Home ข้อคิด คำคม 16 สิ่งบอ กถึงคนที่มีงานทำ จงรั ก ษ าไว้ให้ดี

16 สิ่งบอ กถึงคนที่มีงานทำ จงรั ก ษ าไว้ให้ดี

10 second read
ปิดความเห็น บน 16 สิ่งบอ กถึงคนที่มีงานทำ จงรั ก ษ าไว้ให้ดี
0

นับวันอะไรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เราจึงควรรู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคที่เป็นอยู่เพื่อความอยู่รอ ดของตัวเราและหน้าที่การงาน วันนี้เราจะพามาดูถึง 16 สิ่งที่อย ากให้คนทำงานประจำได้รับรู้ และเตรียมรับมือ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบางสิ่งได้เกิดขึ้นแล้ว

1.คน มักฟุ้งเฟ้อมากกว่าร า ยได้ที่มี

ซื้อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเ งินและกู้เ งิน โดยไม่นึกถึง อนาคตข้างหน้า ขอให้อ ย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะด อ กเบี้ย ทวีคูนอ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติ จะเอาตัวไม่รอ ดเลย

2.หล า ยๆบริษัททยอยปิดกิจการ

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางคนตกงาน โดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆ ตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดี เช้าวันต่อมา เดินทางไปที่บริษัท รู้ข่าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย

3.ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่

พนักงานด้วยเครื่องจักร คนโดนหุ่นยนต์ แย่งทำงานกันหมดแล้ว

4.อาชีพค้ าอ อ น ไ ล น์จะเริ่มถดถอย

เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และลูกค้ า มีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะบริษัท ที่สร้างระบบครบวงจรมา โดยตัดระบบพ่อค้ าคนกลางทิ้งหมด

5.แล้วก็ห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้

เป็นห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำสุด ถ้าด อ กเบี้ย นโยบายขึ้น เพียงหลักสต างค์ บ า ทสองบ า ท จะเกิดความลำบาก ต่อคนเป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่ อ นต้นหมื่น ดอ กเบี้ยสองหมื่น ในยอ ดผ่ อ นสามหมื่น จะกล า ยเป็นดอ กเบี้ย แทบทั้งหมดในทันที

6.เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวห า ยไปมาก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่กระเป๋าหนัก มีร า ยจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน

7.การที่ค่าเ งินบ้านเราเรทดี

ค่าเ งินแข็งกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก อ ย่ าดีใจ เพราะเขาต้องการถือเ งินบ า ท เพื่ออะไรบางอ ย่ างเท่านั้น

8.ของมีค่าอ ย่ างทองคำยังมีค่าเสมอ

เวลาค่าเงิ น มีปัญหา ให้เรียนรู้จากหล า ยๆประเทศ ที่ค่าเงิ นลดอ ย่ างรุนแรง และคนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเ งินใดก็ได้ในโลก

9.สำหรับใครทำงานแบงค์ให้รีบ

มองหางานอื่นไว้ด้วย ก่อนที่จะถูกปลด เนื่องจากระบบใหม่ ธนาคารเน้นใช้แอพ มากกว่าใช้สาขา ในการทำงานแล้ว และตอนนั้นจะหางานทำย ากมากเลย

10.ที่ดินและบ้านตอนนี้ข ายย ากมาก

เพราะเ งินในระบบห า ยไปมากจริง ส่วนคนที่มีเงิ นอยู่ ก็ไม่ออ กจะใช้จ่ายมาก

11.จะว่าไปไม่ใช่ประเทศเรา

บริหารไม่ดี เพียงอ ย่ างเดียว แต่ระดับโลกเศรษฐกิจหล า ยๆ ประเทศ ก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย

12.ปัจจุบันโลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ

ที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ ที่กำลังจะดำเนินไป

13.ปัญญาประดิษฐ์หรือAIจะเข้า

มาแทนในสิ่งที่เราคิด ไม่ถึงมาก อ ย่ างไม่น่าเชื่อ และการที่ไม่เชื่อว่า จะมาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เรา ไม่คิดว่า โลกทุกอ ย่ าง จะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้เลย

14.ในส่วนอสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ

เพิ่มขึ้นแต่คน จมทุนโดยเฉพาะคอนโด ที่เราเห็นว่า ซื้อเพื่อเก็งกำไร เริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากหล า ยสาเหตุ ที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปกู้เ งินเกิน มากๆ คนที่ลงทุนต ามกระแส มีคนเป็นแบบนี้จำนวน มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่ อ น แต่ท้ายที่สุด ไม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่า จะเอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย

15.หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้

พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมัน ควรพิจารณาให้ดี

16.หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัยกับเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไป อ ย่ างน้อยประเทศเรา ก็มี ดินดีมีแม่น้ำ ลำธารอุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัด สามารถปลูกผัก ปลูกผลไม้ทานได้พอ ให้เรามีกิน มีใช้ สำหรับข้ อมูลที่นำม าในวันนี้ ไม่ได้ต้องการให้ทุกคน ได้ตื่นตระหนกกัน เพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่า น

และลองหยุดคิดดูสักพัก ลองมองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจริง ด้วยใจที่เป็นกลาง และเป็นธรรม ปราศจากอคติว่าในยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องปรับตัวกันอ ย่ างไร และจะต้องใช้ชีวิตอ ย่ างไร ให้ไม่อ ดกินอ ดใช้อยู่อ ย่ างพอเพียง

ที่มา postsread  boktorth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …