Home ข้อคิด คำคม 10 เส้นทางสู่ความเป็นคนร ว ย แค่ตั้งใจลงมือทำ

10 เส้นทางสู่ความเป็นคนร ว ย แค่ตั้งใจลงมือทำ

16 second read
ปิดความเห็น บน 10 เส้นทางสู่ความเป็นคนร ว ย แค่ตั้งใจลงมือทำ
0

ถ้าพูดถึงความร ว ยเชื่อว่าเราทุกคนอย ากร ว ยกันทั้งนั้น แต่สิ่งสำคัญคือเราจะทำอ ย่ างไรล่ะจึงจะกล า ยเป็นคนร ว ยได้ ชีวิตไม่มีอะไรสักอ ย่ างแม้แต่ต้นทุน แต่ทุกอ ย่ างแม้มันจะดูย ากแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ หล า ยคนตอนนี้จากเคยทำงานโรงงานหาเช้ากินค่ำแต่ทุกวันนี้เริ่มมีทุกอ ย่ างแล้ว ฉนั้นเราเองก็ต้องทำได้เช่นกันแค่มีแนวทางที่ดี ความคิดที่ดีและที่สำคัญคือ การได้ลงมือทำอ ย่ างตั้งใจ

เ งิ นช่วยบันดาลความสุข อำนวยความสะดวกในชีวิต ให้มีความสุขสบายได้มากขึ้น ใคร ๆ จึงอย ากร ว ยเมื่อเราพูด ถึงคนร ว ยหล า ยคน มักคิดว่าต้องเป็นคนที่เ งิ น มากมายใช้ชีวิต อ ย่ างหรูหราแถมยังไปเที่ยวได้ตลอ ดเวลา ไม่ต้องมานั่งทำงาน เหมือนคนทั่ว ๆ ไป อันที่จริงแล้ว คนร ว ยหล า ยคนไม่ได้หาเ งิ น มาได้ง่าย ๆ แล้ว เพราะอะไรถึง ทำให้เขามี เ งิ น มากพอ จนนำไปใช้จ่าย ต ามใจชอบเรามี 10 วิธี การที่จะช่วยเปลี่ยน คนอย ากร ว ย ให้เป็นคนร ว ย

1.ตั้งเป้าหม ายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากร ว ยเอง ก็มีเป้าหม ายแต่ขนาดของเป้าหม าย ทำให้คนร ว ย และคนอย ากร ว ยแตกต่างกัน คนอย ากร ว ยสร้างเป้าหม าย ที่ปลอ ดภั ยและทำได้ง่าย แต่คนร ว ยจะสร้าง เป้าหม ายจากความตั้งใจ แม้เป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้ เพื่อหาวิธีและลงมือทำ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหม ายให้ได้ เมื่อตั้งเป้าหม ายลองถามตัวเองว่าเป้าหม าย ยังใหญ่กว่านี้ ได้อีกหรือเปล่า ลองถามตัวเองว่าทำได้แค่นี้ หรือ ทำได้มากกว่านี้ อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ และที่สำคัญอ ย่ าลืมลงมือ ทำเพราะถ้าไม่ลงมือ ทำมันจะเป็น แค่เพ้อฝัน

2.สะสมเ งิ นทองดีกว่า สะสมสิ่งของ

คนอย ากร ว ยหล า ยคนสะสมบ้านหรือรถแต่คนร ว ยนั้นต่างออ กไป พวกเขาเชื่อว่า ถ้าอย ากร่ำร ว ยให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเ งิ นต่างหากยิ่งซื้ อของ มากเท่าไรเ งิ นก็จะห า ยไป กั บสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้ อของและ ให้ความสำคัญกับการประหยัด การเก็บออมและการล ง ทุ น ในเ งิ นที่เราหามาได้จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นเจ้าแม่นักช็อป ก็เริ่มต้นการช็อป ในสินท รั พ ย์ต่าง ๆ ให้ความสนใจในการล ง ทุ น และเริ่มสะสมหุ้นในธุรกิจ แทนการช็อป รองเท้า หรือ เสื้อผ้าแทน

3.อ ย่ าติดกับความสบาย

เพราะใคร หล า ยคนต่าง ก็ชอบความสบายทั้งนั้น จะมีใครบ้างพอมีเ งิ นแล้ว ไม่ใช้เรื่องง่าย ๆ ที่คนอย ากร ว ยชอบทำงานสบาย ๆ นั่น ก็เพราะปลอ ดภั ย หล า ยคนคิดว่า การทำงานสบายเป็นเรื่อง แสนสุขแต่จริงๆแล้วคนร ว ย จะคิดว่าความท้าทาย ในการทำงานทั้งหล า ยต่าง หากคือความสุข การทำสิ่งใหม่ ๆ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงเล็ก ๆ น้อย ๆ

จะช่วยให้สร้างความ ร่ำร ว ยและได้รับ ผลตอบแทนที่ มากกว่าเดิมลอง ก้าวออ กจาก โซนปลอ ดภั ยแล้ว มองหา ทุกความเป็นไปได้ อาจจะต้องลำบากเล็กน้อย ถ้าอย ากร่ำร ว ยหรือบางครั้งก็อาจล้ ม เ ห ล วแต่ นั่นแหละสุดยอ ด เพราะถ้าไม่เคยล้ ม เ ห ล วแสดงว่า เรายังพย าย าม ไม่มากพอ

4.จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ

คนอย ากร ว ยหล า ยคนเปลี่ยนงาน เพราะต้องการได้เ งิ นที่ดีกว่า แต่คนร ว ยรู้ว่าการทำงานไม่ใช่ แค่เรื่องเ งิ นเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของการทำงาน แต่เป็นการพัฒนา ทักษะที่จะช่วยให้กล า ยเป็นคนร ว ย เช่น การเป็นพนักงานข า ย เพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า หรือ เป็นพนักงานธนาคาร เพื่อที่จะเข้าใจงานบัญชี ถ้าจะเป็นคนรว ยก็ต้องทำงาน เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณร ว ยเราบอ กได้เลยว่าคนร ว ยไม่ได้ร ว ย เพราะมีร า ยได้เยอะ เพียงอ ย่ างเดียว

5.เพิ่มร า ยได้ลดร า ยจ่าย

หากเรามีร า ยได้ปีละ1ล้านบาทจะใช้ทำอะไรบ้างซื้ อรถไป เที่ยวคนร ว ยหล า ยคน ไม่นิยมใช้เ งิ นไปกับสิ่งของ ที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ที่จะช่วยเพิ่มร า ยได้ ให้ตัวเองและคุมร า ยจ่าย ให้ต่ำกว่าร า ยได้ หล า ยคนเลือ กใช้รถเก่า ไม่ซื้ อของใหม่แม้พวกเขา จะมีกำลังเ งิ นซื้ อได้ ก็ต ามจำไว้เลยว่าถ้ามีร า ยได้ เพิ่มแต่ร า ยจ่าย เพิ่มต ามนั่น ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

6.อารมณ์ศัตรูตัวฉกาจ ของการล ง ทุ น

คนร ว ยและคนอย ากร ว ยมีข้อแตกต่าง ที่ชัดเจน คือ คนอย ากร ว ยใช้เ งิ น เพราะอารมณ์แต่คนร ว ยนั้น ใช้เ งิ นเพราะเหตุผลการล ง ทุ นนั้น คือ การควบคุมอารมณ์ของตนเองเพราะอารมณ์ เป็นสาเหตุให้เรา ซื้ อของแพงและข า ย ของถูกและอารมณ์ทำ ให้ธุรกิจล้ ม เ ห ล ว ดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะแล้ว ใช้เ งิ นด้วยเหตุผล ที่เหมาะสม จะดีกว่า

7.เน้นการหาร า ยได้มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ แต่การล ง ทุ นนั้น สำคัญกว่าการหาร า ยได้นั้น ทำให้เกิดทั้งคู่หล า ยคน คิดว่าแค่การเก็บออม กับ การล ง ทุ น ก็เพียงพอ แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหม าย สูงสุด เราต้องหาร า ยได้ให้มากขึ้น คนร ว ยเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหาร า ยได้ เพิ่มถ้าอย ากร ว ยจริงๆให้โฟกัสไป ที่การหาร า ยได้ เพิ่มไม่ใช่แค่การ เก็บออม หรือ ล ง ทุ นเท่านั้น

8.เลือ กเป็น มิตรให้ถูกคน

มักได้ยินว่าคนร ว ยมักคบ กับ คนร ว ยนั่นไม่ใช่ เรื่องที่เกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคน ที่ประสบความสำเร็จ เขาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ ได้และสักวันความสำเร็จ จะเป็นของเขา แต่คนอย ากร ว ยชอบ อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ เหมือนๆ กัน ถ้าคุณอย ากหาร า ยได้เพิ่มลองไป เที่ยวกับคนที่มีร า ยได้ มากกว่าตัวเอง จะทำให้เราเปลี่ยน ความคิดให้เป็นแบบเดียว กับ คนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่าถ้าอย ากเป็น คนร ว ย ก็ต้องคิดแบบ คนร ว ย

9.อ ย่ าไต่บันไดแต่จงเป็นเจ้าของบันได

หล า ยคนทำงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งเพราะเ ชื่อว่าจะได้มีร า ยได้มากขึ้น แต่เหล่าคนร ว ยจะเป็นเจ้า ของธุรกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้า ของตำแหน่ง งานพวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากร ว ยทำงาน จนหัวหมุน เพื่อไต่เต้าอยู่คนร ว ยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคน มาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างร า ยได้ ให้เพิ่มขึ้น

10.กระจายงาน สร้างหนทางร ว ย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับทุกคน และถ้าอย ากขึ้นไป ให้ถึงจุดสูงสุด ก็ต้องทำงานปัญหา ก็คือ การทำงานหนัก เพียงคนเดียวนั้น แทบจะไม่ทำให้ร ว ยเราไม่สามารถร ว ย ได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยการกระจายงาน ตั้งแต่การจ้างคนภายนอ กมาทำงานไป จนถึงการล ง ทุ นยิ่ง กระจายงานได้มาก ก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัส ในสิ่งสำคัญทั้งใน เรื่องธุรกิจหรือ เรื่องชีวิตของเราเอง ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย จงคิดแบบคนร ว ย และทำเหมือน ที่คนร ว ยทำ

ที่มา p o s t t o d a y .c o m  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …