Home ข้อคิด คำคม 4 แนวทางอยู่บ้านให้มีร า ยได้เลี้ยงครอบครัว

4 แนวทางอยู่บ้านให้มีร า ยได้เลี้ยงครอบครัว

8 second read
ปิดความเห็น บน 4 แนวทางอยู่บ้านให้มีร า ยได้เลี้ยงครอบครัว
0

หล า ยคนอย ากจะมีงานที่ทำอยู่บ้านแล้วได้เ งิ น เพราะการี่ทำงานอยู่บ้าน มีข้ อ ดีหล า ยๆอ ย่ าง คือ การได้อยู่กับครอบครัว ได้เลี้ยงดูลูกอ ย่ างใกล้ชิด ยิ่งเศรษฐกิจอ ย่ างทุกวันนี้แล้วละก็ ยิ่งอย ากทำงานที่อยู่บ้านได้

สำหรับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหา ที่ทำให้เราต้องตก อยู่ในช่วงวิก ฤ ต และมันส่งผลกระทบต่อร า ยได้ของเรา ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำอย ากจะมาช่วยเพิ่มร า ยได้ให้กับทุกคนในสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

วิ ธี ที่ 1 ข า ยของออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตเช่นนี้ การค้ าข า ยนอ กบ้ า นซบเซาเพราะจากผู้คนไม่ค่อยออ กจากบ้ า น มาช้อปกันไง เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้ า นเพราะโ ค วิ ด หล า ยคนคงไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกัน

แทบจะทุกวัน แม้อยู่บ้ า น เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไลน์ที่แสนง่ายดายฉะนั้น การข า ยของ อ อ นไ ลน์ ก็นับว่าเป็นทางออ กที่จะช่วยทำให้การค้ าข า ยนั้นสามารถไปต่อได้ วิ ธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็น ต้องใช้เ งิ นทุ นเยอะ ไม่ต้องมีหน้าร้านให้ยุ่งย าก แค่ใช้ช่องทางโซเชี ยลมีเดีย ที่เรามีให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้นเอง

วิ ธี ที่ 2 ทำคอนเทนต์

มีอยู่หล า ยแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บทคว าม ภาพถ่าย วิดีโอทั้งหมดนั้นเรียกว่าค อนเทนต์ การทำตอนเท นต์นั้นก็ไม่ได้ย ากอะไรจริงๆ แล้วการที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูป วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย

ก็ถือว่าเป็นคอนเ ท นต์เช่นกัน แล้วค อ นเ ท นต์แบบใดจึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้กับเรา หาไอเดียดี การสร้างคอนเทนต์ดูนะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้มีคนสนใจเรามาเล่นโ ซเชี ยลมีเดี ยที่เกิ ดประโยชน์กันเถอะ

วิ ธี ที่ 3 ล ง ทุ น

จำให้ขึ้นใจก่อนว่า การล ง ทุ น มีความเ สี่ ย งเสมอ ผู้ล ง ทุ น ควรศึกษาข้ อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะช่วงวิก ฤ ตเศ ร ษ ฐกิ จย่ำแ ย่ อ ย่ างนี้ การลงทุ นก็คือ การเพิ่มจำนวน เ งิ นด้วยเ งิ น ถ้าจะพูดง่ายๆ นั่นก็คือ การนำเ งิ นที่เรามีไปลงทุ นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ นค่ะจากเ งิ นน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลค่ามากขึ้นได้นะ โดยการล ง ทุ น ให้ได้ผลตอบแทนนั้น อาจจะใช้เวลา และต้องลงทุ นในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย ปล่อยให้เ งิ น เพิ่มมูลค่าของตัวมันเองเพียงแค่เราต้องรู้จักตลาดการลงทุ นให้ดี และศึกษาข้ อมู ลก่อนตัดสินใจ

วิ ธีที่ 4 ปลูกผักสวนครัว

บางคนอาจจะมองว่าเป็นวิ ธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอ แต่ว่าจะมากหรือน้อยก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้นะดีกว่าไม่ได้เพิ่มมาเลย แล้วการปลูกผักสวนครัวเนี่ยก็ง่าย ไม่ต้องล ง ทุ น เยอะ ทั้งยังผักสวนครัวก็ยังโตไว ได้ผลผลิตเร็ว

บวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุ ข ภ า พ กัน มากขึ้น ยังไงแล้วเนี่ยผักก็ต้องข า ยได้เพราะคนเราก็ต้องกินอ า ห า ร ทุกวัน อีกทั้งเรายังสามารถเก็บ ไว้กินเองได้ เป็นการประหยั ดด้วย

ที่มา  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …