Home ข้อคิด คำคม 20 ข้ อที่บอ กว่าควรรั ก ษ างานประจำไว้ให้ดี

20 ข้ อที่บอ กว่าควรรั ก ษ างานประจำไว้ให้ดี

14 second read
ปิดความเห็น บน 20 ข้ อที่บอ กว่าควรรั ก ษ างานประจำไว้ให้ดี
0

นับวันโลกยิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงไป หล า ยอ ย่ างเริ่มนำหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่แ ร งงานคน ซึ่งส่งผลกระทบอ ย่ างมาก ฉนั้นคนที่มีงาน

ประจำทำควรรั ก ษ างานไว้ให้ดี เพราะทุกวันนี้งานห า ย ากมาก เราก็มีสัญญาณเ ตื อ น มาฝากกันว่าทำไมเราถึงบอ กให้คุณรั ก ษ างานประจำไว้ให้ดี

1. ธุรกิจท่องเที่ยวที่เคยเฟื่องฟูก็เริ่มลำบาก เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเข้ามามาก ช่วงนี้ก็เริ่มห า ยไปมาก ไม่ใช่

เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยว แต่ เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมาก ทั้งคนที่เที่ยว และ ออ กมาลงทุ น ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

2. ขณะที่บางบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยหุ่นยนต์ ด้วยเครื่องจักร ในอนาคตเราจะค่อยๆเห็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ลูกจ้างมากขึ้น ใครที่เป็นลูกจ้างอยู่หากรู้ถึงจุดนี้แล้วต้องรีบปรับตัว

3. การมาของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ยิ่งซ้ำเติมการท่องเที่ยวเข้าไปอีก เพราะ นอ กจากจีนจะปิดประเทศ ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ก็ต่างเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตัวเองด้วยกันแทบทั้งสิ้น

4. อ ย่ างที่ได้เห็นในข่ า วว่า บางบริษัททยอยปิดกิจการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ บางบริษัทก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต ามประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ ต้นทุ นค่า

แ ร งที่ถูกกว่า ทำให้หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่ า วอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

5. ใครทำงานธนาคารให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปล ด เพราะ ระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า จำนวนสาขา หรือ พนักงานในการดำเนินธุรกิจ

และ พอถึงตอนนั้นจะหางานทำย ากมาก เพราะจะมีคนที่ออ กจากระบบนี้หลักหมื่นคนพร้อมกัน กล า ยเป็นไปแอย่งกันสมัครงานในที่ใหม่

6. ยิ่งนักท่องเที่ยวยุโรปกระเป๋าหนักที่ชอบมาใช้จ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

7. ส่วนห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็น ห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำ ถ้ามีการปรับดอ กเบี้ยนโยบายขึ้น เพียง บาท สองบาท หรือ หลักสต างค์ จะเกิดความลำบากต่อ

คนเป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อน 9,000/เดือน จาก เ งิ นต้น 3,000 ดอ กเบี้ย 6,000 จะกล า ยเป็นดอ กเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที เรียกว่าผ่อนแต่ดอ กต้นไม่ล ด

8. บางคนก็ฟุ้งเฟ้อมากกว่าร า ยได้ที่มี ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเ งิ น และ กู้เ งิ นโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อ ย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ

ดอ กเบี้ยมีแต่จะทวีคูน อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไม่รอ ด ควรมีเ งิ นเหลือสำรองไว้ใช้จ่ายในย ามฉุกเฉินบ้าง

9. อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆโดยเฉพาะคอนโดที่หล า ยคนซื้ อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากมีคนแนะนำให้คนไปกู้เ งิ นเกิน มากๆ เพราะอย ากได้ค่านายหน้า หรือ

ไปฟังจากคอสสัมนาลงทุ นในอสังหา และ เข้าไปลงทุ นต ามกระแส คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย กล า ยเป็นหมุนเ งิ นไม่ทัน

10. อาชีพค้ าออนไลน์นจะเริ่มถดถอย เพราะ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และ ลูกค้ ามีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบการค้ าออนไลน์มาแบบครบวงจร ที่กระหน่ำอัดโปรโมชั่นล ดร า ค าแข่งกับร า ยย่อย ทำให้ลูกค้ ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยขึ้น

11. สกุลเ งิ นดิจิตอล และ เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมาเพื่อทดสอบระบบและทำหน้าที่ Burn cash ทิ้งจากการพิมพ์เ งิ นตลอ ดเวลา ​ซึ่งเป็นการ burn ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

12. เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุ นในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี เพราะ นั่นเป็นอ ดีตไปแล้ว

13. การมาของ 5G จะทำให้หล า ยๆอ ย่ างเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆมากขึ้น และ อะไรเก่าๆก็ร่วงหล่น เหมือนที่ ยุคกำเนิด2G ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวร ยุค3G มา Email ก็มาแทนจดหมาย ยุค4G โทรศัพท์มือถือแทบจะทำได้ทุกอ ย่ าง

14. ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ข า ยย ากมาก เพราะ เ งิ นในระบบห า ยไปมากจริงๆ ส่วนคนที่มีเ งิ นอยู่ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายออ กไป ใครที่มีเ งิ นอยู่ก็พย าย ามจะประหยัด และ อย ากเก็บไว้กับตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเ งิ นฝืด

15. ไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกเ ศ ร ษ ฐ กิ จหล า ยๆประเทศก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย เรียกได้ว่าแย่พร้อมๆกัน ทำให้ไม่มีใครพยุงใครได้ เพราะ ลำพังตัวเองก็แทบจะไม่รอ ด

16. โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

17. AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตอ ย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงได้อ ย่ างไม่น่าเชื่อ และ การที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนที่ได้ขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอ ย่ างจะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้

18. การที่ค่าเ งิ นบ้านเราเรทดี ค่าเ งิ นแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลก อ ย่ าดีใจ เพราะ เขาต้องการถือเ งิ นบาท เพื่ออะไรบางอ ย่ างเท่านั้น ดูจากบทเรียนต้มยำกุ้งเป็นตัวอ ย่ าง

19. ทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเ งิ น มีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ยๆ ประเทศที่ค่าเ งิ นล ดอ ย่ างรุนแ ร ง และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเ งิ นใดก็ได้ในโลก

20. สุดท้าย เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงสามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไป อ ย่ างน้อยประเทศเราก็มีดินดี มีแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ พอให้เรามีกิน มีใช้

ที่มา  bitcoretech

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …