Home ข้อคิด คำคม 3 นิสัยหากใครมีครบ ชีวิตจะไม่มีวันจน ร ว ยทั้งเงินทั้งความสุข

3 นิสัยหากใครมีครบ ชีวิตจะไม่มีวันจน ร ว ยทั้งเงินทั้งความสุข

9 second read
ปิดความเห็น บน 3 นิสัยหากใครมีครบ ชีวิตจะไม่มีวันจน ร ว ยทั้งเงินทั้งความสุข
0

ทุกคนไม่ว่าใครล้วนอย ากมีชีวิตที่ดี เป็นไปได้คือร ว ยตลอ ดชีวิต การร ว ยทั้งชีวิต ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีเงินถุงเงินถังในตู้เซฟ หาได้ปีละเจ็ดหลัก หรือโปร่งสบายไร้ห นี้ แต่คุณรู้สึกร ว ย และร ว ยได้จริงๆ ถ้าคุณบริหารกระเป๋าเงินตัวเองให้ดี และมีนิสัยการใช้จ่ายที่ถูกต้อง

การใช้ชีวิต ควรมีการวางเป้าหมาย เพราะมันสำคัญ สำหรับการดำเนินชีวิตของเรามาก และการข าดเป้าหมาย มันคงทำให้เราไม่มีทิศทาง ในการดำเนินชีวิต การมีเป้ าหมายก็เหมือนลูกครที่ชี้ ทิ ศทางให้เรา ไปถึงปล า ยทางที่กำหนดไว้ และจะทำยังไง จึงจะร ว ยทั้งเงิน ทั้งความสุข วันนี้จึงมี การดำเนินชีวิต 3 ข้ อ มาฝาก

1. การประหยัด มัธยัสถ์

จากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าเงินทุกบาทที่หามาได้ การประหยัดไม่ได้หมายถึง การใช้จ่ายอย่ างคนอ ดๆ อย ากๆ หรอ กนะ แต่มันหมายถึง การใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น อะไรที่ไม่จำเป็น ก็ควรที่จะรอซื้ อในช่วงล ดร าคา หรือเลือ กซื้ อสินค้ าที่มีราค าถู กกว่า เพื่อทดแทนกัน

เท่านี้เอง ก็พอจะทำให้คุณสามารถ มีเงินเหลือเก็บได้แล้ว สังเกตุดูสิว่า สินค้ าที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนกัน ทำไมราค าต่างกัน ทั้งที่แหล่ งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกัน ต่างกันก็แค่ยี่ห้อสิ นค้ า

ที่เจ้าของนั้นเพิ่มมูลค่ าให้กับสินค้ าตัวเอง เราจะต้องสังเกตุว่าสินค้ าบางตัว หากเลือ กซื้ อ จากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ประหยัดได้มากแค่ไหน เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

2. ขยันหาร ายได้เสริม

มีงานอ ดิเรกที่ชื่อชอบบ้างไหม ถ้าคุณมี จงนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่ อ ยอ ดให้เป็นร ายได้เสริมก็ได้ เช่น คุณชื่นชอบการทำขน ม ก็ทำขน มในวันหยุดสุดสัปดาห์ดู จากนั้นนำไปข ายในที่ทำงานก็ได้ เพื่อสร้ างรายได้เล็กๆ น้อยๆ บางคนใช้ความสามารถ ในการทำขน มข าย จนต้องลาออ ก

จากงาน เพราะมีออเดอร์เข้ามามากมาย สร้างฐานะจากการทำขน มก็มีให้เห็น มากแล้ว ฉะนั้น คุณต้องถามตัวเองว่า ชื่นชอบสิ่งใด แล้วมันจะนำไปต่อ ยอ ดให้เกิ ด รายได้ได้ไหม สิ่งที่สำคัญเลย คือคุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของตัวคุณเองก่อน

3. รู้จักอ ดออม เพื่อวันข้างหน้า

นอ กจากที่คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ก็ต้องออมด้วย เพราะมันจะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดเหลือเก็บไง การออมมีวิ ธีการอย่ างไร

ที่จะทำให้เงินออมออ กผล เป็นการออมจากร ายได้ประจำต่อเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหั ก 10 -20 เปอร์เซน จากร ายได้ต่อเดือน

แล้วนำเงินออมบางส่วนไปต่ อ ยอ ดให้เกิ ด ด อ ก โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุ นรวมก็ได้ หรือนำเงินออมไปลงทุ น

ต่อในหุ้ นซึ่งการลงทุ นในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุ นนั้น ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวมจะช่วยให้

ผู้ลงทุ นสามารถบริหารการเงินได้ง่าย และมีความเสี่ ยงที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุ นรวมจะมากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ น ผลตอบแทน ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้ นในเวลานั้นๆ

ฉะนั้น ผู้ลงทุ นจึงควรเลือ กช่วงเวลา อันเหมาะสมในการซื้ อ กองทุ นรวม โดยหลักการ เลือ ก ก็คือช่วงจังหวะที่ราค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง มันจะทำให้เราซื้ อหุ้ นในร า ค าที่ถู กได้ไง

ที่มา  tamnanna

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …