Home ข้อคิด คำคม 13 วิ ธีสร้างความสุข ดูเรียบง่าย สบายกายสบายใจ

13 วิ ธีสร้างความสุข ดูเรียบง่าย สบายกายสบายใจ

8 second read
ปิดความเห็น บน 13 วิ ธีสร้างความสุข ดูเรียบง่าย สบายกายสบายใจ
0

หล า ยคน มองหาความสุขในชีวิต แต่รู้หรือไม่ว่าความสุขในชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไร ความสุขนั้นเริ่มจากที่ตัวเรา วันนี้เราจะพาทุกคน มาฝึกทำให้ชีวิตเรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงกัน ยิ่งฝึกบ่อยๆเราก็จะยิ่งพบความสุขเร็วขึ้น

1. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ

หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อ ย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิ ดแต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเ พ ร า ะการพูด หรือวิจารณ์ในทางเ สี ยห า ยนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่น มัวคนที่พูดจาไม่ดีแม้ว่าคำพูดจะดูฉลาดหลักแหลมเพียงไรมันก็คือความโ ง่ชนิดหนึ่ง คนที่พูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นนับเป็นคนหาความสุขได้ย ากนัก

2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

หมายความว่า การสะสมอะไรสักอ ย่ างนั้นเป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี นอ กนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อยในแง่ของความสุข เราไม่จำเป็นต้องสะสมอะไรเพื่อให้มีความสุขวิ ธีมีความสุขของคนเรามีมากมายหล า ยอ ย่ าง และเราไม่ควรเลือ กวิ ธีที่สร้างภาระให้กับตนเอง

3. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ

หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุ ก ข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ ก ข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันจากโลกนี้ไป ดังนั้นอ ย่ าไปเ สี ยเวลาคิดมาก อ ย่ าไปย้ำคิดย้ำทำอ ย่ าไปหลงยึดไว้เกินความจำเป็นให้รู้จักธรรมชาติของมัน การยึดติดกับวัตถุ บุคคล หรือความรู้สึกจนเกินเหตุคือปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆที่ทำให้คนเราเกิดความทุ ก ข์ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้และต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนปล่อยวางอะไรง่ายๆ เข้าไว้

4. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อ ย่ าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดาอ ย่ าเป็นคนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อ ย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากอ ย่ าปล่อยให้จิตใจวนไปวน มากับความรู้สึกของตัวเองเหมือนจมอยู่ในอ่าง ลองเปิดต ามองไปรอบๆ แล้วมองให้เห็นว่า คนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหนตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลก ดังนั้นก็อ ย่ าไปให้ความสำคัญกับมัน มากนัก ทุ ก ข์บ้าง ผิ ดบ้าง เรื่องธรรมดา

5. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ

หมายความว่า อ ย่ าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ เ พ ร า ะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงมีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต ามหัดเว้นที่ว่างไว้ให้ความผิ ดพลาดบ้างทุกอ ย่ างไม่จำเป็นต้องไร้ที่ติ การผิ ดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเพียงแต่เราต้องรู้จักปรับปรุงตนเองไม่ให้ผิ ดพลาดบ่อยๆ ซ้ำๆ ซากๆ

6. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนิ น ท า

หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนิ น ท าแน่นอนดังนั้น เมื่อถูกนิ น ท าขอให้รู้ว่า เรามาถูกทางแล้วแปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลกคนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา กับคำนิ น ท าก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนิ น ท าลูก คนเป็นลูกก็ยังนิ น ท าพ่อแม่นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นิ น ท าคนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนิ น ท า

ขอให้รู้ว่า คำนิ น ท าคือของคู่กับมนุษย์โลกมีมาช้านานแล้วแม้แต่คนที่สร้างคุณงามความดีไว้กับโลกมากมายยังถูกนิ น ท า แล้วเราเป็นใครจะไม่ถูกนิ น ท าดังนั้น อ ย่ าไปใส่ใจให้มากถ้าอะไรที่ดีเก็บไว้ปรับปรุงตัว อะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไว้ไม่ต้องไปตีคราคาสร้างค่าให้คำพูดไร้สาระส่วนตัวเราเองก็สมควรอ ย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ไม่นิ น ท าคนอื่นเช่นกัน

7. ฝึกตัวเองให้เป็นแสงสว่างในที่มืด

หมายความว่า ตรงไหนที่มัน มืด เราควรไปเป็นดวงไฟส่องทางให้เขาตรงไหนที่ไม่มีคนช่วย เราควรไปทำเช่นลองหาเวลาไปรับประทานอาหารร้านที่ไม่มีลูกค้ าเข้า อ ย่ ามุ่งแต่เรื่องกินให้การกินของเรามันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ร้านเขาไม่มีลูกค้ าแล้วเราเข้าไปนั่ง มันไม่ใช่แค่เ งิ น แต่มันหมายถึงกำลังใจอ ย่ าคิดถึงการบริการที่ดีที่สุด

อ ย่ าคิดถึงรสชาติของอาหารให้มากนักให้คิดว่า เรากำลังเป็นผู้ให้ เดินเข้าร้านหนังสือ หนังสือเล่มไหนเก่าที่สุด เราอ่ า นเนื้อหาแล้วสนใจ หยิบมันขึ้น มาแล้วจ่ายเ งิ นนำมันกลับบ้านเหลือหนังสือเล่มสวยๆ ไว้ให้คนอื่นๆ ได้ซื้ อได้อ่ า น

อ ย่ าไปบ้ากับการเก็บสิ่งที่ดีที่สุดอ ย่ าไปบ้ากับการปรนเปรอสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเองแต่ให้เน้นจิตใจที่ดีที่สุด ใช้วัตถุ ใช้เ งิ นเป็นเครื่องมือในการซื้ อจิตใจดีๆ สูงๆสะอาดๆ ของเรากลับคืน มาวัตถุเป็นเรื่องไม่จีรัง แต่จิตใจดีๆ นั้นเป็นทั้งหมดของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักรั ก ษ าดูแลเอาไว้ไม่ให้เกิดความเ สี ยห า ย

8. ฝึกให้ตัวเองเ สี ยสละ และยอมเ สี ยเปรียบ

หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเ สี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็นใครก็ต ามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเ สี ยเปรียบอะไรเลยไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้าสติแตก กล า ยเป็นคนที่ถูกทุกอ ย่ างแต่ไม่มีความสุข เ พ ร า ะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเพียงความถูกต้อง

ที่กิเลสของตัวเองลากไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงธรรมอ ย่ างแท้จริงดังนั้น การยอมเ สี ยเปรียบการให้ผู้อื่นด้วยความเบิกบานจึงเป็นสิ่งจำเป็น มากกว่าที่เราคิดกัน มีแรงให้เอาแรงช่วยมีเ งิ นให้เอาเ งิ นช่วย มีความรู้ก็เอาความรู้เข้าไปช่วย ในหนึ่งวันเราควรถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ช่วยใครไปแล้วหรือยัง เราได้เ สี ยเปรียบใครหรือยังถ้าคำตอบคือ ยัง ให้รู้เอาไว้เลยว่าเราเป็นอีกคนที่มีแนวโน้มจะหาความสุขได้ย ากเต็มที

9. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเ งิ น

หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเ งิ นได้ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเ งิ น มากเมื่อไม่ต้องหาเ งิ น มากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเ งิ นการยุติความเป็นขี้ข้าของอำนาจเ งิ นนี้ พูดง่ายแต่ทำย ากแต่ก็ต้องทำเ พ ร า ะถ้าไม่ทำ ชีวิตทั้งชีวิตของเรา ก็จะเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วจากโลก ไปเปล่าๆด้วยเหตุที่ว่าใช้เวลาหมดไปกับการสะสมเ งิ นทองที่เอาไปไม่ได้แม้แต่บ า ทเดียว

10. ฝึกให้ตัวเองไม่ไหลไปต ามอำนาจวัตถุนิยม

หมายความว่า ต้องรู้จักยับยั้งช่างใจ และมีปัญญาในการมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งที่เราถูกโฆษณาหลอ กเรากำลังเป็นตัวของตัวเอง หรือเรากำลังบ้ากระแสสังคมอ ย่ างไม่ลืมหูลืมต าลดความจำเป็นเรื่องแฟชั่น ลดความจำเป็นเรื่องโทรศัพท์ลดความจำเป็นเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ก่อนจะซื้ อ ก่อนจะอย ากได้ให้ลองถามตัวเองว่า

เราอย ากได้เ พ ร า ะอะไร เ พ ร า ะมันจำเป็นเ พ ร า ะอย ากเท่อย ากดูดีในสายต าของอื่น หรือเ พ ร า ะอะไรกันแน่ๆ ตอบตัวเองให้ได้ชัดๆในเรื่องของความจำเป็นนี้พูดได้เลยว่าของในชีวิตส่วนใหญ่ที่เราครอบครองกันอยู่มีไว้โชว์ มากกว่ามีไว้ใช้

11. ฝึกให้ตัวเองรู้จักเลือ กคนต้นแบบที่ถูกต้องตรงธรรม

หมายความว่า เมื่อคิดจะเลือ กใครสักคน มาเป็นแบบอ ย่ างในการดำเนินชีวิตอ ย่ าไปมุ่งเน้นแต่ความสำเร็จด้านเ งิ นทองเพียงอ ย่ างเดียว แต่เราควรให้ความสำคัญกับคุณค่าในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น ความดี คุณธรรมความเ สี ยสละเราควรเคารพและชื่นชมใครซักคนที่ความดีของเขาไม่ใช่ร า ยได้ของเขา

ทุกวันนี้คำว่าความสำเร็จถูกใช้ไปกับเรื่องของเ งิ นๆ ทองๆ มากเกินไป ใครหาเ งิ นได้มากแปลว่า คนๆนั้นประสบความสำเร็จมาก ตรงนี้เป็นการให้คุณค่าที่ผิ ดพลาดการคิดเช่นนี้ย่อมเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมในระดับ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ที่ทำให้เราให้ตกเป็นทาสของเ งิ น เมื่อเราเป็นทาสของเ งิ นเ สี ยแล้วเราก็จะเป็นคนที่ฝากความสุขของเราไว้กับเ งิ นด้วยเราเลือ กต้นแบบอ ย่ างไร ชีวิตของเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้นสังคมจะดีขึ้นได้ก็เริ่มจากทัศนคติของเราตรงนี้นั่นเอง

12. ฝึกให้ตัวเองยอมรับความจริงง่ายๆ

หมายความว่า อะไรที่ทำผิ ด อ ย่ าดันทุรัง ให้พูดคำว่า ขอโ ท ษครับ ขอโ ท ษค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ฝึกพูดคำเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติความผิ ดไม่ใช่เรื่องเ สี ยห า ยแต่การผิ ดแล้วไม่ยอมรับผิ ดนั้นเป็นเรื่องเ สี ยห า ยและส่งผลเ สี ยกับชีวิตเป็นวงกว้าง เ พ ร า ะการปรับปรุงตัวนั้น มีจุดเริ่มต้นจากการที่คนๆ หนึ่งรู้ตัวว่าทำไม่ดีดังนั้นคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำไม่ดีแล้วดันทุรังก็คือ

คนที่ไม่มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ขอให้รู้ว่าเมื่อเราทำผิ ด ต่อให้ปากแข็งแค่ไหนดันทุรังแค่ไหน ผิ ดมันก็คือผิ ด หลอ กตัวเองได้แต่หลอ กคนอื่นไม่ได้ เหมือนเราบอ กว่าไม่เหม็นแต่กลิ่นเหม็นนั้น ถ้ามัน มีจริงมันก็โชยออ กมาอยู่วันยังค่ำ

13. ฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่ทะเลาะกับคนใกล้ชิด

หมายความว่า เราต้องไม่เป็นคนหน้าชื่นอ กตรมคือยิ้มไปทั่วกับคนนอ กบ้านแต่กลับมาทะเลาะกับคนที่บ้านขอให้ใช้คนที่บ้านเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของตนเอง อะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอมเ สี ยเปรียบคนในครอบครัวให้มากที่สุด ดีกับเขาให้เหมือนเขาเป็นคนเดียวกับเราอ ย่ าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนอ กบ้าน

แต่กลับมาเก่งในบ้าน เ พ ร า ะมันจะสร้างแต่ความทุ ก ข์ให้ชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเราถ้าหาความสุขจากครอบครัวไม่ได้ความสุขที่อื่นก็ไม่ต้องพูดถึง ต่อให้หลอ กคนทั้งโลกได้ว่าชีวิตประสบความสำเร็จแต่ภาพที่สร้างขึ้น มาก็เป็นแค่ภาพลวงต าที่จะย้อนกลับมาสร้างความละอายใจให้ตัวเองอยู่วันยังค่ำ

ยอมพ่อแม่ยอมลูกเมีย ยอมสามี ยอมคุณต าคุณย ายคุณปู่คุณย่า สิ่งดีๆที่ทำแล้วชื่นใจก็ขอให้ทำให้บ่อย คำพูดดีๆที่พูดได้ก็ขอให้พูดครอบครัวคือรากของมนุษย์ ถ้ารากของชีวิต เ น่ า ส่วนที่เหลือก็ เ น่ า ทั้งหมดขอให้ทุกคนสนุกกับการหาความสุขให้ตนเองในแบบง่ายๆยิ้มทุกวัน มองฟ้าให้เป็นฟ้ามีปัญญาสามารถเปลี่ยนโลกแห่งนี้ให้เป็นสวนดอ กไม้แห่งชีวิตได้สำเร็จกันทุกคน

ที่มา พศิน อินทรวงค์  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …