Home ข้อคิด คำคม 3 วิ ธีใช้เ งิ นให้เป็น จัดการยังไงให้มีเหลือเก็บ

3 วิ ธีใช้เ งิ นให้เป็น จัดการยังไงให้มีเหลือเก็บ

9 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิ ธีใช้เ งิ นให้เป็น จัดการยังไงให้มีเหลือเก็บ
0

คนบางคนอวดร ว ยเพื่อสร้างภ า พให้ตัวเองนั้นดูดีทั้งที่ยังต้องตื่นไปทำงานทุกวัน เ งิ นเก็บก็ยังไม่มี แต่กับพนักงานบางคน เพราะอะไร คนที่มีเ งิ นเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเ งิ นใช้อ ย่ างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง นั่นอาจเพราะเขามีการจัดการ กับเ งิ นของเขาดีนั้นเอง เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

1. ซื้ อของที่คุณภ า พมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภ า พด้วยนะ ฉะนั้น การที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภ า พ นั้นจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอ ย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเ สี ยเ งิ นซื้ อบ่อยๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภ า พดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

2. ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเ งิ น ที่เชื่อว่า หล า ยคนรู้จักเป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆ นั้นใส่ร า ยการต่างๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายของเราไง

จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เ งิ นที่เป็นร า ยได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้ จะส่งผล ดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

3. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเพราะชอบ ที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน

ถ้าทำได้ก็จะส่งผล ดีให้เรามีเ งิ นเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นร า ยจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากล ดไปได้ คุณมีเ งิ นเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา postjung  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …