Home ข้อคิด คำคม 10 อาชีพร า ยได้ดี ได้ทำไม่ตกงาน

10 อาชีพร า ยได้ดี ได้ทำไม่ตกงาน

10 second read
ปิดความเห็น บน 10 อาชีพร า ยได้ดี ได้ทำไม่ตกงาน
0

ใครๆก็อย ากจะทำงานที่มีเ งิ นเดือนสูงๆ ให้พอ กับค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพที่เ งิ นเดือนสูงๆ หรือคิดจะเรียนต่อ วันนี้เรามีแนวทางในการตัดสินใจมาบอ กกัน กับอาชีพที่เรียนจบมาได้ทั้งเ งิ นเดือนสูงและไม่ต้องกลัวตกงาน จะมีอาชีพไหนบ้างไปดูกัน

1 ทนายความ

เป็นอาชีพที่ต้องมีการฝึกฝน และอ ดทนเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของกฎหมาย การว่าความ อัตราเ งิ นเดือน และร า ยได้นั้นขึ้นอยู่กับผลงาน และประสบการณ์มาเกี่ยวข้ องด้วย ร า ยได้จะอยู่ที่ 8,000–45,000 บ า ท เลยทีเดียว

2 นักวิท ย า ศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลงานที่ออ กมานั้ นส่วน มากจะเน้นไปเพื่อ การ รั ก ษ า และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด และเวลา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และทักษะความสามารถ ของในแต่ละคน และเ งิ นเดือนอาชีพนี้อยู่ที่ ประมาณ 30,000 บ า ทต่อเดือน

3 ทันตแ พ ท ย์ ห ม อ ฟั น

เชื่อได้ว่าอาชีพในฝัน ของใครหล า ยคนแน่นอน และนอ กจากนี้ยังให้ร า ยได้สูงมาก ถึง 80,000–1,000,000 บ า ท เลยทีเดียวนอ กจากนี้ อาชีพทั น ต แ พ ท ย์ยังคง เป็นที่ต้องการ ของโง พ ย า บ า ล ในอีกหล า ยๆ แห่งอีกด้วย

4 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ระบบงานคอมพิวเตอร์

โดยอาชีพนี้อาจไม่เป็น ที่รู้จักมากนักส่วนร า ยได้ นั้นอยู่ที่ 21,854–38,951 บ า ท/เดือน หากใครสนใจ ก็ลองไปหาข้ อมูล เพิ่มเติมกันดูก่อน

5 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความคิด ความรู้ความสามารถ และการวางแผน การตลาดกับสินค้ า โดยเน้นข า ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด ให้เกิดร า ยได้ที่ดีที่สุด

ส่วนของร า ยได้ที่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับหล า ยๆปัจจัย เ งิ นเดือนจะเริ่มต้นที่ประมาณ 19,595–32,052 บ า ท การเป็นผู้จัดการด้านการตลาดนั้น จะต้องเก่งทั้งการตลาด และบริหารไปในตัว

6 ซีอีโอ คือ ผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดขององค์กรนั้นๆ

ตำแหน่ง CEO หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงนั่นเอง แน่นอนว่าเ งิ นเดือนสูงถึง 100,000 บ า ทเลย แต่การจะเป็นซีอีโอได้นั้น มันไม่ง่าย ต้องมีความสามารถ มองการไกลและบริหารคนเป็น

7 นักบินพาณิชย์

หล า ยคน มี ความใฝ่ฝันต้องการเป็นนักบิน เพราะว่านอ กจากความเท่ และความสามารถ สูงแล้ว ร า ยได้ยังสูงด้วย โดยประมาณ 490,000 บ า ท

8 เจ้าหน้าที่ดูแลจราจรทางอากาศ

เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ และเรียน มาในด้านนี้ โดยเฉพาะ ทำให้เ งิ นเดือน สูงมากถึง 180,000 บ า ท/เดือน เลยทีเดียว แต่กว่าจะมาทำงานนี้ได้ก็ต้อง ผ่ า น การฝึกมา อ ย่ า งหนัก

9 ศั ล ย แ พ ท ย์

เป็นอาชีพที่เป็นการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการใช้ หัตถการเข้าในร่างกายผู้ป่วย เพื่อสืบค้นอาการ หรือ รั ก ษ า ความผิ ดปกติ หรือ การ บ า ด เ จ็ บ ต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไข การทำงานหรือรูปลักษณ์ ของร่างกายซึ่งต้องมีการศึกษา มาเฉพาะทางศัลยศาสตร์ และถ้าเป็นศั ล ย แ พ ท ย์ เฉพาะทางก็จะยิ่งเป็นที่ ต้องการมากขึ้นไปอีก โดยที่เ งิ นเดือน จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บ า ท/เดือน

10 เอ็นจิเนียริ่งแมเนเจอร์

การจะเป็นวิศวกรนั้นจะต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพด้วย เนื่องจากงานแต่ละ อ ย่ า ง ต้องมีการ เซ็นรับรองการออ กแบบ และเ งิ นเดือนเริ่มต้นที่ 100,000 บ า ททั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ทักษะและความสามารถ ของแต่ละคน

ที่มา Postsod  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …