Home ข้อคิด คำคม 13 ข้ อที่ผู้หญิงยุคใหม่อ ย่ าหยุดทำ ถ้าไม่อย ากให้คุณค่าตัวเองลดลง

13 ข้ อที่ผู้หญิงยุคใหม่อ ย่ าหยุดทำ ถ้าไม่อย ากให้คุณค่าตัวเองลดลง

8 second read
ปิดความเห็น บน 13 ข้ อที่ผู้หญิงยุคใหม่อ ย่ าหยุดทำ ถ้าไม่อย ากให้คุณค่าตัวเองลดลง
0

เวลาชีวิตมีไม่มากพอให้ลองผิ ดลองถูก ไม่ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า แต่ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า หล า ยคน มักจะพูดว่า เกิดมาชาติเดียวต้องใช้ชีวิตให้คุ้ม จนลืมไปว่า ถ้าจะใช้ให้คุ้มอ ย่ างเดียว เราจะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลย ดังนั้นต้องใช้ให้คุ้ม และมีคุณค่าถึงจะเป็นการรักตัวเองอ ย่ างแท้จริง

คนเราเกิดมาเป็นเป็นผู้หญิง เราต้องรักตัวเอง แล้วเราจะไม่ พังคนรักตัวเอง จะไม่ทำ ร้ า ย ตัวเอง จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะไร ที่มันไม่ดี ถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่อย ากเห็นตัวเองลงไป จมกับอะไร ที่ไร้ประโยชน์ หรือจมกับความทุ ก ข์ผู้หญิงอ ย่ างเราๆ ต้องอ ย่ าหยุดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้ มันทรงคุณค่า ต่อตัวคุณมากๆอ่ า นแล้วทำต ามเถอะค่ะ สุดยอ ดมากเลย

1. อ ย่ าหยุดสวยจงสวย ต ามวัยใส่ใจตัวเอง เสมออ ย่ าได้ปล่อยตัวเอง โทรมจนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ดข า ด

2. อ ย่ าหยุดฉลาดจ งอ ย่ าหยุดอ่ า นเขียนเรียนรู้ พย าย ามหา ความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

3. อ ย่ าหยุดท่องโลกกว้างนอ ก จากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรัง สู่โลกกว้างแล้วความรู้ใหม่ ๆจากการได้พบเห็น ยังมากขึ้น อีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟ ให้กับชีวิต และใจเราเอง

4. อ ย่ าหยุดรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารักพอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่องและผล ของการใส่ใจตัวเอง ก็จะทำให้เราดูดี ในทุกเวลาทุกอริยบท

5. อ ย่ าหยุดคบเพื่อน โดยเฉพาะ เพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้พูดคุยรำลึก ความหลังอ ย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาด ความประทับใจ กับความสุขบางเรื่องไป

6. อ ย่ าหยุดกตัญญูคนที่สำเร็จ ในชีวิตมักเป็น คนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณ คน มักจะประสบ ความสำเร็จ

7. อ ย่ าหยุดหาของอร่อยกินการหา ของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้อง อ้ ว นเสมอไปเพราะเรารู้จักเสพอ ย่ างมี ความสุขตราบใด ที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

8. อ ย่ าหยุดหาเงินพย าย าม ให้มีประตูมากกว่าหนึ่ง บานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตนเอง มีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

9. อ ย่ าหยุดทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามีเพราะชีวิตเราจะค่อย ๆดูไร้ค่าไปทีละน้อย ๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ยแล้ว

10. อ ย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้ อีกนานถึง เมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเ สี ยเถิด

11. อ ย่ าหยุดเล่นกีฬาออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัย ที่แข็งแรงและ ไม่เป็นภาระ กับลูกหลาน

12. อ ย่ าหยุดออมไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหนก็ต้องรู้จักออมทั้งซื้ อพันธบัตรรัฐบาลซื้ อหุ้นฝากธนาคารออมผ่านบริษัทกันชีวิตหรือจะซื้ อทองซื้ อที่ดินก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่น ๆ อ ย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

13. อ ย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจ เราผ่องแผ้วเบิกบานและส่งผลให้เรามีความสุข มาจากข้างในอัน เป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

ที่มา  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …