Home ข้อคิด คำคม 5 สิ่งที่บอ กว่าคนขิ้เ กี ย จมักเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต

5 สิ่งที่บอ กว่าคนขิ้เ กี ย จมักเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต

23 second read
ปิดความเห็น บน 5 สิ่งที่บอ กว่าคนขิ้เ กี ย จมักเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต
0

หล า ยคนอาจจะคิดว่าคนขี้เ กี ย จนั้นไม่มีวันได้ดีได้ แต่วันนี้เราจะพามาดูกันว่าทำไมคนขี้เ กี ย จบางคนถึงได้ดี ประสบความสำเร็จได้ มันเป็นเพร าะอะไร เชื่อว่าหล า ยคนคงอย ากรู้เหตุผลเช่นเดียวกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูคำตอบกัน

ในเรื่องของความขิ้เกี ย จนั้น มันคือสิ่งที่ทุกคน มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแค่จะมีมากหรือมีน้อยต่างกันไปก็เท่านั้น หล า ยคน มองว่า ความขิ้เกี ยจ คือสิ่งที่เ ล ว ร้ า ย ที่จะนำพาชีวิต ดิ่งและมีแต่จะถอยหลังไปเรื่อยๆ

แต่จะเกิ ดอะไรขึ้นนะ หากเรากำลังจะบอ กว่า ความขิ้เกี ยจของคนนั้น คือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเรา มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จได้ เช่น Charles Darwin เขาเป็นคนขิ้เกี ยจยิ่งกว่าตัวสล็ อ ต แบบว่าขิ้เกี ยจจนครูและพ่อแม่ รู้สึกทุ กข์ท ร ม า น

และต้องคอยเคี่ ยวเข็ญเขาอ ย่ างหนักเพื่อที่จะให้เขาไปโรงเรียนบ่อยครั้งที่เขาหลับในห้องเรียน และไม่เคยทำการบ้ า น มาส่ง

แม้ว่าเขาจะกล า ยเป็นนักวิทย า ศาสตร์ นักเขียน แต่ผลงานแต่ละชิ้น ใช้เวลานาน มากกว่าจะเสร็จได้

Wi n s t o n Churchill เป็นคนที่มีคะแนนตอนสมัยเรียน แ ย่มาก ตั้งแต่อนุบาล ถึงกระทั้งจบมัธยมปล า ย เขาไม่สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทย า ลัย

ได้เลย ไม่ชอบเล่นกีฬา

ไม่ชอบทำกิจกร ร มอะไรสักอ ย่ าง แต่สิ่งที่ชอบคือ การนั่งเฉย ๆ อยู่บนเก้าอี้โยก แล้วสุดท้ายเขากล า ยเป็นนักก ารเมื องผู้ยิ่งใหญ่ หน้าที่หลักเขาก็คือ การนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เขาชอบนั่นแหละ

E i n s t e i n, Picasso, Mendeleev , Newton อีกมากมาย หากดูจากร ายชื่อแล้วเรามั่นใจเลยว่า คุณต้องมีข้ อสงสั ยอยู่ในใจมากมายแน่นอน แต่ยังไงก็ต าม พวกเขาก็ทำให้ได้ เห็นกันแล้วว่า

คนขิ้เกี ยจ ก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ และนี่คือเหตุผล ว่าทำไมคนที่ขิ้เกี ยจ จึงมักจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ มากกว่าคนปกติด้วยสิ

1.ไม่รู้ว่าเพร าะอะไร แต่คนขิ้เกี ยจส่วน มากมักจะมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะถ้าหากว่า ต้องเข้าไปพัวพันในเรื่องของการจัดการ

คุณจะยิ่งเห็นความคิดสร้างสรรค์ ของพวกเขา ก็เพร าะว่าคนขิ้เกี ยจมักจะไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อน ไม่ชอบเ สี ยเวลา พวกเขาอย า กรีบทำอะไร

ให้เสร็จไว ๆ จะได้เอาเวลาไปทำอะไร สไตล์ของตัวเอง ฉะนั้น ลองสังเกตพนักงานออฟฟิศ ที่คุณอยู่ ดูก็ได้ว่า

พนักงานคนใด ที่ว่าขิ้เกี ยจ พอโดนใช้งานพวกเขาจะรีบหาทางลัด ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน คือพย า ย า มทำทุกวิถีทางให้ชีวิตง่ายขึ้น

2.เพร าะคนขิ้เกี ยจ กล้าได้กล้าเสี ย เขามักมีโครงการ หรือความคิดมากมายเต็มหัวไปหมด เพร าะพวกเขาว่าง วัน ๆ ไม่ค่อยจะทำอะไรไม่ต้องรับผิ ดชอบ

อะไร ปล่อยความคิดให้เกิ ดขึ้น แล้วก็ลอยออ กมาจากสม อ งไปวัน ๆ แต่คุณหารู้ไม่ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้คิด ส่วนใหญ่จะเป็นไอเดียที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อื่น

3. เพร าะหล า ยคนประสบปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ และบางคนใช้พลั ง งานไปในแต่ละวันด้วย แต่ไม่รู้ว่าตัวเองควรที่จะพักผ่อ น เมื่อไหร่

แต่สำหรับคนขิ้เกี ยจนั้น พวกเขารู้ดีว่าตอนใด เมื่อไหร่ที่พวกเขาเหนื่ อย

ตอนไหนที่พวกเขาอย า กนอน และการเป็นคนขิ้เ กี ย จที่ชื่นชอบการพักผ่อน

เป็นพิเศษนี่ไง ร่ า ง ก า ยของพวกเขา จึงแข็งแร ง เมื่อเทียบกับคนขยัน ๆ อ ย่ างมากๆ นักวิทย า ศาสตร์

ที่ต้องตื่น มาเฝ้าการท ดลองกลางดึก เมื่ออายุได้ 40 ปี ร่ า ง ก า ยของคนที่ใช้งาน มันไปกับการทำงานหนัก จะร่วงโรย ไวกว่าคนขิ้เกี ยจเกือบเท่าตัวเลยเชียวล่ะ

4.เพร าะคนขิ้เกี ยจ เขาไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด คนที่น่าจับต ามองที่สุด คือคนขิ้เกี ยจที่ฉลาดนี่แหละ เพร าะหากขิ้เกี ยจ แล้วยังโ ง่เนี่ย ก็จบเลยขยันแต่ไม่ฉลาดก็จบเหมือนกัน หากขยันด้วยฉลาดด้วย ก็ถือว่าเป็นคนในอีกประเภท

แต่ที่บอ กว่าคนขิ้เ กี ย จ ที่ฉลาดนั้นน่าจับต ามาอง ก็เพร าะว่าคนเหล่านี้จะใช้ส ม อ ง ที่ดีของเขาทำทุกสิ่งอ ย่ างให้รวดเร็ว ด้วยขั้นตอนน้อยๆ

เรียกได้ว่า หาวิ ธีที่ดีและง่ายที่สุดให้กับตัวเองเสมอ ฉะนั้นถ้าคุณต้องเลือ กลูกน้องสักคน ให้คุณนั้นเลือ กคนที่ขิ้เกี ยจ แต่ฉลาด แล้วต่อไปคุณจะสบาย

5. พอมี Application หรือ Technology อะไรใหม่ ๆ มา หรืออะไรก็ต ามที่สามารถช่วย ให้ผู้คนทำงานได้รวดเร็ว หรือช่วยทุ่นแร งได้ เขาทั้งหล า ยจะรู้เรื่องทั้งหมด และคนขิ้เกี ยจยังจะใช้งาน มันได้เร็วกว่าคนปกติด้วยนะ

ฉะนั้น จึงไม่แปลกที่คุณจะเห็นว่า คนขิ้เกี ยจเขาจะพย า ย า มหาสิ่งใหม่ ๆ อัพเด ท มาทดล อง

ใช้อยู่ตลอ ดเวลา ก็เพร าะว่าเขากำลังหาทางที่ จะสบายมากขึ้น ถ้าคุณอย า กสบายก็ทำต ามเขาแต่ถ้าคุณมีความคิดอ ย่ างนั้น

ก็แปลว่าคุณมีแนวโน้ม เป็นคนขิ้เกี ยจขึ้น มาแล้วนะ แต่มันอาจจะฟังดูขัดแย้ งกันไปหน่อย กับยุคสมัยที่อะไร ก็ต้องฉับไวไปหมด แต่นั่นคือเรื่องจริง แม้การนั่งเฉย ๆ แบบคนขิ้เกี ยจมันอาจจะดูน่าเบื่ อไปสักหน่อย แต่มันเป็นวิ ธีการที่ดี สำหรับการพัฒนาจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ไปในตัว

ที่มา  khobjainas

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …