Home ข้อคิด คำคม 10 สิ่งเมื่ออายุ 50 ควรลดละวางได้แล้ว

10 สิ่งเมื่ออายุ 50 ควรลดละวางได้แล้ว

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 สิ่งเมื่ออายุ 50 ควรลดละวางได้แล้ว
0

อายุ 50 ปีไปแล้ว อะไรที่มันหนักก็วางมัลงบ้าง บางสิ่งบางอย่ าง วัยอย่ างเราๆ ไม่สามารถทำอย่ า งพวกวัยรุ่น หรือทำต ามใจตัวเองได้ ห ร อ ก นะเ พ ร า ะด้วยอายุที่มากขึ้น เราจงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวัยเกษียณ

1 เลิกโหยหาความรัก

ค นที่มีครอบครัวอยู่แล้ว กลับมาดูแลคู่ชีวิตและลูกของคุณให้มากเขาเหล่านั้นเป็นคน ที่หวังดีกับคุณ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆกับชายโสด ไม่ง่ายที่จะหาคู่ชีวิต ที่รักตัวคุณมาก กว่ากระเป๋าสต างค์เลย หาหมามาเลี้ยงยังง่ายกว่าหญิงโสดคุณคงเคยชินกับชีวิตโสด แล้ว และรู้แล้วว่าเหนือสิ่งอื่นใด การอยู่คนเดียวสบายแล้วล่ะ

2 หยุดปิดกั้นตัวเอง ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งดีๆ

เวลาที่ผ่าน มา คุณอาจจะพล าดอะไรหล า ยๆ ไป เ พ ร า ะการปิดใจตัวเอง แค่ลองเปิด ใจและเรียนรู้ คุณจะพบว่าโลกมันกว้างอายุเลขห้านั้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ การเรียนรู้ เ รื่ อ งใหม่ ๆ เลยคบกับเด็ กรุ่นใหม่ ๆ บ้าง จะได้เข้าใจสังคมปัจจุบันกว่าเดิม และลด ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

3 หยุดการใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือย เกินตัว

เมื่อคุณเริ่มคิด เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ เหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังจะทำค่อนข้างจะสาย ไ ป แ ล้วนะ อายุเกิน 50 แล้ว ควรมีเงินสะสมที่ใช้หลังเกษียณต่อปี บวกไปอีก 10 ปี อายุ 51 ควรมีเงินสะสม 10 + 1 = 11 ปี อายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเงิน สะสม 20 ปี นั่นแหละเป็นตัวเลขโดยประมาณว่าคุณจะจากโลกนี้ไปเมื่อคุณอายุ 80 ปี

4 หยุดการเล่นเน็ต ที่เกินจำเป็น

ควรเริ่มทำอะไร ที่เป็นชิ้นเป็นอันและมีคุณค่า อย่ าเ สี ยเวลากับโลกโซเชี่ยลมากไป เว้น แ ต่ว่าคุณใช้ในการติดต่อเพื่อนเก่าๆ หรือหาข้ อมู ลที่เป็นประโยชน์การเล่นเน็ต เล่นได้ แต่ต้องมีการจำกั ดเวลา เ พ ร า ะเหล่านี้ ล้วนทำให้คุณเสี ยเวลา และบางทีอาจไม่ได้ ประโยชน์เลย

5 วัยนี้แล้ว เลิกทำงานหนัก

หากคุณเป็น มนุษย์เงินเดือน พออายุ 50 หากยังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริห าร คุณคงไม่อยู่ ส า ย ต าเจ้านายเท่าไรนัก อย่ าเ สี ยพลังชีวิตไปกับการทำงานหนักเลย ใช้เวลาดูแล สุ ข ภ า พตนเองให้มากจะดีกว่าอยู่กับครอบครัว ลูก หลาน ที่คุณรัก ใชัชีวิตกับพวกเขา ให้มีความสุขที่สุด

6 เลิกลังเล เกี่ยวกับการทำงาน และการหางานใหม่

เข้าวัย 50 แล้ว คุณควรจะมีงานที่มั่นคง และเป็นงานที่คุณรักจริงๆ นะเ พ ร า ะถ้างาน นั้นๆ ไม่ใช่ตัวตนของคุณ คุณไม่ได้รู้สึกว่าชอบ มันก็คงจะสายเกินไปที่จะไปเริ่มใหม่ ซะ แ ล้ว จงอ ดทนทำต่อไป เ พ ร า ะคุณคุ้นชินกับมันหากจะหางานใหม่ ควรจะเป็น งานที่คุณอย ากทำหลังเกษียณดีกว่า

7 หยุดนึกถึงความล้ มเหล วที่ผ่าน มา

เ พ ร า ะการคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีนั้น จะทำให้ความสุขที่คุณควรจะได้รับในปัจจุบันห า ยไป คุณจ งคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ แล้วจงลงมือทำเสมือนว่าคุณยังมีอายุยืนย าว ได้ถึง 80 ปี

8 หยุดทำไม่ดีกับร่างกายของเราเอง

เช่น การเม าค้าง, อ ดนอน, อาหาร ขย ะ, ขับรถเร็ว แล้วจงหันกลับมาดูแลร่างกายด้วย การออ กกำลังกาย อาจจะผลัดวันก็ได้เมื่ออายุเลขขึ้นห้านั่นหมายความว่าร่างกายคุณ กำลังจะร่ วงโร ยแล้ว ฉะนั้น ควรหัน มาใส่ใจกับการออ กกำลังให้จริงจัง

9 เลิกกังวล กับการเปลี่ยนแปลง ของร่างกาย

รอยย่ นทั้งหล า ย ริ้ วรอยต่างๆ เป็นตัวบอ กถึงประสบการณ์ที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมา คุณไม่สามารถเลี่ ยงความแก่ได้หรอ ก คุณจงภูมิใจกับมัน ยอมรับมัน และจงแก่อย่ าง สง่าดีกว่านะ

10 เลิกใส่ใจว่า คนอื่นเขามองคุณยังไง

หั ว โขนนั้น จะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวางและลดตัวตนลงบ้าง กลับไปหา เพื่อนที่ดี เพื่อนที่จริงใจกับคุณจริงๆออ กห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ หรือคนที่มาเพียง เพื่อหวังประโยชน์จากคุณก็พอแล้ว

ที่มา e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …