Home ความเชื่อ ดวง 5 ลักษณะบ้านที่ดี อยู่แล้วมีแต่ร่ำร ว ย มีแต่ความโชคดี

5 ลักษณะบ้านที่ดี อยู่แล้วมีแต่ร่ำร ว ย มีแต่ความโชคดี

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 ลักษณะบ้านที่ดี อยู่แล้วมีแต่ร่ำร ว ย มีแต่ความโชคดี
0

บ้าน คือที่อยู่อาศัย ที่หล า ยคนต้องการให้อยู่แล้วสัมผัสได้ถึงการพักผ่อนอ ย่ างแท้จริง ประกอบกับเกื้อหนุนให้พบเจอแต่ความสุข ความเจริญ เหตุนี้เองใครที่คิดอย ากจะซื้อหรือสร้างบ้าน จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักของฮ ว ง จุ้ ยเป็นสำคัญ

ในเรื่องของการซื้อบ้ า นรวมทั้งการจัดตกแต่งภายในและภายนอ ก ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่หล า ยๆคนควรจะใส่ใจและได้ให้ความสำคัญ หากได้ลองสังเกตดูดีๆ บางบ้ า น บางครอบครัวทำไมอยู่แล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายมีปัญหาเข้ามาในครอบครัว บางบ้ า นทำไมอยู่แล้วมีแต่ความโชคดี มีสิ่งที่ดี มีความสุขในทุกๆวัน วันนี้เราเลยจะพาทุกท่าน มาดูในเรื่องของการจัดต ามหลักฮ ว ง จุ้ ยที่จะส่งผลถึงความเป็นอยู่ตนเองรวมถึงคนในครอบครัวที่อาศัยรวมอยู่กันด้วย

1 ในส่วนของบันไดที่ดีนั้นบ้ า น ที่มีจำนวน 2 ชั้นจะต้องมีบันไดและจำนวนขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ถึงจะให้ความเป็น มง คลและตำแหน่งที่ดีควรจะอยู่ชิด กับผนังด้านในด้านห นึ่ งของตัวบ้ า นไม่ควรอยู่ตรงกลาง เพราะจะช่วยทำให้มีความโชคดีจะส่งผลในด้านของความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของการงานและการเงินอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

2 ประตูบ้ า นเป็นตัวช่วยในการเสริมโชค สำหรับบ้ า นที่มีประตูอยู่ทางซ้ายมือของตัวบ้ า น โดยต ามหลักฮ ว ง จุ้ ยเขาว่ากันว่าเป็นตำแหน่งมังกรเขียว ซึ่งจะเป็นความเชื่อที่ดีมากๆของตำแหน่งประตูที่อยู่เปิดเข้าออ กอยู่ตลอ ดเวลา เพราะในตำแหน่งนี้ให้มีความเคลื่อนไหวจะช่วยเสริมให้มีแต่โชค ลาภเข้ามาอยู่เสมอ

3 บ้ า นที่มีความเขียวชอุ่ม อยู่แล้วจะให้ความเจริญรุ่งเรือง การปลูกต้นไม้ที่ได้ให้ความร่มรื่นบริเวณโดยรอบถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ดีมากๆ เพราะโดยต ามหลักของฮ ว ง จุ้ ยนั้นถือได้ว่าต้นไม้จะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอ กงาม ความเจริญเติบโต หากบ้ า นที่เต็มไปด้วยต้นไม้จะได้รับพลังงานที่ดีที่จะคอยส่งเสริมให้ รุ่งเรืองอยู่เสมอ มีความก้าวหน้าทั้งในการงานการเงินอยู่เสมอมา และควรดูแลรดน้ำ พรวนดินให้ออ กดอ กออ กผล ไม่ควรปล่อยไว้ให้แห้ง

4 อยู่แล้วให้ความเฟื่องฟู บ้ า นที่มีลักษณะจะเป็นตอนย าวหรือหรือเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นฮ ว ง จุ้ ยสำหรับตัวบ้ า นที่ดีมากๆมีความสุข ความเจริญ และจะช่วยตัวผู้ที่อยู่อาศัยมีความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน มีความก้าวหน้าของการเงิน มีความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างความอบอุ่นให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

5 บริเวณทางเดินเข้าบ้ า นให้เป็นพื้นราบต่อเนื่องเป็นปึกแผ่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่รวมกันนั้น มีความรักใคร่กลมเกลียว ไม่มีปัญหาที่แตกแยก ไม่มีปากเ สี ยงกัน จะอยู่ร่วมกันได้อ ย่ างมีความสุข มีความคิดเห็นที่ดีไปในทิศทางที่ดี

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …