Home ข้อคิด คำคม 5 วิ ธีคิดของคนอยู่เป็น คิดแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว

5 วิ ธีคิดของคนอยู่เป็น คิดแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว

10 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิ ธีคิดของคนอยู่เป็น คิดแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าคนที่เขาใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องเกิดมาร่ำร ว ย เขาใช้ชีวิตกันยังไงให้มีความสุข พวกเขานั้น มีแนวคิดกันอ ย่ างไร ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกัน

ถ้าพูดถึงความสุข เราท่านทั้งหล า ยต่างก็รู้จักความสุข แต่จะมั่นใจได้อ ย่ างไรว่าความสุขนั้นจะยั่งยืนตลอ ดไปใครจะหาทางได้ ความสุข คือ ความสบาย หรือความสำราญ แยกออ กได้เป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ

ความสุขทั้งกายและใจ ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กันไม่อาจจะแยกให้ข า ดจากกันได้ เพราะต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน จะข า ดเ สี ยอ ย่ างใดอ ย่ างหนึ่งหาได้ไม่
การปฏิบัติให้เกิด ความพอ ดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่ว่าในส่วนกายหรือใจก็ต าม ก็ย่อมจะเกิดความสุขโดยปราศจากความทุ ก ข์ ที่แอบแฝงต ามมา
ในความสุขทั้งสองฝ่ายนี้ ความสุขทางใจ นับว่าเป็น ยอ ดแห่งความสุข ทั้งหมด

ถ้าเรากระทำสิ่งใดแล้วจิตใจไม่มีความสุขแม้ว่าเราจะมีวัตถุมากมายครบถ้วนคอยอำนวยความสุขทุกรูปแบบก็หาได้ให้เกิดความสุขที่สมบูรณ์หรือแท้จริงไม่ แต่ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าทางร่างกายจะข า ดแคลนวัตถุที่จะอำนวยความสุข เเต่ถ้าจิตใจมัน มีปิติหล่อเลี้ยง มีความพอใจมีความสงบใจ คนก็ย่อมจะประสบความสุขได้

1. ทำต ามความต้องการของคุณมากความคาดหวังของคนอื่น

ทำต ามหัวใจเรียกร้อง อ ย า กเป็น แบบไหน อ ย า กเรียนอะไร อ ย า กประกอบอาชีพ แบบไหน อ ย า กกินอะไร อ ย า กเที่ยวที่ไหน จงทำในสิ่งที่ตนเอง หลงไหล ไม่ใช่สิ่งที่ คนรอบข้าง หรือ สังคมบอ กว่าดี เพราะ บางอ ย่ าง อาจจะดีสำหรับคนอื่น แต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา

2. ปล่อยมันไป

อ ย่ าเ สี ยเวลา กับสิ่งที่ผ่าน มาแล้ว อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อ ย่ าจมปลัก กับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว มันแก้ไขอะไรไม่ได้ และ เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด หรือ เดินชาลงเลย จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อ ดีต ไปเลย

เราต้องอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำ อนาคต ให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอ ดีต จมอยู่กับ ความทุ ก ข์ เราแค่อยู่เพื่อ ห า ยใจ ทิ้งไปวันๆ ไม่เรียกว่า การใช้ชีวิต การใช้ชีวิตคือ อยู่แล้วต้อง อยู่แบบ มีความสุข

3. คิดบวกเข้าไว้

เชื่อมโยงทุกอ ย่ างกับความคิดบวก ทุกเหตุ การณ์ที่ เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผล ที่ทำให้เรา ขอบคุณ ที่มันเกิดขึ้น มองให้ ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้ จากมันได้

4. เลิกแคร์ เลิกใส่ใจ

ในบางสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรา ยังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง จะพูดถึงเรายังไง จะวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็นต้องแคร์ไปซะทุกเรื่อง หรอ ก ชีวิตมันสั้นเกิน กว่าเราจะเ สี ยเวลาไปกับอะไรที่ ทำให้ไม่มีความสุข จำไว้ ใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญ ที่ล้ำค่า อ ย่ าเ สี ยเวลา กับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่

5. ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไร จะเกิดขึ้น จะผิ ดหวัง จะสูญเ สี ย เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยทันที ไม่มีเ สี ยเวลา คร่ำครวญ มุ่งไปที่สิ่งที่ เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

ความสุขที่แท้จริงในชีวิต 7 ประการ

ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ แต่อยู่ที่ ในบ้านนั้น มีรอยยิ้มเ สี ยงหัวเราะ

ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่คือ การขับรถถึงบ้านปลอ ดภั ย

ความสุข ไม่ใช่ การมีเ งิ น เก็บเยอะ แต่หมายถึง การมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

ความสุข ไม่ใช่ คนรักเรา สวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่เป็นใครๆก็บอ กว่า คุณเป็น คนที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือ

ความสุข ไม่ใช่ การได้กิน อาหารดีใช้ของแพงๆ แต่คือ การมี สุ ข ภ า พร่างกาย แข็งแรง

ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความ สำเร็จมีคนยินดี แต่เป็นตอน ผิ ดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ทำเถอะ แล้วจะ โคตรมีความสุข

ที่มา bitcoretech  khoddeeja   sites.google

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …