Home ความเชื่อ ดวง 3 ค า ถ าบูช าพ่อแม่ หมั่นทำเป็นประจำ ชีวิตดีรุ่งเรืองก้าวหน้า

3 ค า ถ าบูช าพ่อแม่ หมั่นทำเป็นประจำ ชีวิตดีรุ่งเรืองก้าวหน้า

9 second read
ปิดความเห็น บน 3 ค า ถ าบูช าพ่อแม่ หมั่นทำเป็นประจำ ชีวิตดีรุ่งเรืองก้าวหน้า
0

ในโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับเรา ได้เท่าพ่อ กับแม่ ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วล่ะ เราไม่ต้องไปหากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เพื่อขอพรอะไรหรอ กนะ แค่เรากราบไหว้พ่อแม่ ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน ทุกวัน แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้วล่ะ พรที่ได้รับจากพ่อแม่ คือพรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

บางคนนั้น มัวแต่เอาเวลาไปกราบไหว้คนอื่น จนลืมกราบไหว้พระอรหันต์ในบ้านของเรา คนที่รักเราโดยไม่มีข้ อแม้ใดๆ ให้เราได้แม้กระทั่ง ชีวิตของเขา ในตอนที่พวกท่านทั้งสองยังอยู่ อย ากให้ดูแลและรัก พวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำให้ได้

ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ ได้ทำหน้าที่ ลูกที่ดี เพราะฉะนั้นอ ย่ าคิดได้ในตอนที่มันสายเกินไป และจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า บนโลกนี้ไม่มีใครรักและหวังดี กับเราได้เท่าพ่อแม่ของเราอีกแล้ว

เราควรทำดีต่อ บิดา ม ารดา ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ต าม ในสายต าของแม่ของพ่อนั้น ลูกก็ยังเด็ กเสมอ เพราะไม่ว่าเรา จะอายุเท่าไร พอย ามเ จ็ บป่ ว ยเราจะคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเสมอ ด้วยความอบอุ่นใจ หากเราจะกตัญญู ต่อพ่อ กับแม่นั้น อย่ ารอให้วันเกิ ดท่าน มาถึงเลย

อย่ ารอวันปีใหม่ หรือวันอะไรทั้งนั้น เพราะวันที่เรารอ อาจจะมาไม่ถึงก็เป็นได้ อย ากจะมอบอะไรให้ท่าน ก็ทำเดี๋ยวนี้ เพราะวันที่เราอย ากมอบให้ท่าน ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันแล้ว ค าถ าบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันก็ได้ทั้งนั้น แค่เท่านี้ก็สามารถตอบแทน บุญคุณบุ พก ารีได้แล้ว

ค าถ าที่ 1 นั้น พูดว่า

มัยหัง มาต า ปิตูนัง วะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง จากนั้น กราบ 1 ครั้ง

ค าถ าที่ 2 นั้นพูดว่า

อิมินา สักกาเรนะ ขอ กราบสักการบูช า อันพระ บิดร ม ารดา ตัวข้านั้นขอน้อมระลึกคุณ ท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะ คุณต่อบุตรธิดา

ท่านให้กำเนิ ดลูกมา ทั้งการศึกษาทั้งอบรม แม้ลำบ ากขื่ น ข มทุ กข์ระท มเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว พระคุณท่านที่ล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้า ขอบูช าเป็นอาจิณ ตร าบสิ้นด ว งชีวา และขอปวงเทพ ไท้รักษ าอันพระบิดร ม ารดา ของข้าด้วยเถิ ด

ค าถ าที่ 3 นั้นพูดว่า

อะนันตะ คุณะ สัมปัน นา ชะเนติ ชะนากา อุโภ มัยหัง มาต าปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สา ทะรัง

ถ้าเราสะดวกก็ทำ พิธี ขออโหสิกร ร ม ต่อเลย โดยให้เราเตรียมน้ำโรย ด อ ก มะลิไปหนึ่งขัน จากนั้นก็พูดว่า กายกัมมัง วจี กัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่า โ ท ษใด ความผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้ งเผลอทำไป ทั้งต่อหน้าและลั บหลังก็ดี

ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณต า คุณย าย ทั้งหล า ย อโหสิกร ร ม ให้ด้วย แล้วจากนั้น ราดน้ำรดมือ รดเท้า หมั่นทำ เพื่อสิริมงคลกับชีวิตเพิ่มโช คล าภ ความรุ่งเรือง ต่อตัวคุณเองทั้งนั้น ทำบุญครั้งไหนๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าเลี้ยงดู พ่อแม่

ที่มา  sabaisabuy  meeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …