Home ข้อคิด คำคม 5 ข้ อคิดการใช้เ งิ นให้เป็น มีเหลือเก็บ

5 ข้ อคิดการใช้เ งิ นให้เป็น มีเหลือเก็บ

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้ อคิดการใช้เ งิ นให้เป็น มีเหลือเก็บ
0

ถึงแม้ทุกอ ย่ างจะต้องใช้เ งิ น แต่เราสามารถวางแผนการเ งิ นของเราให้มีเหลือเก็บได้ วันนี้เราจะพามาดูข้ อคิดในการใช้เ งิ นยังไงให้เป็น มีเหลือเก็บ เ งิ นเดือนน้อยก็ยังมีเหลือ ไม่เป็นห นี้ พร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลย

1.อ ย่ าเลียนแบบ คนอื่น

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเ ราทุกคนย่อมมีความอย ากได้ อย ากมีอย ากเลียนแ บบคนอื่นโดยเพราะเลียนแบบดาราคนดังเช่น ใช้ของมียี่ห้อร า ค าแพง กินอ าห า รแพง ๆ

แต่งตัวหรูหรา ท่องเที่ยวต่างแดนและอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ถึงอ ย่ างนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ ฐานะทางการเ งิ นของตัวเรา ด้วยว่าสามารถใช้เ งิ นได้ขนาดนั้นหรือไม่

หากไม่ไหว ก็ไม่ควรหยิบยืม เพื่อมาตอบสนอง ต่อความต้องการ ในส่วนนี้เพราะจะสร้างปัญหา ให้เราไม่จบสิ้นอ ย่ างแน่นอน ดังนั้น เราจึงควรที่จะนึกถึงความจริง

ของตัวเราไว้เสมอ และหากอย ากร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ก็ควรรู้จักประหยัดอ ดออมและไม่ใช้จ่ายเ งิ น เกินตัวพอใจในสิ่งที่เรา มีอ ย่ าให้ความอย ากมาทำ ร้ า ยเราได้เลย นะครับ

2.วินัยคือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอ

การมีวินัยคื อสิ่งสำคัญที่จะชี้ได้ว่าเราจะเป็นห นี้ หรือมีเ งิ นใช้เลย ทีเดียวเพราะหลักจากมีเป้าห ม า ย และมีแบบแผนแล้ว วินัย ตัวนี้แหล่ะที่จะเป็นตัวทำให้เรา ไปถึง เป้าห ม า ยที่หวังไว้

ตัวอ ย่ างเช่น

ตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเ งิ นเดือนล ะ5,000 เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อนำเ งิ นไปเที่ยวต่างประเทศแต่เราข า ดวินัยเก็บเ งิ น ไม่ครบต ามที่วางแผน ไว้ข า ดบ้ างไม่เก็บบ้ าง

เป็นแบบนี้ทุกเดือนจนครบ 10 เดือน ก็คงย ากที่เราจะไป ถึงเป้าห ม า ย ได้แต่ตรงกันข้าม หากเรามีวินัยและทำได้ต ามที่วางแผนไว้ อ ย่ างครบถ้วน เมื่อถึงกำหนดเรา ก็จะถึงเป้าห ม า ย อ ย่ างแน่นอน

3.ล งทุ นเมื่อศึกษาจนรับความเ สี่ ย งได้

สมัยนี้ การล งทุ นไม่ใช้เรื่องย ากอีกต่อไป เพราะโลกเรานั้น แคบลงด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆที่ทำให้ข่ า วส า รส่งถึงกันได้ อ ย่ างรวดเร็ว และด้วยความสะดวก รวดเร็วนี่แหล่ะ

ที่ทำให้โอกาสในการล งทุ นนั้นเปิดกว้างขึ้น ทำให้หล า ย ๆ คนได้มีโอกาสลองล งทุ น กับ ธุรกิจหรือ กิจการต่าง ๆซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคน ก็ล้มเหลว

แต่ถึงอ ย่ างนั้น การล งทุ นก็ไม่ใช่ สิ่งที่น่ากลัวแต่อ ย่ างใดหาก แต่เพียงเราต้องศึกษา ให้รู้แต่ไม่ใช่ว่า แค่มีความรู้แล้วจะพอเพียง เราควรพึง ระลึกไว้เสมอว่าการล งทุ น มีความเ สี่ ย งเพราะฉะนั้น

นอ กจากมี ความรู้แล้วเรา ยังควรจะศึกษา ถึงความเสี่ ยงของสิ่งที่เราจะล งทุ นนั้น ด้วยว่าเป็นอ ย่ างไร และเมื่อศึกษา จนรับความเสี่ ยงนั้นได้แล้ว ถึงค่อยล งทุ นจะดีกว่า

4.ตั้งเป้าห ม า ยและวางแผน เรื่องการเ งิ นให้ชัดเจน

เป้าห ม า ยคือสิ่งที่จะแสดง ถึงผลลัพธ์ที่เรา ต้องการว่าเป็นอ ย่ างไร เช่นกันกับการใช้เ งิ นของเราหากเรามีเป้าห ม า ย และการวางแผนการเ งิ นที่ดี ก็ทำให้มองออ ก ว่าเราควรใช้เ งิ น

และออมเ งิ นเท่าไหร่ โดยไม่กระทบกับการใช้ชีวิต และยังสามารถต่อยอ ดไปในอนาคตของเราได้อีกซึ่งเป้าห ม า ย และแบบแผนการเ งิ นที่ชัดเจนนี้ ทำให้คนประสบความสำเร็จ มานักต่อนักแล้ว

5.เลิกเ สี ยเ งิ นด้วยอารมณ์แต่จงใช้จ่ายให้คุ้มค่า

ข้ อนี้ หล า ย ๆ คนคงเคยเป็น โดยเฉพาะสาว ๆ ที่มักจะชอบใช้การช้อปปิ้ง เป็นการระบายอารมณ์ลดความเ ค รี ย ด ซึ่งนี่แหล่ะ คือสิ่งที่จะทำให้ ไม่มีเ งิ นใช้ ได้ง่ายที่สุด เพราะการใช้อารมณ์ ตัดสินโดย ไม่ผ่านการคิด ให้ดีอาจจะทำใช้จ่ายไป อ ย่ างลืมตัวได้ จนบางทีเผลอรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตจนเป็นห นี้ กองโตขึ้น มาก็ได้แทนที่ จะผ่ อ นคล า ย

ดันกล า ยเป็นเ พิ่มปัญหาให้ตัวเองอีกดังนั้น ก่อนการใช้จ่ายในทุก ๆ ครั้งควรจะคิดใ ห้รอบคอบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้การใช้จ่ายของเราทุกครั้งนั้นคุ้มค่าที่สุด จะเห็น 5 ข้ อคิด ที่นำมาฝากกัน ในวันนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ และสามารถต่อยอ ดกับเคล็ดลับ การออมเ งิ นอื่น ๆ ได้อีกด้วยเพื่อ ให้เรานั้น มีเ งิ นใช้ไม่ต้องลำบากไม่ต้อง เป็นห นี้ นั่นเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับ เพื่อน ๆ นะครับ

ที่มา sanook    fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …