Home ข้อคิด คำคม 13 ข้ อที่ผู้หญิงยุคใหม่อ ย่ าหยุดทำ ถ้าไม่อย ากให้คุณค่าตัวเองลดลง

13 ข้ อที่ผู้หญิงยุคใหม่อ ย่ าหยุดทำ ถ้าไม่อย ากให้คุณค่าตัวเองลดลง

8 second read
ปิดความเห็น บน 13 ข้ อที่ผู้หญิงยุคใหม่อ ย่ าหยุดทำ ถ้าไม่อย ากให้คุณค่าตัวเองลดลง
0

เวลาชีวิตมีไม่มากพอให้ลองผิ ดลองถูก ไม่ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า แต่ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า หล า ยคน มักจะพูดว่า เกิดมาชาติเดียวต้องใช้ชีวิตให้คุ้ม จนลืมไปว่า ถ้าจะใช้ให้คุ้มอ ย่ างเดียว เราจะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลย ดังนั้นต้องใช้ให้คุ้ม และมีคุณค่าถึงจะเป็นการรักตัวเองอ ย่ างแท้จริง

คนเราเกิดมาเป็นเป็นผู้หญิง เราต้องรักตัวเอง แล้วเราจะไม่ พังคนรักตัวเอง จะไม่ทำ ร้ า ย ตัวเอง จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะไร ที่มันไม่ดี ถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่อย ากเห็นตัวเองลงไป จมกับอะไร ที่ไร้ประโยชน์ หรือจมกับความทุ ก ข์ผู้หญิงอ ย่ างเราๆ ต้องอ ย่ าหยุดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้ มันทรงคุณค่า ต่อตัวคุณมากๆอ่ า นแล้วทำต ามเถอะค่ะ สุดยอ ดมากเลย

1. อ ย่ าหยุดสวยจงสวย ต ามวัยใส่ใจตัวเอง เสมออ ย่ าได้ปล่อยตัวเอง โทรมจนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ดข า ด

2. อ ย่ าหยุดฉลาดจ งอ ย่ าหยุดอ่ า นเขียนเรียนรู้ พย าย ามหา ความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

3. อ ย่ าหยุดท่องโลกกว้างนอ ก จากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรัง สู่โลกกว้างแล้วความรู้ใหม่ ๆจากการได้พบเห็น ยังมากขึ้น อีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟ ให้กับชีวิต และใจเราเอง

4. อ ย่ าหยุดรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารักพอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่องและผล ของการใส่ใจตัวเอง ก็จะทำให้เราดูดี ในทุกเวลาทุกอริยบท

5. อ ย่ าหยุดคบเพื่อน โดยเฉพาะ เพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้พูดคุยรำลึก ความหลังอ ย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาด ความประทับใจ กับความสุขบางเรื่องไป

6. อ ย่ าหยุดกตัญญูคนที่สำเร็จ ในชีวิตมักเป็น คนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณ คน มักจะประสบ ความสำเร็จ

7. อ ย่ าหยุดหาของอร่อยกินการหา ของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้อง อ้ ว นเสมอไปเพราะเรารู้จักเสพอ ย่ างมี ความสุขตราบใด ที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

8. อ ย่ าหยุดหาเงินพย าย าม ให้มีประตูมากกว่าหนึ่ง บานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตนเอง มีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

9. อ ย่ าหยุดทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามีเพราะชีวิตเราจะค่อย ๆดูไร้ค่าไปทีละน้อย ๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ยแล้ว

10. อ ย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้ อีกนานถึง เมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเ สี ยเถิด

11. อ ย่ าหยุดเล่นกีฬาออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัย ที่แข็งแรงและ ไม่เป็นภาระ กับลูกหลาน

12. อ ย่ าหยุดออมไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหนก็ต้องรู้จักออมทั้งซื้ อพันธบัตรรัฐบาลซื้ อหุ้นฝากธนาคารออมผ่านบริษัทกันชีวิตหรือจะซื้ อทองซื้ อที่ดินก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่น ๆ อ ย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

13. อ ย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจ เราผ่องแผ้วเบิกบานและส่งผลให้เรามีความสุข มาจากข้างในอัน เป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

ที่มา  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

ผู้หญิงที่มากด้วยความสามารถ สวยเก่งในยุคนี้ เธอมักจะทำ 10 สิ่งนี้

ในยุคนี้เราจะเห็นผู้หญิงเก่งๆ ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง … …