Home ข้อคิด คำคม 4 เรื่อง เวลาฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ที่หล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้

4 เรื่อง เวลาฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ที่หล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้

10 second read
ปิดความเห็น บน 4 เรื่อง เวลาฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ที่หล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้
0

ถ้าเราจะเก็บเ งิ นหล า ยคนก็คงเลือ กฝากไว้กับธนาคารเพราะคิดว่ามีความปลอ ดภั ยกับเ งิ นเรา แต่ถึงแม้ว่าการฝากเ งิ นกับธนาคารจะมีข้ อ ดี แต่ก็มีสิ่งที่หล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ฉนั้นวันนี้เราจะพามาเรียนรู้ถึงสิ่งๆนั้นเมื่อเรานำเ งิ นไปฝากไว้กับธนาคาร

หล า ยครั้งที่เราเลือ กวิธีการเก็บออมเ งิ นที่ปลอ ดภั ยที่สุดคือ การนำเ งิ นไปฝากธนาคาร แต่ได้ดอ กเบี้ยน้อยมาก เนื่องจากทุกคน มีความฝันของตัวเองกันทั้งนั้น ทั้งชีวิตที่มั่นคง มีบ้าน มีรถ มีครอบครัวที่สมบูรณ์ ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่หล า ยคนไม่รู้เกี่ยวกับการนำเ งิ นไปฝากธนาคารเอาไว้นานๆ เพื่อหวังสะสมเ งิ นออมสำหรับวัยเกษียณ และธนาคารเองก็ไม่เคยบอ ก วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันค่ะ ว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้ และเมื่อรู้แล้ว เราก็ไม่ควรเก็บออมเ งิ นไว้เพียงทางเดียว ควรจะมองหาช่องทาง และโอกาสออมด้านอื่นๆ การล ง ทุ นเพิ่ม และการสร้างร า ยได้ที่ยั่งยืนอีกด้วย

1 มีความเ สี่ ย งเ งิ นห า ยในกรณีธนาคารล้ม

ความเชื่อของเราคือ ฝากเ งิ นไว้กับธนาคารไม่ต้องกลัวว่าเ งิ นจะห า ย แต่ในความเป็นจริง อ ย่ างเช่นในปี 40 แบงก์เกิดเจ๊งขึ้น มา ทำให้เราไม่สามารถถอนเ งิ นทั้งหมดออ กมาได้ในกรณีที่มีเ งิ นฝากมากกว่ากฏห ม า ยคุ้มครองกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าเราจะมีเ งิ นฝากเท่าใดก็ต าม หากเกิน 1 ล้านบ า ท แล้วแบงก์ล้ม เราจะได้วงเ งิ นคุ้มครองเพียง 1 ล้านบ า ทเท่านั้น โดยวงเ งิ นคุ้มครองจะค่อยๆ ลดลงต ามสัดส่วนเ งิ นฝากอีกด้วย

2 เ สี ยโอกาสในการล ง ทุ น

ข้ อ ดีของการฝากเ งิ น คือถอน มาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ต่างจากการฝากประจำที่มีระยะเวลา และกำหนดการชัดเจน ต้องฝากให้ครบกำหนด เอาเ งิ นออ กมาไม่ได้ หากเอาออ กมาก็อาจจะเ สี ยดอ กเบี้ย การฝากเ งิ นสด เราสามารถนำมาใช้ได้ทันทีในย ามฉุกเฉิน แต่การฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็นโดยที่ไม่ล ง ทุ นด้านอื่นเลย ทำให้เราเ สี ยโอกาสในการใช้เ งิ นทำงานให้เรา เ สี ยโอกาสในการต่อยอ ดเ งิ นในอนาคต เพราะหล า ยคนกลัวเ งิ นต้นจะห า ย และกลัวความไม่แน่นอน ทำให้ไม่ยอมเอาเ งิ นฝากไปทำอะไรเลย

3 ยิ่งฝากนานเ งิ นยิ่งห า ย

หล า ยคนเชื่อว่า การเอาเ งิ นไปฝากธนาคารนั้นเป็นการสะสมเ งิ นต้น แถมได้ดอ กเบี้ย แต่หารู้ไม่ว่า จริงๆ แล้ว การที่เ งิ นต้นไม่ห า ยนั่นคือเรื่องจริงๆ แต่มูลค่าเ งิ นกลับลดลงตลอ ดเวลา เนื่องจากภาวะเ งิ นเฟ้ ค่าครองชีพ และร า ค าสินค้ าที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้เ งิ นที่เรามีเท่าเดิมในธนาคารกลับซื้ อสินค้ าได้น้อยลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เท่ากับว่าเรามีเ งิ นฝากเท่าเดิมแต่ซื้ ออะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ซึ่งอัตราเ งิ นเฟ้อเฉลี่ยของประเทศเราอยู่ที่ 3เปอร์เซน ต่อปี แต่ดอ กเบี้ยเ งิ นฝากมักจะต่ำมาก หากไม่ใช่ฝากประจำ ไม่ถึง 1เปอร์เซน ด้วยซ้ำ พอหักลบกันแล้ว เหมือนเราจะมีเ งิ นเท่าเดิม แต่มูลค่ากลับน้อยลงมาก

4 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ในวันข้างหน้า หากเกิดภาวะเ งิ นเฟ้อ เราจะเห็นเลยว่าการเอาเ งิ นไปฝากไว้ในแบงก์สร้างความเ สี่ ย งให้กับเราอ ย่ างมาก เพราะค่าเ งิ นลดลงทุกปี เหมือนจะฝากไว้เยอะแต่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นเราควรแบ่งเ งิ นไปล ง ทุ นเพิ่มด้วย เผื่อจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

จากข้ อมูลข้างต้น เราไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆ เอาเ งิ นไปล ง ทุ นนะ อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจ การศึกษาข้ อมูล และความถนัดของแต่ละคน เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่า การนำเ งิ นฝากไว้เฉยๆ ไม่ได้แปลว่าเ งิ นต้นเราจะปลอ ดภั ย 100เปอร์เซน อีกต่อไปแล้ว เช่นวิ ก ฤ ติโ ค วิ ดที่ผ่าน มา คนที่นำเ งิ นไปล ง ทุ น เทรดหุ้น หรือเ งิ นดิจิตอล ส่วนใหญ่จะสามารถต่อยอ ดเ งิ นได้มากกว่าคนที่มีเ งิ นเก็บเฉยๆ เพราะพอตกงาน ก็ต้องเอาเ งิ นเก็บมาใช้ และเ งิ นก็ร่อยหรอลงไปทุกวัน ดังนั้นเราควรจัดสรรเ งิ นให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ น สำรองใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น และการล ง ทุ น เพื่อให้เ งิ น ทำงาน สร้างความมั่งคั่งให้เราในอนาคต

ที่มา lifein-hug, sit-smiling  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …