Home ข้อคิด คำคม 5 ข้อ ดีสร้างนิสัยออม เหลือเก็บ ด้วยการออมทอง

5 ข้อ ดีสร้างนิสัยออม เหลือเก็บ ด้วยการออมทอง

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้อ ดีสร้างนิสัยออม เหลือเก็บ ด้วยการออมทอง
0

วันนี้เราจะพาคุณไปสร้างนิสัยการออม ด้วยการออมทอง ไปดูกันว่าการออมทองนั้น มีข้อ ดีอย่ างไรบ้าง กับบทความ5 ข้อ ดีสร้างนิสัยออม เหลือเก็บ ด้วยการออมทอง

1 ให้เป็นของขวัญลูกในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำเป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็น มรดกตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของข วัญในวันสำคัญๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ ก็มีทั้งทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ อย่ างสร้อยทอง แหวนทอง กำไลทอง จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางก ารเงินอีกทอ ดหนึ่งได้

2 ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเค รื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้ างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น ก็เหมือนกับการฝ ากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองคำแทน เช่น ใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอยซื้ อทองสะสมทุกๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ยเมื่อออมครบ อย ากจะเบิกทองม าเก็บไว้ที่ตัวเอง หรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3 ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ย

ค่ารั ก ษ าพย าบาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษี ยณที่มีอายุมากขึ้น สุขภาพก็อาจไม่ได้แ ข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆ สาวๆ โอกาสเกิดโ ร คร้ ายก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกั บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โ ร คร้ ายบางโ ร ค มีค่ารั ก ษ าค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงินเก็ บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเงินที่เก็บมา ก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

4 สำรองการเงินในย ามฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอเครียดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ป กครองนำทองมาข า ย ในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียน ต่อลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้ว างแผนการเงินที่ดี หรือวางแผนแล้ว แต่เงินไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำนี้ล่ะ มาช่วยให้ผ่ านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของอุ บั ติ เ ห ตุ ที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวน มาก จนส่ งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการ ณ์ที่ทำให้ค่าเงินลดลง ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่ าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

5 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่อย ากก ู้ห นี้

แม้ว่าทองคำจ ะไม่มีปันผล ไม่มีด อ กเบี้ยให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่นๆ แต่ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับคว ามสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณ แล้วหัน มาทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่อย ากก ู้เงินสร้างห นี้

ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากร า ค าทองไม่เป ลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่นๆ ดังนั้นอย่ างน้อยการมีทองคำติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่า มีเงินสำรองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่า มีหลักประกันการเ งินหากเกิดปัญหา

ที่มา create-readingth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …