Home ข้อคิด คำคม 10 อาชีพเก็บไว้ทำแก้เหงาหลังเกษียณ หาเ งิ นใช้เองไม่ต้องลำบากลูกหลาน

10 อาชีพเก็บไว้ทำแก้เหงาหลังเกษียณ หาเ งิ นใช้เองไม่ต้องลำบากลูกหลาน

18 second read
ปิดความเห็น บน 10 อาชีพเก็บไว้ทำแก้เหงาหลังเกษียณ หาเ งิ นใช้เองไม่ต้องลำบากลูกหลาน
0

สำหรับใครที่กำลังจะถึงวัยเกษียณและยังคิดไม่ออ กว่าหลังเกษียณไปแล้วจะไปทำอะไร เ พ ร า ะยังมีแรงอยู่และพอหาเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน วันนี้เราก็มีอาชีพทางเลือ กไว้ทำแก้เหงาอีกทั้งยังทำเ งิ นให้ได้อีกด้วย จะมีอาชีพไหนบ้างเราไปดูกัน

1.เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยส า รหรือว่าเ ว็ บ ไ ซ ต์

ผู้เกษียณที่มีฝีมือในด้านการเขียนหรือชอบอ่ า นหนังสือ เป็นทุนเดิม อาจเลือ กเขียนคอลัมน์หรือบทความเพื่อลงไปตีพิมพ์ในนิตยส า รต่าง ๆ เนื่องจากว่าวัยเกษียณเป็นวัย ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบ ย่อมมีข้ อคิดที่สามารถสอนใจคนรุ่นใหม่ได้อ ย่ างแน่นอน และในปัจจุบันงานเขียนเหล่านี้ก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจง แค่นิตยส า รมีเ ว็ บ ไ ซ ต์จำนวน มากที่เปิดโอกาสให้เขียนบทความน่าสนใจ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ถ้าเรามีประสบการณ์งานเขียนอยู่บ้างคิดว่านี่คืออาชีพที่มีความสุขไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

2.ทำอาหารข า ย

เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่เราเห็น มากที่สุดในลำดับต้นๆ ของคนวัยเกษียณเช่นกันโดยเฉพาะพวกคุณป้าทั้งหล า ยที่มักใช้เวลาหลังจากนี้เอาพรสวรรค์ด้านการทำอาหารคาวหวานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อ ย่ างดี ที่นิยมทำกัน มากก็เช่นขน มไทย เบเกอรี่ต่างๆ ส่วน มากก็จะฝากข า ยไปต ามร้าน หรือว่าให้ลูกหลานเอาไปข า ยต่อที่ทำงาน ก็เรียกว่าเป็นการสร้างร า ยได้เล็กๆ น้อยที่ได้ความสุขพร้อมกำไรบ้างเล็กๆน้อยๆ

3.รับสอนพิเศษที่บ้าน

สำหรับผู้เกษียณ ที่เคยประกอบอาชีพครูมาก่อน การรับสอนพิเศษที่บ้านนับเป็นทางเลือ กที่น่าสนใจไม่น้อย เ พ ร า ะนอ กจากจะใช้เวลาว่างที่สร้างมูลค่าได้แล้ว ยังถือเป็นการ แ บ่ ง ปั น ความรู้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการสอนพิเศษนั้นไม่ควรจำกัดเฉพาะการสอนเ ด็ ก แต่อาจเลือ กสอนผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ และก็มีหล า ยแห่งที่เปิดสอนแบบไม่คิดค่าบริการ ซึ่งคนวัยนี้เรื่องเ งิ นอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ เท่ากับคุณค่าที่ยังต้องพิสูจน์ว่าสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

4.เพาะต้นไม้จำหน่าย

ต้นไม้กับผู้สูงอายุ ดูจะเป็นของคู่กัน มากที่สุด ข้ อ ดีของอาชีพนี้คือ การที่ผู้สูงอายุเองก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงได้อีกทางหนึ่ง แม้จะไม่ใช่อาชีพที่สร้างร า ยได้เป็นกอบเป็นกำมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ได้อ ย่ างคุ้มค่าสุดๆ ซึ่งต้นไม้ที่เลือ กปลูกจำหน่ายก็ควรเป็นไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้ดอ กหรือไม้ยืนต้น ประเภทผลไม้ต่างๆ เนื่องจากมีร า ค าจำหน่ายค่อนข้างสูง และใช้เวลาไม่นานในการเพาะต้นกล้า

5.ที่ปรึกษาบริษัทต่าง ๆ

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาบริษัท นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจในวัยเกษียณ แต่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมีความสามารถสูงหรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานก่อนเกษียณอยู่แล้ว ซึ่งอาชีพนี้นับว่ามีร า ยได้ดีและเป็นการสร้างคุณค่า ให้กับตนเองได้อีกทางหนึ่ง แต่ข้ อพึงระวังก็คือไม่ควรหักโหมกับงาน มากเกินไปเ พ ร า ะอาจทำให้เกิดความ เ ค รี ย ด สะสมได้

6.เลือ กการล ง ทุ นในหุ้นปันผล

แม้จะไม่ถือเป็นอาชีพแต่นี่คือหนึ่ง ในหลักการออมเ งิ นที่เราได้ยินอยู่เสมอๆ แต่ว่าคนที่จะเอาเ งิ น มาล ง ทุ นในหุ้นได้ต้องมีพื้นฐาน มีความรู้ด้านนี้มาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่เกษียณตัวเองไปแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้จะมีหุ้นที่ดีอยู่ในมือ แต่อ ย่ างไรก็ต ามควรหลีกเลี่ยงการเล่นหุ้ม แบบต ามกระแสเ พ ร า ะนอ กจากจะ เ สี่ ย ง ต่อ การข า ดทุนอาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความ เ ค รี ย ด มากกว่าความสุขได้

7.เป็นเกษตรกร

หนึ่งในการวางแผนชีวิตคนวัยเกษียณ คือ การหาพื้นที่สงบๆในต่างจังหวัดทำสวน ปลูกผัก เพื่อใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง คำว่าเกษตรกรของคนวัยเกษียณ จึงไม่ใช่การล ง ทุ นลงแรงแบบคนหนุ่มสาวแต่เกษตรก ร ร มที่เหมาะสม เช่น การเลือ กปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ การเลี้ยงไก่-เลี้ยงปลา ในบ่อหรือฟาร์มเล็กๆ เป็นต้น

8.ทำงานฝีมือวางจำหน่าย

วัยเกษียณเป็นวัย ที่มีสมาธิมากขึ้น ดังนั้นการสร้างงานศิลปะจึงไม่ใช่เรื่องย ากและทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้อีกด้วย สำหรับการสร้างงานฝีมือนั้น มีหล า ยงานด้วยกัน ได้แก่ การถักโครเชต์ การถักนิตติ้ง การทำดอ กไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ส่วนงานศิลปะก็ ได้แก่ การวาดภาพ การทำผ้าบาติก การทำสบู่เป็นรูปต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการเลือ กงานฝีมือแต่ละอ ย่ างต้องคำนึงถึง ความชอบของผู้เกษียณเป็นหลัก เ พ ร า ะหากได้ทำงานต ามความชอบแล้ว นอ กจากจะเป็นการสร้างร า ยได้แล้วยังเป็นการสร้างความสุขใจอีกด้วย

9.สร้างธุรกิจหยอ ดเหรียญ

ในปัจจุบันจะเห็นว่า ธุรกิจหยอ ดเหรียญ เริ่มเข้ามามีบทบาท ในทุกสังคมของประเทศไทย เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ซึ่งธุรกิจหยอ ดเหรียญนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอ ย่ างยิ่ง สำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากไม่เป็นภาระให้ต้องดูแลมากเกินไป โดยธุรกิจหยอ ดเหรียญที่น่าสนใจ ได้แก่ ตู้น้ำหยอ ดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอ ดเหรียญ ตู้เติมน้ำมันหยอ ดเหรียญ ตู้เติมเ งิ นหยอ ดเหรียญ เป็นต้น

10.เลือ กใช้การล ง ทุ นในธุรกิจอสังหาริมท รั พ ย์

ต้องยอมรับว่าคนที่เกษียณตัวเอง ส่วนหนึ่งจะมีเ งิ นทุนจากการทำงานบางคนได้เ งิ นหลังการเกษียณเป็นหลักล้าน ซึ่งก็สามารถเอามาเล่นแร่แปรธาตุ ให้ตัวเองมีร า ยได้ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หนึ่งในวิธีการบริหารเ งิ นนั้นคือ การเลือ กซื้ อห้องแถวหรือว่าคอนโด

แล้วปล่อยให้คนอื่น มาเช่าเพื่อ จะได้มีร า ยได้เข้ามาทุกเดือน แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงระยะทางของคอนโด หรือห้องแถวที่ไม่ควรให้อยู่ห่างจากที่พักอาศัยมากเกินไปนักจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางเพื่อตรวจตร าความเรียบร้อยในแต่ละเดือน

เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเลือ กทำอะไร ก็ต ามคำว่า สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเสมอ อาชีพเหล่านี้เน้นให้ทำเพื่อแก้เหงามากกว่าที่จะเอาจริงเรื่องผลกำไร สิ่งที่ดีที่สุดคือใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือถ้าไม่เลือ กอาชีพใด แต่จะเอาเ งิ นไปฝากธนาคารและใช้ดอ กเบี้ยมาเป็นร า ยได้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเช่นกัน

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r  yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …