Home ข้อคิด คำคม 4 เรื่องกับการฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

4 เรื่องกับการฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

8 second read
ปิดความเห็น บน 4 เรื่องกับการฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
0

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูความลั บของธนาคารที่ไม่เคยบอ กกับการฝากเ งิ นของเราที่หล า ยๆคนเมื่อมีเ งิ นก็มักจะฝากไว้กับธนาคาร เพราะเชื่อว่าปลอ ดภั ย

เ งิ นต้นไม่ห า ย แถมได้ด อ กเบี้ยอีกต่างหาก และในปัจจุบันธนาคารต่างๆ ก็ออ กผลิตภัณฑ์มากมาย เพื่อ ดึงดูดให้เรานำเ งิ นไปฝาก

ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับผลประโยชน์มาก โดยไม่เคยบอ กเราเลยว่า เราจะเ สี ยอะไรไปบ้าง หากเรานำเ งิ นออมทั้งห มดไปฝากไว้กับธนาคาร

วันนี้เราจะมาเปิดเผยความลั บทั้ง 4 กัน จะคืออะไรเราไปดูกันเลย

1 เ สี ยโอกาสในการให้เ งิ นทำงานแทนเรา

ข้ อ ดีของเ งิ นฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดม าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และย ามฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที ไม่รวมเ งิ น

ฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษ แต่การฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น

ทำให้เราเ สี ยโอกาสนำเ งิ นส่วนเกิน ไปลงทุ นสร้างผลตอบที่ดีให้กับเราในอนาคต หล า ยคนกลัวคำว่าลงทุ น

เนื่องจากมีความไม่แน่นอน และอาจข า ดทุ นได้ แต่จากสถิติพบว่า การลงทุ นในระยะเวลาที่ย าวนานขึ้น

โอกาสข า ดทุ นก็จะน้อยลงต ามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุ นเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาลงทุ นนานขึ้น โอกาสข า ดทุ นน้อยลง และเ งิ นสามารถทำงานสร้างร ายได้แทนเราได้นานขึ้นด้วย

2 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคน มีความฝันของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเกษียณก่อนกำหนด เที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่ ส่งลูกเรียนเมืองนอ ก ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้ จำเป็นต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก หล า ยคนคิดว่าพย าย ามเก็บเ งิ นให้ได้มากที่สุด

เพื่อที่จะเอาเ งิ นไปทำฝันใ ห้เป็นจริงในวันข้างหน้า แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้คว ามฝันเป็นจริงได้ย ากมาก หรือไม่มีวันเป็นจริงเลย จากเรื่องเ งิ นเฟ้อในข้ อแรก เราจะเห็นว่าฝากเ งิ นในแบงค์

ยิ่งทำให้มูลค่าเ งิ นลดลงทุกวัน เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นควรแบ่งเ งิ นไปลงทุ น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเรา และนำผลตอบแทนไปทำคว ามฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้า

3 ยิ่งฝากนานเ งิ นยิ่งห า ย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากแบงค์เ งิ นต้นไม่ห า ย แถมได้ด อ กเบี้ยสบาย เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะเ งิ นต้นไม่ห า ย แต่มูลค่าเ งิ นลดลงตลอ ดเวลา เนื่องจากเ งิ นเฟ้อแล้ว เ งิ นเฟ้อก็คือ ภาวะที่ร า ค าของสินค้ าต่างๆ สูงขึ้น ทำให้มีเ งิ นเท่าเดิม

แต่ซื้ อสินค้ าได้น้อยลง หรือสรุปง่ายๆ คือ มีเ งิ นเท่าเดิม แต่มูลค่าของเ งิ นลดลง เ งิ นเฟ้อเฉลี่ยของไ ทยอยู่ที่ประมาณ 3เปอร์เซน แต่ด อ กเบี้ยเ งิ นฝากทั่วไปในปัจจุบัน มักจะต่ำกว่า 3เปอร์เซน เมื่อหักลบกันแล้ว มูลค่าของเ งิ นก็ยังคงน้อยลงอยู่ดี

4 มีความเ สี่ ย งที่จะไม่ได้เ งิ นคืนหากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ไม่ต้องกลัวเ งิ นต้นห า ย แต่ในความเป็นจริง ถ้าแบงค์เกิดเจ๊งขึ้น มา อย่ างเช่นในปี 40 เราจะเอาเ งิ นคืนจากใคร หล า ยคนบอ กว่ามีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเ งิ นฝาก ยังไงก็ได้คืนทั้งหมด

มันใช่ ถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเ งิ นฝาก ไม่ได้คุ้มครองเ งิ นเต็มจำนวนอีกต่อไป โดยวงเ งิ นคุ้มครองจะค่อยๆ ลดลง จากข้ อมูลข้างต้น มันแปลว่าเ งิ นต้นเราไม่ได้ปลอ ดภั ย 100เปอร์เซน แบบที่เราคิดอีกต่อไป

จะเห็นว่าการฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น อาจจะก่อให้เกิดผลเ สี ยมากกว่าผลดี ดังนั้นเราควรจัดสรรเ งิ นให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ นสำรองในย ามฉุ ก เ ฉิ น และการลงทุ น เพื่อให้เ งิ นทำงานสร้างคว ามมั่งคั่งให้เราในอนาคต

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …