Home ข้อคิด คำคม 10 แนวคิดสร้างตัวมีกิน มีใช้ แก่ไปไม่ลำบาก

10 แนวคิดสร้างตัวมีกิน มีใช้ แก่ไปไม่ลำบาก

10 second read
ปิดความเห็น บน 10 แนวคิดสร้างตัวมีกิน มีใช้ แก่ไปไม่ลำบาก
0

ทุกวันนี้เราเห็นกลุ่มวัยรุ่นหล า ยๆคนสร้างตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีชีวิตที่สุขสบายได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและทำให้เห็นอนาคตว่าแก่ไปจะไม่ลำบากอ ย่ างแน่นอน ฉนั้นหากตัวคุณเองอย ากจะสร้างตัว บ้าง ลองนำสิ่งที่เรานำมาฝากวันนี้ไปเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตกันดู

ทุกวันนี้เราจะรอหวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเ งิ นทอง เราต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง วันนี้เราจะพาคุณมาสร้างนิสัยติดตัวเพื่อให้มีเ งิ นเก็บ สำหรับใช้จ่ายเมื่อแก่ตัวไป จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. เก็บวันนี้ มีวันหน้า

ออมก่อนร ว ยก่อน วิ ธีนี้ใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหน และไม่ว่าจะคนปกติหรือมหาเ ศ ร ษ ฐีเพรา ะการออมเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตเคล็ดลับง่าย ๆ คือ แบ่งเ งิ นออมก่อนที่จะใช้ครับ รับรองไม่จน

2. ทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย

วิ ธีนี้มีประโยชน์อย่ างมากครับ สำหรับใครที่ชอบมีคำถามว่าเ งิ นเราห า ยไปไหน หรือเราใช้อะไรไปบ้างการทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย คือคำตอบครับเพรา ะทำให้เรารู้การเคลื่อนไหวของเ งิ น และป้องกันเ งิ นรั่ วไ ห ลได้อีกด้วย

3. พอเพียง

พอ กินพอใช้ อย่ าหน้าใหญ่ ใช้เกินตัวจริงอยู่นะครับว่าหาเ งิ นได้มากก็ใช้ได้มากแต่ต้องอย่ าลืมนะครับว่า ความพอ ดีหรือพอเพียงจะทำให้เราไม่ทุ ก ข์ย ากในย ามที่เกิดปัญห า ยิ่งถ้าหาน้อยใช้มากแล้วด้วย ชีวิตนี้ลำบากแน่ครับ

4. ออมไว้ แล้วใช้ล ง ทุ น

ทุกวันนี้หล า ยคนคงทราบดีนะครับว่าดอ กเบี้ยเ งิ นฝากบ้านเราต่ำเตี้ยเรี่ยดินแต่ไม่ได้ห ม า ยความว่าการฝากเ งิ นธนาคารไม่ดีนะครับเมื่อเก็บเ งิ นไปสักระยะ ให้เปลี่ยนเป็นการล ง ทุ นบ้างเพื่อ กระจายความเ สี่ ย ง และรับผลตอบแทน มากขึ้น

5. ใช้ชีวิตวันนี้ แต่อย่ าลืมอนาคต

วันนี้ที่เรายังสามารถสร้างร า ยได้เราควรเตรียมวางแผนการเ งิ นไว้สำหรับอนาคตเช่น การวางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาให้ลูกเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยการซื้อ กรมธรรม์ประกันท รั พ ย์สิน-ประกันชีวิต

6. ความไม่มีห นี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

ไม่ว่าจะเป็นห นี้ในระบบ นอ กระบบ บัตรเครดิตและอื่น ๆ เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงครับแต่หากมีโครงการที่ต้องใช้เ งิ นก้อนใหญ่เช่น ซื้อบ้าน หรือซื้อรถ เราควรวางแผนการเ งิ นให้ดี ๆเ สี ยก่อน อย่ าทำอะไรเกินตัว เ พราะสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลย

7. มีปัญญา

ความมั่งคั่ง ความร่ำร ว ย เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนะครับแต่อาวุธที่สำคัญที่สุดในการรั ก ษ าความมั่งคั่งหรือความเป็นอยู่ที่ดี คือ ปัญญาครับดังนั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้ และติดต ามสถานการณ์อยู่ตลอ ด

8. คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น

การใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญวัน ๆ ชวนกันแต่ไปเที่ยวสังสรรค์สุดท้ายเราก็หลงติดไปด้วย แต่หากคบเพื่อนกลุ่มนักล ง ทุ นวัน ๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออมการล ง ทุ น เราก็จะติดวิ ธีคิดด้านการเ งิ น-การล ง ทุ นไปด้วย

9. ขยันขันแข็ง

และพย าย ามหาร า ยได้ เพื่อ กระจายความเ สี่ ย งโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง พนักงานออฟฟิศที่ทำงานประจำซึ่งมีความเ สี่ ย งจากการถูกป ล ดจากงานอย่ างไม่ทันได้ตั้งตัวเราจึงต้องมองหาร า ยได้เสริมเพื่อรองรับความเ สี่ ย งทางการเ งิ นด้วย

10. ร่างกายสำคัญที่สุด

อย่ ามัวแต่หาเ งิ น จนลืมดูแลตัวเองนะครับเ พราะว่า 9 ข้ อที่ผ่าน มาจะไร้ค่า ถ้าคุณละเลยสุขภ า พของตัวเองเ งิ นทองที่หามาได้มากมาย คงไม่มีความห ม า ยถ้ามันทำให้คุณต้องล้มป่ ว ย หรือไม่มีความสุข ขอให้มีสุขภ า พแ ข็ งแ ร ง มีความสุข และร่ำร ว ยกันถ้วนหน้าครับ

ที่มา จันทร์เจ้า  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …