Home ข้อคิด คำคม 10 แบบอ ย่ างที่ดีของพ่อแม่ ที่จะพาลูกเติบโตไปมีคุณภาพ

10 แบบอ ย่ างที่ดีของพ่อแม่ ที่จะพาลูกเติบโตไปมีคุณภาพ

18 second read
ปิดความเห็น บน 10 แบบอ ย่ างที่ดีของพ่อแม่ ที่จะพาลูกเติบโตไปมีคุณภาพ
0

การเลี้ยงลูกให้เติบโตอ ย่ างมีความสุขและเป็นคนดีในสังคมที่มีความหลากหล า ยไม่ใช่เรื่องง่าย หล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ างที่พ่อแม่พร่ำสอนให้เป็นคนดีอาจไม่มีค่า หากพ่อแม่ทำสิ่ง ๆ นั่นเ สี ยเอง การเป็น แบบอ ย่ างที่ดี จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นเพื่อเป็นตัวอ ย่ างให้ลูกได้ซึมซับสิ่งดี ๆ เหล่านั้นไป

1. ให้อิสระแก่ลูก

แม้จะอย ากให้ลูกอยู่ในเส้นทางที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าลูกก็มีชีวิตเป็นของตัวเอง ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ลูกได้เลือ ก และทำในสิ่งที่ชอบอ ย่ างเต็มที่

2. เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของลูก

ถึงแม้ว่าลูกจะยังเป็นเ ด็ กเล็กแค่ไหนก็ต าม แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ทำอะไรกับเขาก็ได้ เพราะเ ด็ กทุกคนย่อมมีความคิดและคุณค่าของตัวเอง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเคารพการตัดสินใจ ของลูกและให้เกียรติลูกเสมอ

3. ให้โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้

การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป หากคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมในสิ่งที่ลูกสนใจ แน่นอนว่าลูก จะมีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้น และยังมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกด้วย

4. แสดงความรักกับลูก

การแสดงความรักกับลูก ไม่ว่าจะเป็นการกอ ด บอ กรัก และใช้เวลาร่วมกัน คือพฤติก ร ร มพื้นฐาน ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกเป็นไปในทิศทางที่ดี

5. ไม่หละหลวมเรื่อง ก ฎ กติ กา มา ร ย าท

ก ฎ กติก ามา รย า ท เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต การสอนให้ลูกรู้จักเคารพในกฎกติกา ตั้งแต่เ ด็ ก จะทำให้ลูกเติบโตอ ย่ างคุณภาพ

6. ส่งเสริมทักษะชีวิต

สิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมคือ การมีทักษะชีวิตซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่คอยปลูกฝังตั้งแต่ลูกยังเล็ก ลูกก็จะมีวิ ธีรับมือ กับปัญหา และ สามารถผ่านอุปสรรคที่เข้ามาได้ในอนาคต

7. พร้อมเผชิญกับปัญหาของลูกด้วยความเต็มใจ

โลกของเ ด็ กๆ ปัญหาแบบเ ด็ กๆ อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายต าคุณพ่อคุณแม่จนเผลอมองข้ามหรือละเลยที่จะให้ ความสำคัญกับปัญหาของลูก แต่ความจริงแล้วเมื่อลูกมีปัญหา คุณพ่อคุณแม่ควรทำรับฟังและเต็มใจที่จะให้ ความช่วยเหลือเพราะเรื่องเล็กของเรา อาจะเป็นเรื่องใหญ่ในใจลูกก็ได้

8. ส่งเสริมให้ลูก สุ ข ภ า พ ที่ ดี

การส่งเสริมให้ลูกมี สุ ข ภ า พ ที่ ดี ด้วยกิจวัตรประจำวันง่ายๆ เช่น ชวนลูกออ กกำลังกายและเลือ ก อ า ห า ร ที่ ดี ต่อ สุ ข ภ า พ ให้ลูกเสมอก็จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัย แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่เรียนรู้ต่อไป

9. มีวิ ธีรับมือ กับพฤติก ร ร มที่ไม่ดีของลูก

เวลาลูกทำตัวน่ารัก คงไม่ย ากที่เราจะเป็นพ่อแม่ที่น่ารักในสายต าลูกไปด้วย แต่เวลาลูกมีพฤติก ร ร มไม่ดีนี่สิ เป็นเรื่องย ากที่คุณพ่อคุณแม่จะมีวิ ธีเชิงบวกในการรับมือ กับลูก ดังนั้นอย ากเจ๋งในสายต าลูก คุณพ่อคุณแม่ต้อง ควบคุมอารมณ์และแก้ไขพฤติก ร ร มของลูกด้วยสติและเหตุผลนะคะ

10. ปกป้องและทำให้ลูกรู้สึกปลอ ดภั ย

อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกเวลา โดยเฉพาะเ ด็ กๆ ที่ยังไม่รู้จักวิ ธีระวังตัวและป้องกันตัวเอง สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ควรทำคือปกป้องลูก จากภั ย อั น ต ร า ย และสอนให้ลูกรู้จักวิ ธีรับมือเมื่อ เกิดภั ย อั น ต ร า ย ได้

ที่มา v e r y w e l l f a m i l y  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …