Home ข้อคิด คำคม 5 ข้ อคิดที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปได้ คิดได้ก็สุขกายสบายใจ

5 ข้ อคิดที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปได้ คิดได้ก็สุขกายสบายใจ

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้ อคิดที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปได้ คิดได้ก็สุขกายสบายใจ
0

ความเปลี่ยนแปลง มันก็แค่เรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ ที่เราต้องเรียนรู้ยอมรับ และเตรียมใจที่จะอยู่กับมัน หล า ยอ ย่ างในชีวิต เราบังคับให้เป็นอ ย่ างใจไม่ได้ ยิ่งคิดก็ยิ่งทุ ก ข์ ไม่อย ากทุ ก ข์ก็ต้องทำใจ ยอมรับ และปล่อย ให้มันผ่านไปเผื่อใจ คือวิ ธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดและท่องไว้เสมอว่า โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ คนเรามีหัวใจเพียงดวงเดียว แต่มี สองห้อง

ชีวิตคนเรามีขึ้น มีลงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในตอนขึ้นก็มีความสุข สบายกาย สบายใจแต่พอตอนลงปัญหาต่างๆ ก็เข้ามารุมเร้าจนแทบจะทนไม่ได้ไม่ว่าจะเเย่สักแค่ไหนก็อย่ ายอมแพ้แม้ต้องสู้เพียงลำพัง จงพย าย ามฝ่าฝันไปให้ได้ซึ่งวันนี้เรามีข้ อคิดดีๆ ที่จะช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่เเย่ๆไปได้มาดูพร้อมๆ กันเลย

1 เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงสิ่งต่างๆ ได้

แต่เราสามารถเปลี่ยนเเปลงตัวเองได้เ พราะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้หากเรามีความพย าย ามสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา เช่น สภาพอากาศบุคคล เศ ร ษ ฐกิ จ และอื่นๆ คือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงมันได้

หากแต่เราลองปรับทัศนคติที่ตัวเราเองเพื่อให้สอ ดคล้องกับสิ่งต่างๆ รอบตัวหรือพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นขึ้นจนสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆได้อย่ างเกิดประโยชน์และเป็นโอกาสแก่เราเองสำคัญว่าเราต้องมีความพย าย าม อ ดทนไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วโอกาสก็จะเป็นของเรา

2 ความล้มเ ห ล วคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้

อย่ าผิ ดหวังเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการเ พราะอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ความล้มเ ห ล วถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จก็ว่าได้เพรา ะเรามีโอกาสได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาดแล้ว นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาต่อไปให้สำเร็จซึ่งอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาล้มเ ห ล วหล า ยครั้งหรือย าวนานก็แล้วแต่ละบุคคลแต่ที่สำคัญต้องก้าวข้ามความล้มเ ห ล วไปให้ได้

การที่เราล้มเ ห ล วหรือไม่ได้สิ่งที่หวังนี้อย่ าพึ่งผิ ดหวังไป เ พราะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ากำลังรอเราอยู่ก็เป็นได้ เช่น เ พราะถูกไล่ออ กจากบริษัทจึงทำให้คุณสร้างธุรกิจเองจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

3 อย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

จงมีความสุขในแบบของตัวเราเองเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามักจะเป็นทุ กข์ เ พราะจะมองเห็นแต่ข้ อ ดีของคนอื่นๆ แล้วนำมาทำให้ตัวเราเองหมดกำลังใจซึ่งไม่ดีเลยและในความเป็นจริงเราทุกคน มีข้ อ ดีและข้ อเ สี ยแตกต่างกันไป ทำให้ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไปด้วยเ พ ราะฉะนั้นเราไม่ควรนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

เราจงมีความสุขในแบบของตัวเราเองแบบที่เราเป็นอยู่ แต่หากจะมองหรือเปรียบเทียบคนอื่นก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตจะดีกว่านะจากข้ อคิดทั้งหมดจะเห็นได้ว่าจะสุขหรือจะทุ กข์

ก็เริ่มจากใจและตัวของเราเอง ไม่ว่าจะเจอช่วงแย่ๆแค่ไหนก็ต าม ขอให้ทุกคน มีสติและอ ดทนเอาไว้แล้วจะสามารถผ่านช่วงเวลาเเย่ๆ นั้นไปได้แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามา และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาเเย่ๆ ไปให้ได้ด้วยนะ

4 อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

เ พราะเราทุกคนย่อมต้องผ่านช่วงเวลาอันเ ล วร้ า ยกันทั้งนั้นทุกคนย่อมมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่ างสูงในชีวิตซึ่งปัจจุบัน มีตัวอย่ างอยู่มากมาย

ล้วนผ่ านช่วงเวลาอันเ ล ว ร้ า ยของชีวิตมาแล้วกันทั้งนั้นซึ่งเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะเลือ กที่จะไม่บ่นหรือเ สี ยเวลาคิดว่าทำไมต้องเกิดปัญหาด้วยแต่พวกเขานั้นจะยอมรับว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดและพย าย ามคิดหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพย าย ามพลิกวิก ฤ ต ให้เป็นโอกาสนั้นเอง

5 ชีวิตเรามีทางเลือ กเสมอ อย่ ามองทุกอย่ างให้เป็นปัญหา

สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ างได้ฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราควรยอมรับและเลือ กทางเดินต่อไปในชีวิตที่จะทำให้ตัวเราเองดีขึ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ อย่ ามองว่าเป็นปัญหา เ พราะมันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันคือปัญหาและอย่ าคิดว่าเราไม่มีทางเลือ ก เ พราะชีวิตเรามีทางเลือ กเสมอ

เช่น ถ้าเรารู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่ใช่สำหรับเราเลยเราก็เลือ กที่จะเปลี่ยนสายงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ได้แต่ต้องยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราเป็นผลมาจากเราเลือ กเองด้วยนะ

ที่มา  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …