Home ข้อคิด คำคม 5 ข้ อคิดแม้สู้เพียงลำพัง ชีวิตก็พบความสุขได้

5 ข้ อคิดแม้สู้เพียงลำพัง ชีวิตก็พบความสุขได้

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้ อคิดแม้สู้เพียงลำพัง ชีวิตก็พบความสุขได้
0

ในแต่ละช่วงของชีวิตคนเรานั้นแตกต่างกัน คนบางคน มีความสุขเมื่อได้อยู่กับครอบครัว ได้อยู่กับเพื่อนๆ แต่บางคนอาจจะกำลังเศร้าเมื่ออยู่คนเดียว มองไปทางไหนก็หว้าเหว่ แต่เราอย ากจะบอ กว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับใคร แต่ความสุขมันอยู่ล้อมรอบตัวเรา แม้จะต้องสู้คนเดียวเราก็มีความสุขได้ ถ้าจะทำให้มีความสุข

ชีวิตของคนเราทุกคนนั้น มีขึ้น มีลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอยู่แล้วที่เราจะต้องพบเจอ ช่วงที่มีความสุข มีความสุขกายสบายใจ มีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิต พอในช่วงที่มีปัญหาต่างๆเข้ามาก็มีปัญหา รุ ม เร้าอยู่มากมาย บางทีแทบทนไม่ไหว แต่ไม่ว่าจะดีหรือจะแย่มากแค่ไหน ก็อ ย่ าไปยอม แพ้ แม้จะต้องสู้เพียงลำพังก็ต าม เราได้นำ ข้ อ คิดดีๆที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของทุกๆคนนั้นได้ก้าวผ่ า นในช่วงเวลาที่ไม่ดีเรานั้นไปได้ด้วยตัวเอง

1 เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงสิ่งต่างๆ ได้

แต่แน่นอนว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เพราะไม่มีคำว่าเป็นไปได้ หากเรามีความตั้งใจและมีความพ ย าย า มในการทำสิ่งนั้นๆ หากเราปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมอง ความคิดเพื่อตัวเราให้ดีขึ้นและสอ ดคล้องกับสิ่งต่างๆรอบตัว เราก็จะสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆได้ การทำให้เกิดประโยชน์และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเรา สำคัญไปกว่านั้นจะต้องมีความพ ย า ย ามและความอ ด ทน ไม่แพ้ต่อสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น

2 ชีวิตเรามีทางเลือ กเสมอ

สิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้คือ ตัวเราเองไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอ ย่ างได้ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอ ย่ างได้เกิดขึ้น เราควรยอมรับและเลือ กทางเดินต่อไปในชีวิตให้ได้ ที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นดีขึ้นจากในสิ่งที่เป็นอยู่ อ ย่ าไปมองว่าปัญหาที่มีเข้า มานั้น จะทำให้เราลดความตั้งใจไปได้ ในทุกๆปัญหาย่อมมีทางออ กอยู่เสมอ จงเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดทางออ กที่ดีที่สุด วิ ธีแก้ไขที่ดีที่เราจะสามารถทำได้

3 ไม่เปรียบ เทียบตัวเองกับคนอื่น

มีความสุขได้ในแบบของตัวเองการที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆมันจะทำให้ตัวเราไม่มีความสุขทำให้เป็นทุ ก ข์ได้อ ย่ างง่ายๆพอจะมองเห็นแต่ในข้ อ ดีของคนอื่นการทำเช่นนี้จะทำให้เราหมด กำลังใจซึ่งไม่ดีกับตัวเราเองเลย

ทุกคน มีข้ อ ดีและข้ อ เ สี ยต่างกันไปความสุขของแต่ละคนก็ต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยจงมีความสุขในแบบของเราในแบบที่เป็นอยู่

4 สิ่งไหนจะเกิดมันก็ต้องเกิด

เพราะคนเราทุกคนนั้นก็ต้องผ่านในช่วงเวลาที่ไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น ทุกๆคนย่อมมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดี กันอยู่เสมอ ไม่เว้นแต่ผู้ที่เขามีเงินทองมาก ประสบความสำเร็จในชีวิต ในปัจจุบันนี้ก็มีตัวอ ย่ างให้เห็นอยู่มากมาย การที่เราจะก้าวผ่ า นช่วงเวลาที่ไม่ดีไปได้นั้น จะทำให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเราผ่ า นไปได้แล้ว เราก็จะมองว่าในทุกๆปัญหาเราก็สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้เช่นกัน

5 ความ ล้ ม เ ห ล วคือโอกาส

ไม่มีสิ่งใดที่จะได้ดั่งใจหวัง อ ย่ าไปผิ ดหวังหาก เพราะบางทีอาจจะมีสิ่งที่ดี กว่ารอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้ ความล้มเ ห ล วที่เกิดขึ้นนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จก็ได้ เพราะมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ และพัฒนาในสิ่งที่เราผิ ด พลาดไป

แม้ว่าจะล้มเ ห ล วในหล า ยๆครั้งก็ต าม อ ย่ าเพิ่งผิ ดหวังไป สิ่งที่ดีรอเราอยู่ข้างหน้า ให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวัน เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดี ความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้า

ที่มา Masii  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …