Home ข้อคิด คำคม 11 วิ ธีเก็บเ งิ นแสนได้ใน 1 ปี ทำได้ทุกคนแค่เริ่ม

11 วิ ธีเก็บเ งิ นแสนได้ใน 1 ปี ทำได้ทุกคนแค่เริ่ม

27 second read
ปิดความเห็น บน 11 วิ ธีเก็บเ งิ นแสนได้ใน 1 ปี ทำได้ทุกคนแค่เริ่ม
0

เ งิ นคือพระเจ้า เป็นคำกล่าวที่ไม่เคยเก่า เพราะการมีเ งิ นเก็บติดตัวช่วยให้การใช้จ่ายคล่องตัว สามารถนำเ งิ นไปเป็นเ งิ นตั้งต้นในการลงทุน หรือนำเ งิ นไป

ใช้ในการจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ ต ามต้องการ การมีเ งิ นสำรองเอาไว้ในย ามฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ดี เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ต้องใช้เ งิ นด่วนก็สามารถดึงเ งิ นเก็บส่วนนี้ออ กมาใช้ได้

หล า ยคนใฝ่ฝันว่าจะเก็บเ งิ นให้ได้มาก ๆ แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่ากว่าจะเก็บเ งิ นได้สักก้อนนั้น ช่างเป็นเรื่องที่ย ากเหลือเกิน โดยเฉพาะเ งิ นแสนแรกด้วยแล้ว บางคน แทบคิดไม่ออ กเลย

ว่าจะใช้วิ ธีไหนถึงจะเป็นไปได้ แต่ใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ ก็อ ย่ าเพิ่งท้อไป เรามีเคล็ดลับดี ๆ มาแ น ะนำ กับ 11 วิ ธีเก็บเ งิ นแสน ภายใน 1 ปี ลองนำไปทำต ามดู รับรองว่าจะช่วยให้เข้าใกล้ความฝัน มีเ งิ นแสนได้แน่นอน

1. ฝากประจำเดือนละ 8,300 บ า ท

สำหรับใครที่ขี้เกียจต้องมาคอยหยอ ดกระปุกทุกวัน อาจจะเลือ กเก็บเป็นร า ยเดือน หักเ งิ นเดือนที่ได้เข้าบัญชีฝากประจำแบบอัตโนมัติไปเลย เป็นเหมือนการบังคับตัวเอง

ให้มีวินัยออมเ งิ นที่ได้ผลดีเชียวล่ะ โดยเ งิ นขั้นต่ำที่ออมควรอยู่ที่ 8,300 บ า ทต่อเดือน เพราะเมื่อรวมกับด อ กเ บี้ ยของบัญชีฝากประจำที่ได้รับราว 1-2.5เปอร์เซน จะทำให้เมื่อฝากครบปี

เราจะมีเ งิ นเก็บครบแสนได้โดยการออมเ งิ นผ่านบัญชีฝากประจำ เราสามารถเลือ กได้ทั้งแบบที่ไม่ต้องฝากเท่า ๆ กันทุกเดือน สามารถเติมเ งิ นในแต่ละเดือนได้เรื่อย ๆ ซึ่งปกติแล้ว จะเป็นการฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน

แต่ด อ กเ บี้ ยที่ได้รับจะโดนหักภาษี 15เปอร์เซน ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองมีวินัยมากพอ ก็อาจจะเลือ กฝากประจำแบบปลอ ดภาษีที่ได้ ด อ กเบี้ ยสูงกว่า ซึ่งจะมีระยะเวลาฝาก 24 เดือนขึ้นไป รวมถึงต้องฝากจำนวนเ งิ นเท่า ๆ กันทุกเดือนด้วย ใครสะดวกแบบไหนก็เลือ กได้ต ามความเหมาะสมของตัวเองเลย

2. เก็บเ งิ นหยอ ดกระปุกวันละ 275 บ า ท

ถ้าอย ากมีเ งิ นแสนภายใน 1 ปี คิดง่าย ๆ เลยคือเราต้องเก็บเ งิ นให้ได้อ ย่ างน้อยวันละ 275 บ า ท ซึ่งวิ ธีง่าย ๆ อ ย่ างหยอ ดเ งิ นใส่กระปุกนี่แหละ ที่เห็นผลได้ดีเลย แต่ต้องอาศัย ความมีวินัยในตัวเอง หมั่นออมเป็นประจำทุกวัน ถ้าทำได้แบบนี้ ครบปีเมื่อไหร่แคะกระปุกออ กมา ได้เป็นเ ศ ร ษ ฐีนอนนับเ งิ นแสนแน่นอน

3. เลิกบุ ห รี่

การสูบบุ ห รี่นอ กจากจะทำร้ า ยสุ ข ภ า พ ยังทำล า ยเ งิ นในกระเป๋าเราอีกด้วย เพราะเต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายมากมาย เอาง่าย ๆ สมมติเฉลี่ยแล้วเราสูบบุ ห รี่สัปดาห์ละ 4 ซอง ร า ค าซองละ 80 บ า ท นั่นหมายถึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายอ ย่ างน้อย ๆ ปีละ 15,360 บ า ทเลยนะ ซึ่งบางคนอาจจะสูบมากกว่านี้ ก็คูณเป็นตัวเ งิ นที่มากเข้าไปอีกไม่หมดแค่นั้น การสูบบุ ห รี่เป็นประจำ ยังต ามมา

ด้วยโร คภั ยไ ข้เจ็ บต่าง ๆ ซึ่งบอ กเลยว่าถ้าเกิดเจ็ บป่ว ย หรือเป็นอะไรขึ้น มาจากการสูบบุ ห รี่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการรั กษ าพย าบาลและดูแลตัวเอง ไม่ใช่เ งิ นจำนวนน้อย ๆ เลย

เ สี ยเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีให้เห็น มาแล้ว เพราะฉะนั้น ใครที่สูบบุ ห รี่อยู่ถ้าลดได้ ก็ขอให้ลดเถอะ หรือหักดิบเลิกสูบไปเลยก็ได้ คงช่วยเพิ่มเ งิ นในกระเป๋าได้อีกมากเลยล่ะ- เลิกบุ ห รี่วันนี้ครบ 1 ปี มีเ งิ นก้อนไปซื้ ออะไรได้บ้ าง

4. เปลี่ยน มาดื่ มกาแฟชงเอง

รู้ไหมว่าการดื่ มกาแฟทุกวัน เป็นปัญหาที่คอยกวนใจการเก็บเ งิ นของหล า ยคนได้แบบไม่น่าเชื่อเลย เพราะลองคิดดูถ้าเราดื่ มกาแฟแบรนด์ดังที่ข า ยกันอยู่แก้วละประมาณ 120 บ า ท ทุกวัน แสดงว่าใน 1 ปี ต้องเ สี ยเ งิ นไปถึง 43,800 บ า ท

หรือเกือบครึ่งแสนเลยทีเดียวดังนั้น วิ ธีแก้ง่าย ๆ อาจจะลองเปลี่ยน มาดื่ มกาแฟที่มีร า ค าถูกลง เช่น แก้วละประมาณ 30 บ า ท ก็จะช่วยให้เรามีเ งิ นเก็บเพิ่มถึงปีละ 32,850 บ า ท หรือถ้าหัน มาชงเองที่มีร า ค าแค่ซองละประมาณ 5 บ า ท ยิ่งช่วยประหยัดได้อีกถึงปีละ 41,975 บ า ทกันเลย

5. หาอาชีพเสริม เพิ่มร า ยได้

ถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บเพิ่มไว ๆ แน่นอนว่างานประจำอ ย่ างเดียวอาจไม่พอ ควรต้องมองหาช่องทางสร้างร า ยได้อื่น ๆ ด้วย อ ย่ างหาร า ยได้เสริมจากสิ่งที่ตัวเองถนัด ไม่ว่าจะเป็น งานฝีมือ รับแปลงาน

เขียนบทความ ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้ข า ย หรือขับรถส่งอ าห า ร เป็นต้น เพราะเป็นการเพิ่มร า ยได้โดยที่ไม่ต้องควักเ งิ นทุนหรือ กลัวเจ๊ง แต่ถ้าเกิดใครมีทำเลดี ๆ บวกกับมีฝีมือทำอ าห า รอยู่แล้วละก็ อาจจะลองเปิดร้านทำอ าห า รข า ย สร้างร า ยได้อีกทาง ก็น่าสนใจไม่น้อย

6. ทำอ าห า รกินเอง

อีกวิ ธีง่าย ๆ ที่ช่วยเพิ่มเ งิ นในกระเป๋าได้ดีแบบไม่น่าเชื่อก็คือ การทำอ าห า รกินเอง หรือ กินข้าวที่บ้ านให้มากขึ้น เพราะรู้ไหมว่าหากเราเลือ กไปกินอ าห า รต าม

ร้านข้างนอ ก อ ย่ างน้อยก็มื้อละ 40-100 บ า ทแล้ว คิดดูถ้ากิน 3 มื้อ รวมเป็นเ งิ นวันละ 120-300 บ า ทเลยนะ ต่างกันเยอะเลยกับการเลือ กทำอ าห า รกินเอง รวมทั้งวันอาจจะเ สี ยเ งิ น

ไม่ถึง 100 บ า ทด้วยซ้ำ ประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลย ถ้าทำได้ครบปีนี่ประหยัดได้กว่า 30,000 บ า ทรวมถึงคนที่ชอบไปกินร้านหรู ๆ ทุกสัปดาห์ด้วย เพราะไปทีนึงก็หมดเ งิ น

ไม่ต่ำกว่า 1,000 บ า ทแน่นอน สมมติไปทุกสุดสัปดาห์ เดือนนึงนี่จ่ายไปไม่ต่ำกว่า 4,000-5,000 บ า ท ซึ่งถ้าลดได้หัน มาทำเองที่บ้ าน ปีนึงประหยัดเ งิ นได้เกือบ 50,000 บ า ทเชียวนะ

7. หัน มาเที่ยวในประเทศ แทนต่างประเทศ

ใจนึงก็อย ากเที่ยว แต่อีกใจก็อย ากเก็บเ งิ น ยิ่งเวลาเห็นเพื่อน ๆ โพสต์รูปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแล้วก็ยิ่งอย ากไปแบบเขาบ้ าง แบบนี้จะทำยังไงดี เพราะถ้าเลือ กไปเที่ยว ก็ไม่มีเ งิ นเก็บ

ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ อาจจะลองหัน มาเที่ยวในประเทศแทนก็ดีเหมือนกันนะ เพราะการเที่ยวในประเทศช่วยเราประหยัดเ งิ นได้เยอะเลย แถมสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ในเมืองไทยก็มีให้เลือ กมากมายไม่แพ้เมืองนอ กเช่นกัน ไว้เก็บเ งิ นได้เยอะ ๆ แล้วค่อยไปเที่ยวต่างประเทศดูบ้ างก็ยังไม่สาย

8. จำกัดการซื้ อเสื้อผ้า-เครื่องสำอางไว้หน่อย

ข้อนี้บอ กสาว ๆ เลยว่า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง กระเป๋า และอีกส า รพัดสินค้าแฟชั่นเป็นตัวดูดเ งิ นชั้นดีเลย ยิ่งเดี๋ยวนี้มีช้อปออนไลน์ ยิ่งซื้ อยิ่งจ่ายง่ายเข้าไปอีก เคยนับกันบ้ างไหมว่า ในแต่ละเดือนเราใช้เ งิ นช้อปปิ้งกับสินค้าเหล่านี้ไปมากแค่ไหน บางคนถึงจะซื้ อสินค้าทีละน้อย แต่บ่อย ๆ รวม ๆ กันเข้าคุณอาจจะตกใจกับจำนวนเ งิ น

ที่จ่ายไปหล า ยพัน หรือเกือบหมื่นต่อเดือนได้เหมือนกันนะดังนั้น ถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บไวขึ้น ต้องจำกัดการช้อปปิ้งของตัวเองให้ได้เลย อาจจะเลือ กซื้ อเฉพาะช่วงที่มีโปรโมชั่น

และลิมิตงบแต่ละเดือนของตัวเองให้ได้ หรือถ้ามีเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าที่ไม่ใช้แล้ว ก็โละออ กมาโพสต์ข า ยในเ ฟ ซบุ๊ ก-I G ซะหน่อย เพิ่มร า ยได้ให้ตัวเองได้อีกทาง ก็จะช่วยให้เป้าหมายเก็บเ งิ นใกล้ความจริงมากขึ้น

9. หาแหล่งพักเ งิ นที่ดีกว่าฝากออมท รั พ ย์

วิ ธีเก็บเ งิ นด้วยการฝากบัญชีออมท รั พ ย์เพียงอ ย่ างเดียว อาจไม่เพียงพอและให้ผลตอบแทนที่น้อยเกินไป เพราะฉะนั้น การนำเ งิ นไปกระจายล งทุ นในสินท รั พ ย์อื่น ๆ ด้วย จึงเป็นทางเลือ กที่น่าสนใจกว่า เช่น ซื้ อ กองทุนรวม ที่ให้ผลตอบแทนราว 5-15เปอร์เซน ซึ่งผลตอบแทนที่เราได้รับ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการล งทุ นของกองทุนนั้น ๆ ต ามความเสี่ ย ง

ที่เราสามารถยอมรับได้ คือ ยิ่งเสี่ ยงมาก ผลตอบแทนที่มีโอกาสได้ก็ยิ่งมากนั่นเองการเลือ กล งทุ นในกองทุนรวม นอ กจากจะมีข้อ ดีตรงที่เราไม่ต้องมาคอยจัดการเอง เพราะมี มืออาชีพมาบริหารจัดการความเสี่ ยงให้เรียบร้อย ในกองทุนบางประเภท เช่น กองทุน R M F หรือ L T F ยังให้สิทธิประโยชน์สามารถนำเ งิ นไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย จึงเหมาะอ ย่ างยิ่ง สำหรับใครที่ฐานเ งิ นเดือนถึงเกณฑ์ต้องเ สี ยภาษี

10. งดเที่ยวสังสรรค์บ้ าง

หากใครเป็นคนติดเที่ยว ติดเพื่อน วันหยุดสุดสัปดาห์ทีไรต้องออ กไปสังสรรค์ให้ได้ละก็ ขอบอ กเลยว่าหากงดได้ ก็ทำเถอะ เพราะจะช่วยให้ปีนึงเราเหลือเ งิ นเก็บในบัญชี อ ย่ างน้อย ๆ ปีละกว่า 24,000 บ า ทกันเลยนะ เพราะหากเที่ยวแค่สัปดาห์ละครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่ต่ำกว่า 500 บ า ทแน่นอน

11. Gadget ของฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็นอ ย่ าซื้ อ

สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต นาฬิกา หูฟัง ร า ค าไม่ใช่ถูก ๆ แต่ละชิ้นไม่ต่ำกว่าหลักหมื่น ทำให้เราเ สี ยเ งิ นโดยใช่เหตุ ทั้งที่บางที ไม่จำเป็นต้องใช้รุ่นที่มีออปชั่น มากขนาดนั้นก็ได้ แต่หล า ยคนก็เลือ กที่จะซื้ อไว้ก่อน เพียงเพราะเห็นว่าเป็นรุ่นออ กใหม่ บางทีของเก่ายังผ่ อ นไม่หมดเลย เห็นของใหม่มา

ก็ซื้ อใหม่อีกแล้ว ห นี้ก็ทบห นี้เข้าไปอีกแนะนำเลยว่าถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออ กไปได้ แล้วเลือ กซื้ อแต่สิ่งที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ รับรองว่าช่วยเพิ่มเ งิ นเก็บในแต่ละปีได้เกือบแสนเลยนะ แถมไม่ต้องเป็นห นี้เป็นสินให้ป ว ดหัวอีกด้วย วิ ธีเก็บเ งิ นแสนที่เราแนะนำต ามนี้ บางข้อสามารถทำต ามแล้วมีเ งิ นแสนภายใน 1 ปีได้เลย แต่ถ้าใครรู้สึกว่าทำข้อเดียวย ากเกินไป

ที่จะเก็บเ งิ นแสนได้ ก็เลือ กทำหล า ย ๆ ข้อรวมกัน เพราะส่วนใหญ่เป็นการลด ละ เลิกนิสัยฟุ่มเฟือยแทบทั้งนั้น ลองบวกกับความมีวินัยของตัวเองเข้าไป ค่อย ๆ ทำไปทีละเล็กทีละน้อย เชื่อว่าจะช่วยให้การเก็บเ งิ นแสน ทำได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น แน่นอน

ที่มา m o n e y. k a p o o k  fahhsai  ktc

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …