Home ข้อคิด คำคม 12 ผลบุญที่ลูกกตัญญู เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับ

12 ผลบุญที่ลูกกตัญญู เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับ

8 second read
ปิดความเห็น บน 12 ผลบุญที่ลูกกตัญญู เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับ
0

ว่ากันว่าลูกที่กตัญญูรู้คุณ ดูแลพ่อแม่จะได้รับแต่สิ่งดีๆ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้เราเลยจะพามาดูว่า ลูกที่ดีเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นจะได้รับอะไรบ้าง หล า ยคนที่ไม่เคยได้ดูแลเลยอาจจะทำให้คิดได้บ้าง จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

ในวันที่คุณนั้น เป็นเ ด็ กไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ มีแค่พ่อแม่ที่ดูแลคุณไม่เคยห่าง เมื่อวันนี้คุณนั้นได้เติบโตขึ้น ในขณะเดียวกันพ่อแม่ ก็เริ่มแก่เฒ่าลงทุกวัน คุณนั้น ก็ควรที่จะเลี้ยงดูท่าน เหมือนทีท่านเคยดูแลคุณ นั้นเป็นอย่ างดี

ลูกๆหลา ยคนอาจจะคิดว่าการดูแลพ่อแม่ ย ามแก่เฒ่านั้นคือหน้าที่ ส่วนหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำ เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สมัครใจทำก็เป็นได้ เพร าะมันคือ หน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายมา สังคมไทยนั้น มักจะเป็นตัวกำหนดว่า

ลูก ๆ ทุกคนนั้น ต้องดูแลพ่อแม่ย ามแก่เฒ่าเพร าะมัน คือ หน้าที่ของลูก หากใครไม่ทำ ก็จะได้ชื่อว่าเป็น ลูกอ กตัญญู ที่ไม่คิดตอบแทนบุญคุณของพ่อและแม่ แต่ถ้าอย ากให้ลองคิดว่า มันไม่ใช่หน้าที่ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำต้องการที่จะสร้างบุญกุศล ให้กับตัวของเราเองแทนล่ะ อย่ าลืมว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนพระที่บ้าน ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เรายังเล็ก ดูแลตัวเองไม่ได้

เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่าน ในย ามที่ท่านแก่เฒ่า ดูแลตัวเองไม่ได้ ให้สมกับที่พ่อแม่เลี้ยงเรามา พ่อแม่มีแค่สอง กลับเลี้ยงดูลูกหล า ย ๆ คนได้ แล้วทำไมลูกหล า ย ๆ คน จะดูแลพ่อแม่สองคนไม่ได้ อย่ ามองว่าเป็นหน้าที่ ที่ต้องทำหรือจำใจต้องทำ ให้คิดเ สี ยว่าได้เวลาตอบแทนบุญคุณท่าน ในวันที่เรายังมีโอ กาส ที่จะได้ตอบแทนจะดีเ สี ยกว่า

พ่อแม่เป็น พระอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ ที่ไหนหรอ ก ซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มี ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่านบำรุงบิดามารดาเป็นอย่ างดี มาให้ทุกๆท่านได้ทร าบ และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการใช้ชีวิตต่อไป ในภายภาคหน้าซึ่งจะสามารถแบ่งอ อ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้น ดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือ กิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย า มท่านแก่ช ร า ดูแลปฏิบัติการกินอยู่ เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่ มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับท่าน

2 ในขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับท่านอย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้น ค ว รต้องทำ

อานิสงส์ของ การดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ที่เลี้ยงดูเรามามี 12 ประก าร

1.ทำให้ได้รับ การยกย่องสรรเสริญ

2.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ าผู้ที่ทำ

3.ถ้ามีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี

4.ทำให้ มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต

5.ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดี แก่อนุชน รุ่นหลัง

6.ทำให้ มีความสุขในการใช้ชีวิต

7.ทำให้เป็นคน มีสติ รอบคอบ ในการที่จะ คิดทำ การสิ่งใด

8.ทำให้มี ความ อ ด ท น จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

9.ทำให้ พ้น ทุ ก ข์ พ้นภั ยได้

10.ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ในทุกๆ เ รื่ อ ง

11.ทำให้ แคล้วคลาดภั ยในย ามคับขัน

12.ทำให้ได้ ล า ภ โดยง่าย

ที่มา  kiddeepost

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …