Home ข้อคิด คำคม 20 ข้ อที่บ่งบอ กว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่ง ที่สามารถดูแลคนข้างหลังได้

20 ข้ อที่บ่งบอ กว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่ง ที่สามารถดูแลคนข้างหลังได้

10 second read
ปิดความเห็น บน 20 ข้ อที่บ่งบอ กว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่ง ที่สามารถดูแลคนข้างหลังได้
0

ในยุคนี้จะมามัวเป็นผู้หญิงที่จะรอคอยแต่ความช่วยเหลือจากผู้ชายอ ย่ างเดียวไม่ได้นะ เราต้องสวยเก่ง ฉลาดยืนได้ด้วยขาของตัวเอง และสามารถดูแลครอบครัวของเราได้โดยม่หวังพึ่งพาใคร วันนี้เราจะพามาดูว่าผู้หญิงที่เก่งๆ สามารถดูแลครอบครัวได้นั้นเขาต้องเป็นอ ย่ างไร

1.มีความซื่อสัตย์

สาวฉลาดจะมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของชีวิต พวกเทอไม่ทำความเดือ ดร้อนให้ใครและเป็นคนซื่อตรง อะไรจริงก้อว่าจริง สาวฉลาดมีทัศนคติที่ไม่คดโ ก ง ไม่เอาเปรียบ แต่เล่ห์เหลี่ยมเชิงธุรกิจ การค้ าก้ออีกเรื่องนะ

2.มีสติ-เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา

สาวฉลาดจะมีสติเสมอไม่ว่าต้องเจอ กับปัญหาแบบใด พวกเทอจะมีวิ ธีการแก้ปัญหาอย่ างชาญฉลาด เชี่ยวชาญในการวางแผนการ จัดการ เพราะพวกเทอมองว่า แก้ไขดีกว่าแก้ตัว ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งระรานคะคานให้ได้ผู้ชนะ เพราะสุดท้ายปัญหา ก้อยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดี และนี่เป็นแม่เหล็กอีกตัวที่ดึงดูดให้มีคนอย ากเข้าใกล้พวกเทอหรือชื่นชอบพวกเทออออ

3.เคารพตัวเอง

นี่เป็นอีกข้ อที่สาวฉลาดต้องมี คือ การเคารพตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลงต ามแรงกดดันหรือความคาดหวังของ คนอื่น ผู้หญิงทุกคน มีเ ส น่ ห์ไม่เหมือนกัน บุคลิคและความสามารถต่างแตกกัน เพราะฉะนั้นไม่มีใครเหมือนใครได้ ของเลียนแบบ ไม่มีทางเทียบของแท้ ฉันใด สาวที่ไม่เคารพตัวเองก้อไม่สามารถเคารพคนอื่นได้ฉันนั้น และคุณจะเป็นสาวฉลาดได้อย่ างไรหากต้องวิ่งไล่ต ามให้เหมือนคนอื่น

4.มองโลกในแง่บวก

พลังแห่งมุมมองความคิดจะเป็นตัวขับเคลื่อนศักยภาพของเราให้ก้าวออ กไปสู่ภายนอ ก สาวๆที่มีมุมมองในแง่บวกจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาใกล้ ก้อแหมใครก้ออย ากอยู่ใกล้คนคิดดีทำดี

มีมุมมองที่เป็นจริง แต่ไม่อมทุ ก ข์กันทั้งนั้นแหละคะ เพราะ ใจรื่นเริงเป็นย าดี แต่การจะมีมุมมองในแง่บวกได้สาวๆต้องฝึกฝนนะคะ เพราะมองแง่บวกกับโลกสวยต่างกันแค่เส้นผมบังแค่นั้นเอง สาวที่มีมุมมองในแง่บวก เทอจะเป็นพวกที่ใช้สติในการคิดใคร่ครวญ

เสมอและมองสิ่งต่างๆต ามความจริงที่ควรจะเป็น ไม่กระโตกกระต ากตีโพยตีพายจนเกินไป พร้อมรับมือ กับทุกสถานการณ์อย่ างมีสติ ให้กำลังใจตัวเองมากกว่าตัดพ้อต่อว่า ลงมือทำมากกว่าเอาแต่พูด

5.มีวินัย การวางแผนจัดเตรียม

นอ กจากความฉลาดแล้ว สาวเก่งยังต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตที่สูงด้วยคะ อะ อะ หล า ยคน มองข้ามประเด็นนี้ เพราะดูเหมือนไม่น่าจะ เกี่ยวข้ องกันเลยใช่ไหมคะ แต่แท้จริงแล้วสำคัญมากทีเดียวคะ วินัยจะเป็นตัวบ่งบอ กว่าสาวคนนั้นเป็นของแท้แค่ไหน

ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากวินัยที่เข้มแข็ง วินัยก้อเหมือนการฝึกฝนจนช่ำชอง เปรียบเหมือนนักรบโรมันจะฝึกดาบทุกวันแม้ไม่มีศึกสงคราม เมื่อเกิดสู้รบจึงสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่ างห้าวหาญ วินัยก้อเช่นกัน หากข า ดวินัย ความฉลาด ความเก่งก้อเป็นประหนึ่งดาบที่ขึ้นสนิม นานวันก้อมีแต่ความเขรอะและใช้การไม่ได้ในที่สุด

6.ทำงานให้ดีที่สุด

การเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รักในสิ่งที่ทำ แม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเสมอไป ก้อเป็นคุณสมบัติอีกข้ อของสาวฉลาด ไม่มีการเสแสร้งใดที่จะ ยั้งยืน หากทำแบบขอไปทีหรือผักชีโรยหน้า ยังไงซะก้อมีคนรู้ในที่สุด ฉะนั้นฝึกไว้ให้เป็นชีวิต ทำทุกสิ่งอย่ างเต็มที่ เต็มกำลัง ให้ดี ที่สุด แม้จะไม่มีใครเห็นเลยก้อต าม แต่เชื่อเถอะคะ ถึงไม่มีคนเห็น แต่ผลของงาน มันจะสะท้อนกลับมาหาคนที่ทำ ใครทำคนนั้นได้

7.ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจและลงมือทำ แค่คิดแต่ไม่ทำยังไม่นับว่าสำเร็จ สาวฉลาดนอ กจากฉลาดคิดแล้วยังฉลาดทำอีก ด้วย และพวกเทอจะไม่ย่อท้อต่ออุปส ร ร คที่ขัดขวาง แต่จะนำอุปส ร ร คนั้น มาเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป เพราะปัญหาอุปส ร ร คจะขัดเกลาให้แข็งแกร่ง เหมือนเพชรที่ได้รับการเจียระไน

8.ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

หมั่นเพิ่มเติมหาความรู้อยู่เสมอ ผู้หญิงฉลาดมักจะรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งเก่า เพิ่มเติมการพัฒนา ไม่ทำตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้ว จนล้น ยิ่งในยุคนี้ผู้หญิงสวยหาง่ายมาก แต่ผู้หญิงที่ทั้งสวยและฉลาดหาได้ย ากกว่า ฉะนั้นต้องทำตัวให้มีราคาแวลู่ดูแพง ไม่หยุดนิ่ง

9.กล้าเอ่ยขอโ ท ษ และ กล่าวขอบคุณ

การทำผิ ดพลาดหรือต้องขอความช่วยเหลือ ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด ไม่คูล เสมอไป ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่อง เก่งไปทุกอย่ าง สี่ตีนยังรู้ พลาด นักปราชน์ยังรุ้พลั้ง แต่จะพลาดมากถ้าทำผิ ดแล้วไม่กล้าเอ่ยคำขอโ ท ษ หรือ กล่าวขอบคุณคนที่มีน้ำใจ ต่อคุณ ฉะนั้นฝึกให้เคยชินเป็นนิสัยเข้าไว้ ได้ใจใครต่อใครไปเต็มๆ

10.กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ

ความกลัวมักจำกัดให้เราไม่กล้าเดินต่อไป และมักนำมาซึ่งความผิ ดหวัง อมทุ ก ข์ มุมมองในแง่ลบแง่ร้ า ย แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น กับสาวฉลาด เพราะพวกเทอมีวิ ธีรับมืออย่ างดีเยี่ยม นั่นคือพวกเทอพร้อมและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความไม่คาดหมายทุกประเภท พวกเทอไม่วิ่งหนี ไม่ดราม่าจนเกินงาม แต่พวกเทอมองและคิด รู้จักรอเวลาที่เหมาะสม

11.สามารถส่งเสริมคนอื่นได้

คนฉลาดมักไม่ทำอะไรคนเดียว เพราะคนฉลาดเป็นนักวางแผนตัวยง ฉะนั้นจะสร้างทีมของตัวเองขึ้น มา และส่งเสริมให้คนในทีม สามารถก้าวหน้าต่อไป แต่คนที่เก็บงำความรู้ ไม่ถ่ายทอ ดให้คนอื่น ก้อจะเป็นคนที่ต้องทำงานงกๆคนเดียว เหมือนจะก้าวหน้าเติบโต แต่สุดท้ายจะตันทั้งการงานและสังคมนะแจ๊ะ แบบนี้ไม่น่ารักเลยช่ายม้า ถ้าไม่อย ากตันก้อต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆนะจ๊ะ

12.รู้จักหาความสุข

การมีความสุขเป็นสิ่งไม่ผิ ด แต่จะผิ ดเมื่อความสุขของเราทำร้ า ยคนอื่น สาวฉลาดจะคิดใคร่ครวญเพื่อไม่ทำให้ใครต้องสะดุดหัว คะมำหน้าทิ่ม พวกเทอจะเรียนรู้การหาความสุขอย่ างแท้จริง ไม่หลงมัวเมาไปกับสิ่งจอมปลอม เพราะบางครั้งความสุขก้อได้มาจากสิ่งเล็กๆรอบตัว มากกว่าดินเนอร์หรูหรือแบรนด์เนม ว่ามั้ยย

13.เข้าใจและพร้อมยอมรับความผิ ดหวัง

เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตที่ต้องเจอความผิ ดหวัง แต่ผู้หญิงฉลาดจะยอมรับและเข้าใจความเป็นจริงได้ดี ไม่ร้องไห้ฟูมฟายน้ำต าตกใน ให้โลกรู้ การทำตัวให้แย่ลง จมปลักอยู่กับความท้อแท้ไม่ใช่วิถีของคนสวยแพง ล้มได้แต่พวกเทอ move on ค่ะ พวกเทอไม่รอให้โชคชะต ากำหนด แต่จะก้าวออ กไปคว้าสิ่งดีๆที่รออยู่มา

14.มีความสุภาพอ่อนน้อมและเป็น มิตร

ไม่มีใครอย ากอยู่คนเดียว การจะได้ใจคนอื่นคุณต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เย่อหยิ่งอวดตัว กดขี่ผู้อื่น ดูถูกคนอื่น ควรจะมี มิตรภาพที่ดีกับทุกคนอย่ างจริงใจ ไม่รังเกียจเดียดฉันด์คนที่ด้อยกว่า ถึงแม้คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จโดดเด่นแล้วก้อต าม นี่แหละวิถีของสาวฉลาดสวยแพง แพงทั้งสมองและกิริย าการแสดงออ ก เป็นคนเก่งสวยน่าคบจบในหนึ่งเดียว

15.มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออ ก

บางครั้งการสร้างคนที่โดดเด่นก้อมักมาจากการข า ดบางสิ่ง เช่นข า ดแกนนำ ข า ดคนกล้าแสดงความสามารถ คนที่กล้าคิดต่าง สาวฉลาดจึงเป็นบุคคลที่กล้าจะทำสิ่งต่างๆที่แปลกออ กไป มีความเป็นผู้นำแม้จะไม่เคยลงมือทำ แต่เพราะกระบวนการคิดและมุมมองแง่บวก กับการที่รักการเรียนรู้ ทำให้พวกเทอรังสรรค์สิ่งต่างๆออ กมาได้อย่ างไม่ย ากเย็น

16.ไม่ห่วงสวยจนเกินไป

ความสวยที่แท้ทรูต้องมาจากข้างใน การแต่งเติมก้อแค่บางส่วนเท่านั้น สาวฉลาดจึงไม่ยึดติดที่จะต้องดูดี ดูสวยตลอ ดเวลา มีจังหวะ ที่หลุดบ้าง โทรมบ้างหากต้องลุยงาน แต่เ ส น่ ห์ของพวกเทอก้อไม่ลดลงไปเลย ตรงกันข้ามกับยิ่งดูมีเ ส น่ ห์มากขึ้นในความเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องแอ็บซะอีก

17.ไม่ขี้อิจฉา

ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งการทำล า ย พลังรุนแรงที่สุดก้อต่อตัวเองนี่แหละ ฉะนั้นสาวฉลาดจะไม่ขี้อิจฉา ขี้วีน ขี้เหวี่ยงใส่ใคร โ ก ร ธได้แต่ดึงสติให้ไว ใส่บัพใส่สกิลป้องกัน จะได้สวยฉลาดน่าคบหา เป็นความต่างที่คู่ควรนะจ๊ะ

18.มีเมตต า

เป็นธรรมชาติของสาวฉลาดที่มีใจเมตต าและรักพวกพ้อง พวกเทอจิตใจอ่อนโยน อย ากหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนที่ข า ดโอกาส แต่ก้อใจนักเลงพอไม่สนับสนุนคนที่หาผลประโยชน์ เป็นไงละสวย ฉลาด ไม่ได้หลอ กกันง่ายๆหลอ กนะ

19.ดูแลตัวเองได้

สาวเก่งสวยฉลาดมักไม่ทำตัวอ่อนแอรอคอยการช่วยเหลือเท่านั้น แต่พวกเทอจะพย าย ามทำด้วยตัวเองก่อน นี่แหละความคูลที่แท้ ทรู แต่ ช้าก่อนไม่ได้หมายความว่าพวกเทอจะต้องโชว์พาวด์ทำเองทู้กกกอย่ างนะ อะไรที่ควรขอความช่วยเหลือก้อต ามอัธย าศัย เลย อะไรที่ให้ความช่วยเหลือได้ก้อจัดกันไป นี่สิถึงจะเป็นสาวสวยเก่งฉลาดแพงแบบคูลๆ

20.ขยันและรู้กาลเทศะ

คนฉลาดมักขยันเพราะเทอรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไหร่ คงไม่มีคนฉลาดที่ขี้เกียจไม่มีการวางแผนหลอ กจริงม่ะ และสาวฉลาดยัง แยกแยะ รู้จักกาลเทศะ อีกด้วย อะไรดี ดีที่สุด ควรทำหรือไม่ทำอะไร ควรพูดกับใครเวลาไหนและอะไรที่ไม่เหมาะจะพูดเวลาไหน เพราะเทอสังเกตุและใส่ใจรายละเอียดรอบตัวเสมอไงละ และนั่นก้อเป็นผลดีต่อตัวสาวฉลาดเองมันทำให้เทอแพง น่าคบหามากที่เดียว เอาละคะลองมาฝึกเป็นสาวฉลาดยุค 4.0 กัน 20 ข้ อบ่งบอ กนี้ไม่ย ากเกินความสามารถสาวๆหลอ กเนอะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าจร้า

ที่มา  jingjai999

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …