Home ข้อคิด คำคม 4 วิ ธีที่คนร ว ยใช้ปลดห นี้ คุณเองก็ทำต ามได้

4 วิ ธีที่คนร ว ยใช้ปลดห นี้ คุณเองก็ทำต ามได้

9 second read
ปิดความเห็น บน 4 วิ ธีที่คนร ว ยใช้ปลดห นี้ คุณเองก็ทำต ามได้
0

คนเป็นห นี้ไม่ใช่เป็นคนผิ ดอะไร ทุกคน มีสิทธิ์ที่จะเป็นห นี้กันทั้งนั้น ถึงแม้ว่าการเป็นห นี้จะทำให้เราต้องเครียดบ้างแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะปลดมันก็ไม่ย ากเกินกว่าแรงหรอ ก ฉนั้นไม่ต้องกังวลว่าชีวิตนี้จะไม่หมดห นี้ ถ้าเราตั้งใจจะปลดมัน

เชื่อว่า ไม่มีใครอย ากเป็นห นี้ แต่ถ้ามีขึ้น มาแล้วคงรู้สึกหนักใจ ไม่น้อย เมื่อ การหนีไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่ประเด็นคือเราจะเผชิญหน้า กับมันอ ย่ างไร บทความนี้ จะพา ผู้ อ่ า น ทุกท่านไปพบกับคำตอบที่อย ากรู้ในเรื่อง วิ ธีปลดห นี้

ฉบับเร่งด่วนด้วยหลัก 4 ป. ที่ทำง่าย ได้ผล ชั ว ร์หากใครกำลังประสบปัญหานี้ อยู่ก็สามารถ นำเ ค ล็ ด ลั บนี้ไปใช้ได้ หรือถ้าใครยังไม่มีห นี้ก็จะได้รู้ว่าควรรับมืออ ย่ างไรหากต้องเจอภาระห นี้สินแบบไม่ทันตั้งตัว

1. ปิดยอ ดห นี้ ที่มี ด อ ก เ บี้ ย สูงที่สุดก่อน

พอเห็นยอ ดห นี้ที่เรามีทั้งหมดแล้วทีนี้มาวางแผนการชำ ระ อ ย่ างเป็นระบบกันดีกว่า โดยแยกออ กเป็นห นี้ระยะสั้น ยอ ดห นี้รวมคงเหลือน้อยอัตรา ด อ ก เ บี้ ย ต่อปีสูง มีงวดผ่ อน ชำ ร ะ น้อย เช่น ห นี้บัตรเครดิต สิ น เ ชื่ อ ส่วนบุคคล ฯลฯและห นี้ระยะย า ว ยอ ดห นี้รวมคงเหลือมาก มีอัตรา ด อ ก เ บี้ ย ต่อปีต่ำ แต่มีงวด ผ่ อ น ชำระ

มากเช่น สิ น เ ชื่ อ บ้าน รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งในที่นี้ขอ แ น ะ นำ ให้ปิดยอ ดห นี้ระยะสั้นที่มียอ ดห นี้รวมคงเหลือน้อยที่สุด อัตรา ด อ ก เ บี้ ย ต่อปีสูงที่สุด และเหลืองวดผ่ อน ชำระ น้อยที่สุดเป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้ ด อ ก เ บี้ ย สูงไปมากกว่านี้ หากปิดยอ ดห นี้ แรกสำเร็จก็จะสบายใจขึ้นและรู้สึกมีกำลังใจในการปิดยอ ดห นี้อื่นต่อ ๆ ไป

2. โ ป ะ ห นี้ ปรับแผนการ ชำ ร ะ ห นี้อ ย่ างมีสติ

ไม่สร้างห นี้ใหม่ บางคนใจร้อนไปหน่อยอย าก ปลดห นี้ให้หมดไวๆ เลยใช้ทางลัด ไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมจากคนรอบข้าง ใช้บัตรกดเ งิ นสดเปิดสิน เ ชื่ อส่วนบุคคล หรือเลือ กกู้เ งิ น น อ ก ร ะ บ บ มาโปะห นี้เก่าให้หมดเร็วที่สุดซึ่งขอบอ กว่าวิ ธีเหล่านี้ไม่ได้ ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลย แม้ห นี้ก้อนเก่าจะหมดไป แต่ห นี้ก้อนใหม่ก็จะเข้ามา

แทนที่ แถม ด อ ก เ บี้ ย ยังสูงมากอีกด้วย จึงอย ากแนะนำให้ใจเย็นสักนิดแล้วลองหาวิ ธีการ ชำ ร ะ ห นี้แบบง่ายๆ แต่ไม่สร้างห นี้เพิ่มและ เป็นภาระให้ตนเองในภายหลัง เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นลง หรือเปลี่ยนสินท รั พ ย์ที่มีมูลค่าสูงเป็น เ งิ นสดเพื่อมาโปะห นี้ เป็นต้น

3. ปรึกษาธนาคาร หรือสถาบันการเ งิ นที่เป็นเจ้าห นี้

ถ้าทำทุกวิถีทางแล้วไม่เห็นผลการติดต่อ กับธนาคารหรือสถาบันการเ งิ นที่เป็นเจ้าห นี้ของเราคือทางออ กที่ดีที่สุดบอ กเขาไปตรงๆ เลยว่าห นี้สินทั้งหมดนั้นเราไม่สามารถ จ่ายไหวในระยะเวลาที่กำหนดแต่ยืนยันว่าจะไม่เบี้ยวห นี้แน่นอน เราในฐานะลูกห นี้ก็ไม่อย าก เ สี ยประวัติ ส่วนธนาคารหรือสถาบันการเ งิ นที่เป็นเจ้าห นี้ก็ต้องการให้เรา

ชำ ร ะ เ งิ นให้ครบเช่นกันฉะนั้น ทั้งเราและเขาต้องหาจุดกึ่งกลางร่วมกัน พูดคุยถึงสถานการณ์ของเราว่าสะดวกผ่ อน ชำ ร ะ ได้เมื่อไรงวดละเท่าไร และธนาคารเอง มีนโยบาย ใดที่ช่วยเหลือเราได้บ้าง เช่น พัก ชำ ร ะ ห นี้ชั่ ว คราวขอจ่ายเฉพาะเ งิ นต้นไปก่อน ปรับลดอัตรา ด อ ก เ บี้ ย หรือ รี ไ ฟ แ น น ซ์ เป็นต้นเพราะห นี้สินคือสิ่งที่

ไม่มี อ ย าก เจอ แต่ถ้าเจอแล้วต้องวางแผนให้รอบคอบ พร้อมลงมือทำอ ย่ างมีวินัยนั้นเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนจากสถานะ ลูกห นี้ไปสู่คนไม่มีห นี้ได้แน่นอน และขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้เราบริหารการใช้เ งิ นในปัจจุบันและอนาคตอ ย่ างมีสติ เพื่อไม่ให้ความรู้สึก กังวลจากห นี้สินวนกลับมาอีกครั้ง

4. เปิดใจ ยอมรับความจริง

ดูว่าห นี้สินทั้งหมดของเรามีอะไรบ้าง เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองมีภาระห นี้สิน มากเกินไปการหนีไม่ช่วยให้ห นี้สินหมดไปแน่นอน และยิ่งเราทำเป็นไม่สนใจไปเรื่อยๆ จำนวนห นี้

ก็จะขย ายใหญ่ขึ้นจนหนทางแก้ไขในที่สุดนาทีนี้การเปิดใจยอมรับความจริงคือสิ่งที่ควรทำที่สุด เริ่มจากการหยิบใบแจ้งห นี้ที่คุณเคยซ่อนไว้ออ กมาให้หมด เปิดดูทุกร า ยการ

อ ย่ างละเอียด หากยอ ดสูงติดเพดานก็อ ย่ าเพิ่งใจเ สี ยจนไม่กล้าดูต่อหลังจากนั้น มาพิจารณาว่าที่ผ่าน มาเราค้างค่าชำ ร ะ กี่งวด มีจำนวนเ งิ นต้นและ ด อ ก เ บี้ ย เท่าไร ถึงกำหนดวัน ชำ ระ เมื่อไร เพื่อจะได้ว่าร า ยการไหนรอได้ หรือร า ยการไหนต้องรีบจัดการอ ย่ างเร่งด่วน

ที่มา krungthai  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …