Home ข้อคิด คำคม 5 สิ่งที่ต้องมี ก่อนจะออ กจากงานประจำ

5 สิ่งที่ต้องมี ก่อนจะออ กจากงานประจำ

16 second read
ปิดความเห็น บน 5 สิ่งที่ต้องมี ก่อนจะออ กจากงานประจำ
0

ทำงานก็น่าเบื่อลาออ กให้มันแล้วไป ไหน มีใครบ้างที่ตอนนี้คิดแบบนี้ เบื่อทั้งงาน เบื่อทั้งเจ้านาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดแบบนี้

และอย ากจะลาออ กจากงาน เราอย ากให้อ่านบทความนี้ให้จบเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลาออ กครั้งนี้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ถ้าทุกๆเช้าไม่ อ ย า ก ตื่นไปทำงาน งานที่ทำก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณ ไม่ได้ช่วยให้เติบโตขึ้น มีทักษะเพิ่มขึ้น หรือเ งิ นเดือน

อาจไม่ตอบสนองความต้องการในชีวิต บางครั้งการลา ออ กจากงานก็อาจจะเป็นคำตอบครับ แต่มาคิดดูอีกที ลาออ กจากงานไปแล้วจะเอาอะไรกิน

จะหางานใหม่ก็ ย า ก ทำธุรกิจก็ เ สี่ ย ง จะเรียนต่อปริญญาโท ค่าเทอมก็แพง ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี การเ งิ นอาจมีปัญหาได้ วันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีเตรียมตัวเรื่องการเ งิ น ก่อนคิดจะลาออ กกันครับ จะได้ไปทำต ามฝันกันแบบสบายโดยที่เ งิ นไม่ช็อต ลาออ ก เตรียมตัวยังไง

1. มีร า ยได้เสริม

ระหว่างช่วงก่อนลาออ ก และระหว่างที่ว่างงาน ควรมีช่องทางร า ยได้เสริมด้วยนะครับ อาจเป็นสิ่งที่คุณถนัด หรืองานที่ทำได้จากที่บ้ า นก็ได้ครับ บางทีงานเสริมของคุณอาจสร้างร า ยได้ให้คุณมากกว่างานประจำที่ทำก็ได้

สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะหาร า ยได้เสริมยังไง ลองดูจาก แผนผังสร้างอาชีพ ต ามรูปนี้เลยก็ได้ครับ ลองเริ่มต้นจากเขียนสิ่งที่เรามีลงไป เช่น มีความรู้ด้านไหน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ตอนว่างๆชอบทำอะไร ช่วยใครได้บ้ า ง และทำผ่านช่องทางไหน แล้วเอามัน มาต่อยอ ดสร้างร า ยได้ให้ตัวเอง

2. เคลียร์ห นี้ ให้มากที่สุด

ก่อนจะออ กไปสู่โลกของการว่างงาน การเคลียร์ห นี้ให้มากที่สุด เป็นสิ่งที่จำ เป็นต้องทำเป็นอ ย่ างแรก เพราะสำหรับบางคนห นี้ถือว่าเป็นร า ยจ่ายประจำ บางคนอาจเป็นห นี้ ร ะ ย ะ ย า ว เช่น ห นี้บ้ า น ห นี้รถ

หรือบางคนอาจเป็นห นี้ระยะสั้น เช่น บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล แนะนำว่าให้รีบปิดห นี้ระยะสั้นก่อนที่จะลาออ ก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณ โดยควรเคลียร์ห นี้ ให้เหลือไม่เกินท รั พ ย์สินที่คุณมี หรือถ้าจ่ายไม่หมดจริงๆก็ควรมีเ งิ นเก็บไว้สำหรับจ่ายห นี้ในช่วงหางานใหม่ด้วยครับ

3. สมัครบัตรเครดิต

สาเหตุที่ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ก็เพราะว่า ถ้าไม่ได้ทำงานประจำแล้ว การสมัครบัตรเครดิตอาจจะทำได้ ย า ก ขึ้น เนื่องจากไม่มีสลิปรับรองเ งิ นเดือน และ statement ย้อนหลัง รวมถึงสถาบันการเ งิ นอาจมองว่าคุณข า ดความสามารถในการชำระห นี้

ดังนั้นสำหรับใครที่ลาออ กมาแล้ว และไม่คิดที่จะทำงานประจำต่อ อ ย า ก เป็นฟรีแลนซ์ไป ย า ว ๆ การสมัครบัตรเครดิตเผื่อเอาไว้สักใบก็ไม่ได้ แ ย่ ครับ เพราะอาจจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และให้สิทธิประโยชน์บางอ ย่ างได้ แต่ก็อ ย่ ารูดเพลินจนเป็นห นี้นะครับ

4. เตรียมเ งิ นสำรอง

ความ เ สี่ ย ง เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจครับ ปกติถ้ามีงานอยู่แล้วควรต้องมีเ งิ นสำรองประมาณ 3-6 เดือน เผื่อไว้สำหรับค่าใช้จ่าย ฉุ ก เ ฉิ น เช่น ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล, โอกาส ล ง ทุ น สำคัญๆ จ่ายห นี้ หรือค่าใช้จ่ายในระยะสั้น แต่ถ้าลาออ กความ เ สี่ ย ง ก็จะยิ่งเพิ่ม เนื่องจากการข า ดร า ย ได้ในช่วงระหว่างการหางานใหม่ ดังนั้นแนะนำว่าถ้าคิดจะลาออ ก ควรมีเ งิ นเก็บประมาณ 6-12 เดือนดีกว่าครับ

5. ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

สำหรับพนักงานบริษัท ใครที่จ่ายประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน อ ย่ าลืมไปลงทะเบียนคนว่างงานภายใน 30 วันด้วยนะครับ เพราะกรณี ลาออ ก สามารถของเ งิ น

ชดเชยจากประกันสังคมได้ 30เปอร์เซน ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไม่เกิน90 วัน และคิดจากฐานสมทบสูงสุด 15,000 บ า ทต่อเดือน คิดเป็นเ งิ นชดเชยสูงสุดเดือนละ 4,500 บ า ท

สรุป

สุดท้ายนี้ อ ย า ก ฝากไว้ว่า การลาออ ก คือ ความ เ สี่ ย ง ครับ แต่การทำงานที่ ไม่ได้มีการพัฒนาและไม่ตอบโจทย์ชีวิต มันก็เป็นความ เ สี่ ย ง เช่นกัน เพราะฉะนั้นลองทบทวนเปรียบเทียบกันให้ดีนะครับ และอ ย่ ารีบตัดสินใจโดยไม่วางแผนการเ งิ น

ที่มา f i n s t r e e t  jingjai999

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …