Home ข้อคิด คำคม 5 ข้ อทำต ามได้มีเ งิ นใช้ไม่ขัดสน

5 ข้ อทำต ามได้มีเ งิ นใช้ไม่ขัดสน

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้ อทำต ามได้มีเ งิ นใช้ไม่ขัดสน
0

เห็นบ่นกันเยอะเ งิ นเดือนออ กมาไม่กี่วันก็ใช้หมดแล้ว เ งิ นไม่เหลือเก็บ ซึ่งเรื่องเ งิ นเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิต เ พ ร า ะทุกอ ย่ างมีร า ค าของมันแต่หล า ยคน ก็มีปัญหา เรื่องนี้เช่นกัน ลองเปลี่ยนวิ ธีคิดและมุมมองใหม่ใครอย ากที่จะมีกิน มีเก็บ ทำต าม 5 ข้ อนี้ รับรองไม่ขัดสน

1.หยุดเป็นนักโชคลาภการเสี่ ยงด ว ง

สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวพากเ งิ นไปจากคุณได้ง่ายมากๆ ห า ยวับไปกับต า ไม่มี ด อ กออ กผลให้เห็น เหมือนการนำเ งิ น ไปล งทุ น แต่บางคน ก็เข้าข้างตัวเอง และคิดว่ามันคือ การล งทุ นอ ย่ างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ใช่เลยมันอาจจะยิ่งเพิ่มพูน ห นี้สินให้คุณ และพอ กขึ้นเรื่อยๆ กล า ยเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

2.หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หล า ยคน มักจะทำข้ อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอ ย่ าง ก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอ ย่ าง ก็ไม่ควรที่จะมี อ ย่ างภาระค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูดแล้ว ต้องมานั่งเ ค รี ย ดทีหลัง ว่าจะเอาเ งิ นไหน มาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำขอให้คุณหยุดพฤติก รรมแบบนี้ซะ เ พ ร า ะมันกำลัง สร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเ งิ น ในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และดอ กเบี้ยบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็มหาโห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

3.รู้จักเก็บออมและการล งทุ น

เมื่อเ งิ นเดือนออ ก ให้แบ่งเ งิ นออ กเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50เปอร์เซน สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พักอ าห า ร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ส่วนที่ 230เปอร์เซน สำหรับจ่ายห นี้สิน บ้านรถบั ต ร เ ค ร ดิ ต และส่วนที่ 320เปอร์เซน สำหรับเ งิ นออม ซื้ อพันธบัตรกองทุนรวม และเผื่อฉุ กเ ฉิ น การแบ่งเ งิ นออ กให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเ งิ นเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้ กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

4.วางเป้าห ม า ยให้ชีวิต

การวางเป้าห ม า ยชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อไปให้ถึงเป้าห ม า ย ที่ตั้งไว้นอ กจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเ งิ น ก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเรามีแผนทางการเ งิ นที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอ ย่ างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราใช้จ่าย ได้พอและยังมีเหลือเก็บ

5.สร้างอาชีพที่2หาร า ยได้เสริม

การทำงาน มีร า ยได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อ ย่ างเช่นโ ค วิ ด-1 9 ที่ทำให้หล า ยๆคน ต้องตกงานเป็นเวลานาน หล า ยๆอาชีพ ที่มองว่า มั่นคงไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอ ด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ดังนั้นการมีอาชีพ ที่ 2 หรือร า ยได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรอง ในการหาเ งิ นได้และถึงงานประที่เป็นร า ยได้หลักของเรา จะยังดีอยู่การมีร า ยได้เสริม ก็ยิ่งช่วยล ดความเสี่ ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีร า ยได้ จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

ที่มา จันทร์เจ้า  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …