Home ข้อคิด คำคม 5 ข้ อที่บ่งบอ กว่าคุณเป็นผู้หญิงใจเย็น เป็นเ ส น่ ห์ ที่หาได้ย าก

5 ข้ อที่บ่งบอ กว่าคุณเป็นผู้หญิงใจเย็น เป็นเ ส น่ ห์ ที่หาได้ย าก

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้ อที่บ่งบอ กว่าคุณเป็นผู้หญิงใจเย็น เป็นเ ส น่ ห์ ที่หาได้ย าก
0

ความโ ก ร ธ ความเ ค รี ย ด และความวิตกกังวลนั้นเป็นตัวการที่ทำให้เราโมโหได้ เมื่อคุณโมโหขึ้น มา การควบคุมอารมณ์ของตัวเองนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย อ ย่ างไรก็ต าม คุณสามารถสอนตัวเองให้ใจเย็นลงได้ ซึ่งทักษะที่มีค่าแบบนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์และอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดเอาไว้ได้ ดังนั้น เรียนรู้การบริหารร่างกายและจิตใจจะช่วยสอนให้คุณรับมือและก้าวผ่านสถานการณ์ที่น่าโมโหไปได้

บางทีการใจเย็นและการมีสตินั้นจะทำให้เราดูมี วุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต เมื่อเราโตขึ้นนั้นเราต้องตัดนิสัยเด็กๆทิ้งไปเช่น นิสัยชอบโวยวาย ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เพราะว่าการกระทำเหล่านั้น มักจะส่งผลเ สี ยต่อเรา

มากกว่าผล ดี ทำให้บางครั้งเราอาจจะเดือ ดร้อน เพราะนิสัยเหล่านี้ได้ เชื่อเถอะนะว่าคนที่ใจเย็นและมีสตินั้น มักจะดูมี เ ส น่ ห์ ในสายต าของคนอื่น มากกว่าคนที่มีนิสัยใจร้อน และข า ดสติยับยั้งชั่งใจ วันนี้เราจะพามาดูว่าคนที่ใจเย็น มีสตินั้นเขาคิดกันแบบไหนเมื่อต้องเจอปัญหา

1.เมื่อใด ที่เธอโมโห

ลองนั่งนิ่ง ๆ ทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ ในชีวิตนี้ มีอยู่อีกสักกี่วันใย เ สี ยเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง

2.เมื่อใด ที่เธอ กลัดกลุ้ม

ลองสุดลมห า ยใจ ลึกๆทบทวนดูว่าชีวิตนี้ มัน มีแต่ล ดกับล ดปฏิทิน ที่ฉีกไปในวันนี้กำลัง บอ กเธอว่าเวลาเธอล ดไปอีกวัน หนึ่งแล้วการได้พบหน้ากัน ในวันนี้หมดโอกาสได้เจอ กันไป อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องที่ ไม่เป็นเรื่องไปทำไม

ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ดมีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจ คนที่เธอถูกใจ ต่อให้เขาทำผิ ด เธอก็ไม่รู้สึกโ ก ร ธคนที่เธอไม่ถูกใจต่อให้เขาทำถูก เธอก็ยังขวางต าขวางใจ เพราะฉะนั้น อ ย่ าไป อ า ฆ า ต พ ย า บาท ใครเขาเลย

3. เมื่อใด ที่เธอรู้สึกไม่พอใจ

ลองไตร่ตรองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใด ในโลกนี้ได้ตลอ ดไป เธออาจไม่ได้ร ว ยล้นฟ้า เหมือนเ ศ ร ษ ฐีมีเงิน แต่เธออาจมีความสุข อันเรียบง่ายที่เ ศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้ และเธอยังแข็งแรกมากกว่า คนที่นอน ป่ ว ย อ ยู่ ต า ม โ ร ง พ ย า บ า ล เธอโชคดีกว่าคนอื่น อีกมากเพียงใด เธอจงจำไว้ มองล่างเธอเหลือ มองเหนือเธอข า ด

4.เมื่อใด ที่ใครบางคนทำให้เธอเ จ็ บป ว ดใจ

ลองปล่อย ให้มันเป็นไป ทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่มีชื่อเ สี ยง คนที่ร ว ยล้นฟ้า หรือคนที่รักกันปานจะกลืนกิน ในอ ดีต วันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ สุดท้ายเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ ต่อให้เธอแค้นเธอก็ต้องไป จากโลกนี้ต่อให้เธออาลัยอาวรณ์ เธอก็ต้องจากโลกนี้ ไปในสักวันหนึ่ง

5. เมื่อใด ที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบ

ลองปล่อยวางดูบ้างพูดมาก จะเ สี ยมิตรคิดเล็กคิดน้อย จะเ สี ยกำลังใจ เธอจงจำไว้ เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน แค่นี้ ก็เพียงพอให้เธอสุขใจ วันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับได้ ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ยังไปเที่ยวได้ ยังมีคนอยู่รอบกาย ยังอ่ า นหนังสือ อ่ า นเ ฟ ส อ่ า นไ ล น์ได้ ความสุขอาจหาไม่ง่ายแต่ความเรียบง่าย ทำให้ชีวิตเป็นสุขเธอเอ๋ย สุขให้เป็น

ที่มา  stand-smiling  bohatto

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …