Home ข้อคิด คำคม 10 เรื่องจริงของคนไทย ที่ถูกมองเป็นจุดอ่อน มาโดยตลอ ด

10 เรื่องจริงของคนไทย ที่ถูกมองเป็นจุดอ่อน มาโดยตลอ ด

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 เรื่องจริงของคนไทย ที่ถูกมองเป็นจุดอ่อน มาโดยตลอ ด
0

รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเรานั้น มีจุดอ่อนในหล า ยๆด้านที่ต่างชาติมองเห็นว่าเป็นจุดอ่อนไม่พัฒนา ซึ่งตัวคนไทยหรือตัวเราเองอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรบ้าง วันนี้เราจึงจะพาทุกคน มาดูกันว่า จุดอ่อนอะไรที่คนต่างชาตินั้นกล่าวถึง

จากสถานการณ์วิฤตเ ศ ร ษ ฐ กิ จในปัจจุบันนั้น บวกกับมาเจอ โ ร ค ระ บ า ด ในปัจจุบันอีก ทำให้หล า ยฝ่ายต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทการท่องเที่ยว สถานที่คนแออัด ห้างร้าน โรงหนัง สนามมวย แหล่งค้าขา ยต่างๆมองไปแทบไม่มีคนเดิน

หรือแม้แต่กระทั่ง ประชาชนรากหญ้าหาเช้ากินค่ำ ไทยถูกพูดถึงเป็นอย่ างหนักหน่วงในกระแสโลกาวิวัฒน์ การก้าวเปลี่ยนอย่ างรวดเร็ว ด้านเ ศ ร ษ ฐ กิ จ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยชี้จุดอ่อนสำหรับคนไทยไว้ถึง 10 ข้ อที่เราคนไท ยควรรู้และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้ อ แทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่า นแล้วพิจารณาอย่ างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้านะคะ เพราะนี่คือ กระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเราเอง

1 ไม่จริงจังในความรับ ผิ ดชอบต่อหน้าที่

ทำแ บ บผักชีโรยหน้า หรือ ทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้ อตกลงอย่ างเคร่งครัด เพราะห ม า ยถึงความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูกล ดเ ค ร ดิ ตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

2 มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 75 เปอร์เซ็น ทำงานแ บ บไร้อนาคต ทำแ บ บวันต่อวันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆน้อยคนนัก ที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าห ม า ยในอนาคตที่ชัดเจนกับตัวเอง

3 การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็น ที่อยู่ห่างไกลจะ ข า ดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเอง และ ชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

4 การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ ข า ดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่าง ๆ ไม่กล้าแสดงออ ก ขีอายไม่มั่นใจในตัวเอง จึงต ามหลังชาติอื่น คน มีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอ ก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

5 ยังคงมีการอิ จ ฉ าต าร้อน

ในสังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคน มีอำนาจมีเ งิ น โดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้ว ไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอ ด คนพวกนี้ร้ า ยยิ่งกว่าผู้ ก่ อ การร้า ย ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามา เพราะกลัวเปลืองตัว

6 การบังคับใช้กฎห ม า ย ที่ไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแ บ บลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการต ามกฎห ม า ย กับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแ บ บเอาตัวรอ ดไปก่อน ไม่มีมาตรฐานบางครั้งเห็นผิ ดเป็นถู ก

7 ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยัง ข า ดทักษะ และทีมเวิร์คที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อย่ างสิงคโปร์ไม่ได้

8 คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจกา รเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

9 เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็ กไท ยยัง ข า ด ความอ ดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขีโ ร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเพราะการเลี้ยงลูกแ บ บไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิ ดชอบต่อสังคม แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออ ก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว สังคม ตลอ ดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลต้องร่วมกัน ตระหนักและหาทางแก้ไข อย่ างจริงจังแล้ว

10 บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์

บ่อยครั้ง ที่ต้อง เ สี ย โอกาสอย่ างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆไม่ได้พูดกัน

ที่มา  e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …