Home ข้อคิด คำคม 11 คุณลักษณะของ ผู้หญิงที่ดี ที่ผู้ชายควรมีไว้เคียงข้าง

11 คุณลักษณะของ ผู้หญิงที่ดี ที่ผู้ชายควรมีไว้เคียงข้าง

9 second read
ปิดความเห็น บน 11 คุณลักษณะของ ผู้หญิงที่ดี ที่ผู้ชายควรมีไว้เคียงข้าง
0

หล า ยคนอาจจะยังมองไม่ออ กว่า ผู้หญิงแบบไหนกันแน่ที่ว่าดี ใช่คนที่พูดจาดีหรือเปล่า วันนี้เราจะพาคุณไปดู 11 คุณลักษณะของ ผู้หญิงที่ดี ที่ผู้ชายควรมีไว้เคียงข้าง ที่ผู้หญิงดีๆทั่วไปเขาทำกัน คุณมีกันกี่ข้ อ

1. มีสติ-เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา

ส า ว ฉ ล า ด จะมีสติเสมอไม่ว่าต้องเจอ กับปัญหาแบบใด พวกเธอจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่ างชาญฉลาด เชี่ยวชาญในการวางแผนการจัดการ เพราะพวกเธอมองว่า แก้ไขดีกว่าแก้ตัว

ไม่มีประโยชน์ที่จะท ะ เ ล า ะเบาะแว้งระรานคะคานให้ได้ผู้ชนะ เพราะสุดท้ายปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดี และนี่เป็นแม่เหล็อีกตัวที่ดึงดูดให้มีคนอย ากเข้าใกล้

2. ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจและลงมือทำ แค่คิดแต่ไม่ทำยังไม่นับว่าสำเร็จ ส า ว ฉ ล า ด นอ กจากฉลาดคิดแล้วยังฉลาดทำอีกด้วย และพวกเธอจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง แต่จะนำอุปสรรคนั้น มาเป็นแ ร งผลักดันให้ก้าวต่อไป เพราะปัญหาอุปสรรคจะขัดเกลาให้แข็งแกร่ง เ ห มื อ น เพชรที่ได้รับการเจียระไน

3. ทำงานให้ดีที่สุด

การเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รักในสิ่งที่ทำ แม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเสมอไป ก็เป็นคุณสมบัติอีกข้ อของสาวฉลาด ไม่มี ก า ร เ ส แ ส ร้ ง ใดที่จะยั้งยือ หากทำแบบขอไปทีหรือผักชี โรยหน้า ยังไงชะ ก็มีคนรู้ในที่สุด

ฉะนั้นฝึกไว้ให้เป็นชีวิต ทำทุกสิ่งอ ย่ างเต็มที่ เต็มกำลังให้ดีที่สุด แม้จะไมีใครเห็นเลยก็ต าม แต่เชื่อเถอะค่ะ ถึงไม่มีคนเห็นแต่ผลของงาน มันจะสะท้อนกลับมาหาคนที่ทำ ใครทำคนนั้นได้

4. มองโลกในแง่บวก

พลังแห่งมุมมองความคิดจะเป็นตัว ขั บ เ ค ลื่ อ น ศักยภาพของเราให้ก้าวออ กไปสู่ภายนอ ก สาวๆที่มี มุ ม ม อ งในแง่บวก จะเป็นเหมือนแม่เ ห ล็ กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาใกล้

สาวที่มีมุมมองในแง่บวก เธอจะเป็นพวกที่ใช้สติในการคิดใคร่ครวญ เสมอ
และมองสิ่งต่างๆต ามความจริงที่ควรจะเป็น ไม่กระโตกกระต ากตีโพยตีพายจนเกินไป พร้อมรับมือ กับ ทุ ก ส ถ า น ก า ร ณ์ อ ย่ างมีสติ ให้กำลังใจตัวเองมากกว่าตัดพ้อต่อว่า ลงมือทำมากกว่าเอาแต่พูด

5. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

หมั่นเพิ่มเติมหาความรู้อยู่เสมอ ผู้ ห ญิ ง ฉลาดมักจะรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งเก่า เพิ่มเติมการพัฒนา ไม่ทำตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้ว จนลั ยิ่งในยุคนี้ผู้หญิงสวยหาง่ายมาก แต่ ผู้ ห ญิ ง ที่ทั้งสวยและฉลาดหาได้ย ากกว่า ฉะนั้นต้องทำตัวให้มีร า ค าแวลู่ดูแพง ไม่หยุดนิ่ง

6. เคารพตัวเอง

นี่เป็นอีกข้ อที่สาวฉลาดต้องมื คือ การเคารพตัวเอง ให้ ค ว า ม สำคัญกับตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลงต ามแ ร งกดดันหรือความคาดหวังของ คนอื่น ผู้หญิงทุกคน มีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน บุ ค ลิ ค และความสามารถต่างแตกกัน

เพราะฉะนั้นไม่มีใครเหมือนใครได้ ของเลียนแบบ ไม่มีทางเทียบของแท้
ฉันใด สาวที่ไม่เคารพตัวเองก็ไม่สามารถคารพคนอื่นได้ฉันนั้น และคุณจะเป็นสาวฉลาดได้อ ย่ างไรหากต้องวิ่งไล่ต ามคนอื่น

7. มีวินัย การวางแผนจัดเตรียม

นอ กจาก ค ว า ม ฉ ล า ด แล้ว สาวเก่งยังต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตที่สูงด้วยคะ อะ อะ หล า ยคน มองข้ามประเด็นนี้เพราะดูเหมือนไม่นจะเกี่ยวข้ องกันเลยใช่ไหมคะ แต่แท้จริงแล้วสำคัญมากทีเดียวคะ

วินัยจะเป็นตัวบ่งบอ กว่า ส า ว ค น นั้ น เป็นของแท้แค่ไหน ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากวินัยที่เข้มแข็ง วินัยก็เหมือนการฝึกฝนจนช่ำชองเปรียบเหมือนนักรบโรมันจะฝึกดาบทุกวันแม้ไม่มีศึกสงคราม

เมื่อเกิดสู้รบจึงสามารถเอาชนะศั ต รูได้อ ย่ างห้าวหาญ วินัย ก็เช่นกัน หากข า ดวินัย ความฉลาด ความเก่งก็เป็นประหนึ้ดาบที่ขึ้นสนิม นานวันก็มีแต่ความเขรอะและใช้การไม่ได้ในที่สุด

8. มีความสุภาพอ่อนน้อมและเป็น มิตร

ไม่มี ใ ค ร อ ย า ก อยู่คนเดียว การจะได้ใจคนอื่นคุณต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เย่อหยิ่งอวดตัวกดขี่ผู้อื่น ดูถูกคนอื่น ควรจะมีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนอ ย่ างจริงใจ ไม่รังเกียจเดียดฉันด์คนที่ด้อยกว่า ถึงแม้คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จโดดเด่นแล้วก็ต ามนี่แหละวิถีของสาวฉลาดสวยแพง แ พ ง ทั้ ง ส ม อ ง และกิริย าการแสดงออ ก เป็นคนเก่งสวยนคบจบในหนึ่งเดียว

9. มีความชื่อสัตย์

สาวฉลาดจะมีความชื่สัตย์เป็น พื้ น ฐ า น ของชีวิต พวกเธอไม่ทำความเดือ ดร้อนให้ใครและ เป็นคนชื่อตรง อะไรจริงก็วจริง สาวฉลาดมีทัศนคติที่ไม่คดโ ก ง ไม่เอาเปรียบ แต่เล่ห์เหลี่ยมเชิงธุรกิจการค้าก็อีกเรื่องนะ

10. กล้าเอ่ยขอโ ท ษ และ กล่าวขอบคุณ

การทำผิ ดพลาดหรือต้อง ข อ ค ว า ม ช่วยเหลือ ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด ไม่คูล เสมอไป ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องเก่งไปทุกอ ย่ าง สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชน์ยังรู้พลั้ง แต่จะพลาดมากถ้าทำผิ ดแล้วไม่กล้าเอ่ย คำขอโ ท ษหรือ กล่าวขอบคุณคนที่มีน้ำใจต่อคุณ ฉะนั้นฝึกให้เคยชินเป็นนิสัยเข้ไว้ได้ใจใครต่อใครไปเต็มๆ

11. ไม่ขี้อิจฉา

ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่การทำล า ย พลังรุนแ ร งที่สุดก็ต่อตัวเองนี่แหละ จะนั้นสาวฉลาดจะไม่ขี้อิจฉา ขี้วีนขี้หวี่ยงใส่ใคร โ ก ร ธได้แต่ดึงสติให้ไว ใส่บัพใส่สกิลป้องกัน จะได้ ส ว ย ฉ ล า ด น่าคบหาเป็นความต่างที่คู่ควรนะจ๊ะ

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …