Home ข้อคิด คำคม 5 บทเรียนเรื่องเ งิ นเมื่อเข้าใจแล้วจะฉลาดเรื่องการเ งิ น มากขึ้น

5 บทเรียนเรื่องเ งิ นเมื่อเข้าใจแล้วจะฉลาดเรื่องการเ งิ น มากขึ้น

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 บทเรียนเรื่องเ งิ นเมื่อเข้าใจแล้วจะฉลาดเรื่องการเ งิ น มากขึ้น
0

เรื่องเ งิ นเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของคนเรา หากเราทำความเข้าใจในทางที่ถูก การเ งิ นของเราก็จะไม่มีปัญหา ฉนั้นวันนี้เรามีบทความ 5 บทเรียนเรื่องเ งิ นเมื่อเข้าใจแล้วจะฉลาดเรื่องการเ งิ น มากขึ้น มาฝากให้ได้อ่ า นและคิดต าม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเอง

1 มองให้เป็นโอกาส

ในเมื่ออยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอกาสในการสร้างร า ยได้ อาทิ การ ข า ย ข อ งอ อ นไ ล น์ การทำอาหาร หรืออื่นๆที่แปรเปลี่ยนเป็นเ งิ นก็ควรงัดมันออ กมา ไม่แน่ในอนาคตอาจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างร า ยได้ ให้กับงานประจำก็ได้นะ

2 ประกันชีวิตระยะย าว จะทำให้ทุกคนฉุกคิดหลังจากนี้

แต่ก่อนการทำประกันชีวิตระยะย าวที่อาจผูกกับการออมหล า ยคน มองว่าไม่สำคัญ คนวิ่งหาหลักประกัน เพื่อคุ้มครองสุ ข ภ า พตัวเองกันให้จ้าละหวั่น

ฉะนั้นจะดีกว่าไหม หากเราไม่ต้องรอ ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์ ใหม่เกิดขึ้นอีก โดยเจียดเ งิ นในแต่ละเดือน เก็บหอมรอมริบทำประกันชีวิตให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

3 เ งิ นออมสำคัญ ย ามวิก ฤ ตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเ งิ นเดือนแบบนี้

เ งิ นออมในบัญชีมีความสำคัญเสมือนดังลมห า ยใจที่เราจะสามารถประเมินการใช้ชีวิต ทั้งการกินอยู่ จ่ายห นี้และอื่นๆที่จำเป็น หากคุณมีเ งิ นออมที่เพียงพอ คงไม่สามารถ

กัดกินสุ ข ภ า พใจคุณได้ มองในแง่ดีได้พักผ่อนและกลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกัน หากไม่มีเ งิ นออมคราวนี้จะเห็นผลชัดเจนว่า การวางแผนการออมเ งิ นในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

4 จากนี้ทุกเดือน การวางแผนการใช้เ งิ นจะสำคัญ

จำกันได้ไหมในวัยเ ด็ กที่คุณครูมักบังคับให้เราทำ บัญชีร า ยรับ – ร า ยจ่าย นั้นคือ สิ่งที่ง่ายที่สุด และสามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะในปัจจุบันเราเองมักใช้เ งิ นเกินตัว ของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่

วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนถ่ายออ กไป เราเชื่อว่าการจดบันทึกจะช่วยเตือนสติให้เราเห็นภาพ แทนที่จะหยิบใช้ ๆ จนหมดไป ฉะนั้นหากเราวางแผนการเ งิ นในแต่ละเดือนอ ย่ างรัดกุมในอนาคต

ทำสมุดร า ยรับ ร า ยจ่าย แบบง่ายๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิด โ ร ค ระ บ า ด อีกกี่ครั้ง หากเราวางแผน การเ งิ นที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเ งิ นไปได้ โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการเยียวย าด้วยซ้ำ

5 มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีทองนับเป็นพี่ ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้หากสภาพการเ งิ นไม่คล่องจริงๆ การนำทองไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่อย ากให้ ข า ย เพราะดอ กเบี้ยที่จำนำ ไม่ว่าจะเป็น โรงรับจำนำรั ฐหรือเอกชน ไม่ได้สูงเลย บางแห่งยืดอายุการต่อ ดอ กได้ย าวถึง 6 เดือน ฉะนั้นการมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิก ฤ ต

ที่มา  e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …