Home ข้อคิด คำคม 10 สิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรหยุดทำ ถึงแก่ก็ไม่เป็นภาระใคร

10 สิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรหยุดทำ ถึงแก่ก็ไม่เป็นภาระใคร

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 สิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรหยุดทำ ถึงแก่ก็ไม่เป็นภาระใคร
0

หล า ยคนเวลาอายุมากขึ้นก็มักคิดว่าตัวเองต้องหยุดทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ได้แล้ว เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่คนอายุมากๆเขาทำกัน ควรจะหยุดอยู่บ้านเฉยๆให้ลูกหรือสามีหาเลี้ยง เราขอบอ กคุณตรงนี้เลยว่า คุณกำลังคิดผิ ด เพราะมันเป็นการสร้างภาระให้คนอื่น อ ย่ าเอาความแก่มาเป็นภาระดีกว่า

1. อ ย่ าหยุดท่องโลกกว้าง

นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรังสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมาก ขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

2. อ ย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิ ธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้ อพันธบัตรรัฐบาล ซื้ อหุ้น ฝากธนาคารออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

3. อ ย่ าหยุดหาเ งิ น

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เ งิ นไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่า ตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเ งิ นใช้ได้เอง

4. อ ย่ าหยุดสวย

จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อ ย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

5. อ ย่ าหยุดหาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อ ย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

6. อ ย่ าหยุดคบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้พูดคุยรำลึกความหลัง อ ย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

7. อ ย่ าหยุดทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่าไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

8. อ ย่ าหยุดรักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารักพอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

9. อ ย่ าหยุดฉลาด

จงอ ย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

10. อ ย่ าหยุดเล่นกีฬา ออ กกำลังกาย

เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรงเราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

ที่มา  sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …