Home ข้อคิด คำคม 3 วิ ธีรับมือ กับคนที่ไม่ชอบเรา แบบคนฉลาดเขาทำกัน

3 วิ ธีรับมือ กับคนที่ไม่ชอบเรา แบบคนฉลาดเขาทำกัน

8 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิ ธีรับมือ กับคนที่ไม่ชอบเรา แบบคนฉลาดเขาทำกัน
0

เราไม่สามารถจะทำให้ใครรักหรือถูกใจทุกคนได้ การใช้ชีวิตจึงมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรา และแน่นอนว่าหล า ยคนเวลาเจอคนที่ไม่ชอบเรานั้นอาจจะไม่พอใจและมีความโ ก ร ธ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจทำให้เราทำอะไรลงไปโดยไร้ซึ่งสติ ฉนั้นเราควรแก้ปัญหาแบบคน มีสติปัญญาเขาทำกันจะดีกว่า ซึ่งวันนี้เราก็มีวิ ธีแก้มาฝากกันหากกำลังเจอคนที่ไม่ชอบเรา

บทความนี้ เป็นเรื่องจริงที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเผชิญกับเห ตุการณ์เหล่านี้ ในปัญหาการโดนอิ จ ฉ า การโดนกล่าวร้า ย นิ น ท าในเรื่องต่างๆ แล้วไม่รู้จะทำอย่ างไร อย ากให้ทุกคนได้ลองอ่ า นบทความนี้ดูนะคะ คุณจะไม่ชอบการที่ต้อง ลดตัว ไปโต้เถียง อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นๆที่ หูเบาเ พ ร า ะอธิบายยังไง

คนประเภทนี้ ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้ พย าย ามเถียงข้างๆ คูๆ จะไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเ พ ร า ะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ สืบหาข้ อเท็จจริง แต่เป็นการ ต้องการเห็นคุณแย่ลง

พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง ขึ้น มาอีกหน่อย คนที่ เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ มักจะใช้วิ ธีหาทางทำร้ า ยคนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น การไปโต้เถียงกับคนแบบนี้

จึงไม่มีวันจบแต่การไปโต้เถี ยงจะทำล า ย ความสงบใจ ของคุณเอง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา ยอมไม่ได้เ พ ร า ะเ สี ยประชากรดีๆ ให้กับฝ่ายอธรรม

ไปคนดีๆอย่ างเรา จึงต้อง ไม่เป็นเหยื่อ คนเหล่านี้วันนี้ ผมมีหลักคิดที่เป็น กฎจักรวาล ธรรมะ ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1 ข้ อสำคัญคือ คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ ลากไปลง นรกในใจ กับเขาด้วยคุณต้องอยู่บน สวรรค์ในอ ก ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป ทุ ก ข์ กับพวกเขาด้วย

แม้แต่นิดเดียวเ พ ร า ะถ้าคุณลดความสุขแล ะสงบใจของคุณ มีความทุ ก ข์เพิ่มขึ้น เ พ ร า ะคนเหล่านี้ แปลว่า เขาชนะ ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ยอมไม่ได้ หมายความว่าเรามีหน้าที่

แค่ดูแล จิตใจ ของเรา ให้มีความสุข เสมอ 100เปอร์เซนไม่รุ่มร้อน ไม่เครียด ไม่กังว ลอย่ าลดความสุขตัวเอง เ พ ร า ะการมีความทุ ก ข์เพิ่ม = นรกในใจ ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้นเหมือน มี เกราะกำบัง น้ำล า ยย าพิ ษของคนอื่นคนที่อิ จ ฉ า เ ก ลี ย ดชังคุณ จะ ยิ่งปี๊ดเ พ ร า ะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้

คือ เห็นคุณมีความสุขมีคำกล่าวว่า การแก้แค้นที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นผมเห็นด้วย เ พ ร า ะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น คนขี้อิ จ ฉ า

จะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุ ก ข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น เหมือนตกนรกทั้งเป็นน่าสงสารมากแต่เรื่องที่เค้าจะ สะใจ คือ การเห็นคุณมีความทุ ก ข์ ร้อนใจ ตกนรกในใจ

2 อย่ าลืมว่า คนที่อิ จ ฉ า คิดร้ า ย เ ก ลี ย ดชังคนอื่นก็เห มือน ตกนรกทั้งเป็น อยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่ม เครียด กังวล นั่นแหละ คือ นรก เคยได้ยินไหม สวรรค์อยู่ในอ ก นรกอยู่ในใจ นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด

การอิ จ ฉ า เ ก ลี ย ดชังคนอื่น จึงเป็น การทำโ ท ษ คนๆ นั้น อยู่แล้วก ร ร มเห็นทันต า อย่ าไปคิดแก้แค้น เขา ให้ กฎแห่งก ร ร ม จัดการ ดีที่สุดเ พ ร า ะถ้าคุณตอบโต้ในทางร้ า ยมันจะเป็น ก ร ร ม ของคุณด้วย

3 ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเอง การไม่ยอมให้น้ำล า ยคนอื่น มาเป็น สิ่งบ่อนทำร้ า ย ใจคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณยอมเป็น พรมเช็ดเท้า ให้คนอื่นให้ไตร่ตรอ งอย่ างดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ าง คือ

1. มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และทุ ก ข์ไปกับคนคิดร้ า ยด้วย

2. มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง เ พ ร า ะเราต้องเป็นคน ฉลาด และมีไหวพริบ ในโลกนี้ด้วย

สรุป

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนคว บคุมทั้งหมด 100เปอร์เซน เ พ ร า ะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเอง อย่ าลดตัวไปตอบโต้คนชั่ ว ด้วยวิ ธีการแบบเดียวกันพวกเขาจะเก่งกว่า คุณ ในวิ ธีการต่ำๆ แบบนั้น ตัวเราเองต้องเป็น ประชากรคนคิดบวกไม่ยอมเ สี ยจำนวนประชากรนะครับเราเป็นกำลังใจให้ สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

ที่มา  e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …