Home ข้อคิด คำคม 10 สิ่งทำให้คุณเป็นคนน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

10 สิ่งทำให้คุณเป็นคนน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 สิ่งทำให้คุณเป็นคนน่าเชื่อถือในที่ทำงาน
0

คนเราทุกคนเกิดมาก็ย่อมต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิ ดชอบ ทั้งต่อตนเองครอบครัว และสังคม และเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เข้าสู่วัยทำงาน ก็ต้องทำออ กมาให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะทำงานที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ตหรือที่ใดก็ต ามบนโลกใบนี้ ซึ่งการทำงานในทุกวันนี้

คนทำงานทุกคนย่อมที่จะต้องการให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง ทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้ า หรือลูกน้อง เพื่อความสำเร็จในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้น แล้วอะไรบ้ า งล่ะ ที่แสดงให้เห็นได้ว่า เราเป็นคนน่าเชื่อถือ วันนี้ จึงมี 10 นิสัยในการทำงานที่ทำให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ มาฝากคนทำงานกันค่ะ

1.มีกาลเทศะและสัมมาคารวะ

เป็นคนที่รู้อะไรควร อะไรไม่ควร และมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่าทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ เข้าใจและปฏิบัติมารย าทแบบไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณละทิ้งความคิด และตัวตน ของตนเมื่อเจอข้ อขัดแย้งต่าง ๆ แต่ขอให้คุณแสดงความคิดเห็น ของคุณอย่ างตรงไปตรงมา แบบมีมารย าทและถูกกาลเทศะ

2.อ ย่ าเอาเปรียบคนอื่น

คนเราควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเ สี ยก่อน จะได้ชื่อว่าน่านับถือ ก่อนที่จะไปขอให้คนอื่นทำอะไรก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดี ๆ เพราะการขอความช่วยเหลือบางครั้ง คือ การเพิ่มงานให้กับอีกฝ่าย ซึ่งถ้าเขาไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมแล้วล่ะก็ เขาก็จะเริ่ม

รู้สึกว่าการขอร้องนั้นคือ การเอาเปรียบพวกเขาได้ง่ายๆดังนั้น ตัวเราเองก็สามารถสร้าง ความน่าเชื่อถือของเรา ให้เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างได้ไม่ย ากค่ะ ลองนำเอาไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ แล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่ างแน่นอนค่ะ

3.สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ

บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทั้งเรื่องภายนอ ก อย่ างเรื่องการแต่งตัว ที่ควรเป็น ไปต ามระเบียบของงาน ส ะ อ า ด เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคือไม่ควรมีกิริย าวอ กแวก พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด และไม่ทำตัวต ามสบายมากจนเกินไป

4.ช่วยเหลือคนอื่น

นอ กจากการทำงานต ามหน้าที่ของตัวเองอย่ างเต็มที่แล้ว การมีน้ำใจช่วย เหลือคนอื่นในที่ทำงานด้วยกันนอ กจากจะทำให้ผู้อื่น มองคุณในด้านบวกแล้ว เขายังเชื่อถือในความรักงาน และน้ำใจที่ดีของคุณอีกด้วย

5.ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวเรื่องงาน

หล า ยๆ ครั้งที่เรามักจะเจอ กับปัญหาเรื่องอคติระหว่างกัน จนทำให้หล า ยๆ คนไม่เป็นอันทำงาน ประเภทคนนี้ไม่ชอบกับคนนั้น การใช้อคติในการทำงานใช้หน้าที่ตัวเองในการกลั่นแกล้งหรือ กดดันคนอื่น ซึ่งนั่นจะทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ทำงานจริง ๆ แต่อย่ างใด การพย าย ามทำร้ า ย คนอื่นในที่ทำงานผ่านการทำงานจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลย

6.ไม่นิ น ท า ผู้อื่น

การนิ น ท า ผู้อื่น พูดไม่ดีลับหลัง การพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดี โดยที่คนที่เราพูดถึงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นด้วย การทำพฤติก รรมแบบนี้ คนที่ฟังเราอาจจะรับฟังอย่ างดีแต่ในใจเขาอาจรู้ธาตุแท้และคิดว่า ขนาดคนอื่นยังโดนนิ น ท า แสดงว่าเราเองก็คงจะต้องถูกคนนี้นิ น ท า กับคนอื่นเช่นกัน เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ความเชื่อถือที่มีต่อคนๆ นี้ก็จะลดลง

7.การตรงต่อเวลา/รั ก ษ า เวลา

เรื่องของเวลานั้นถือว่ามีความสำคัญมาก การข า ดงาน การเข้าประชุมสาย การไม่ไปต ามนัด การส่งงานล่าช้า เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ล้วนทำให้ตัวเราข า ดความน่าเชื่อถือยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่ ยิ่งมากเท่านั้น การที่คุณไปช้ากว่าคนอื่นที่ได้นัดหมายกันแล้วนั้น (ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ต าม)

นั่นหมายถึงการที่เราทำให้อีกฝั่งต้องรอ และทำให้อีกฝั่งรู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขาเลย แต่ในทางกลับกัน การที่เราไปตรงต่อเวลา หรือรั ก ษ า เวลาได้ดีก็จะทำให้ใคร ๆ อย ากทำงานร่วมกับเรา เพราะอย่ างน้อยในเรื่องพื้นฐานที่สำคัญอย่ างเวลานั้น พวกเขาก็สามารถเชื่อใจคุณได้

8.กล้ารับผิ ดชอบ

คนบางประเภทที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอ และมองว่าความผิ ดพลาดไม่ใช่สาเหตุมาจากตัวเอง พย าย ามหาเหตุผลโยนความผิ ดให้ผู้อื่น กระทำเช่นนี้ทำให้หล า ยๆ คนไม่อย ากทำงานด้วย เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะโดนปัดความรับผิ ดชอบใส่เมื่อไร แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้น มา แล้วเราไม่ได้เอาแต่หาข้ ออ้างหรือข้ อแก้ตัวแต่ยอมรับยืดอ กรับผิ ดชอบและฟังคำวิจารณ์ต่าง ๆ อย่ างน้อยมันก็ทำให้คนที่ทำงานร่วมกัน มองเห็นว่า คุณไม่ได้หนีปัญหาแต่อย่ างใด

9.ไม่เลือ กปฏิบัติ

บางคนที่ชอบประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเจ้านาย พูดคำหวานๆ กับคนที่มีประโยชน์ จะทำให้ผู้อื่นรวมถึงคนที่คนกำลังประจบด้วยนั้น มองว่าคุณไม่จริงใจ ไม่น่าเชื่อถือคิดแต่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้นควรทำแต่พองาม และจงทำดีต่อทุกคนอย่ างเสมอ กันอย่ าเลือ กปฏิบัติ เป็นเพื่อนกับทุกคนด้วยความจริงใจ

10.การรั ก ษ า คำพูด

สิ่งที่คนเรามักจะทำก็คือ รับปากไปก่อน แล้วค่อยมาแก้ตัวทีหลังว่าทำไมถึงทำไม่ได้อย่ างที่รับปากไว้ พฤติก รรมลักษณะนี้มีแต่จะทำให้ตัวเราหมดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อย ๆการไม่รั ก ษ า คำพูด พูดอย่ างแล้วทำอีกอย่ าง ทำไม่ได้อย่ างที่พูด สิ่งนั้น มันก็เหมือนกับการหักหลัง แ ท งข้างหลัง

และทำ ล า ย ความคาดหวังของอีกฝ่ายดังนั้น คุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะพูดอะไรออ กไป การได้พูดออ กไปก็เหมือนเช่นการให้คำสัญญา ถ้าทำได้ก็บอ กว่าทำได้ และถ้าอะไรทำไม่ได้ ก็บอ กว่าทำไม่ได้ อย่ าเพียงแต่ทำให้อีกฝั่งพอใจชั่ วคราว แล้วมาผิ ดหวังในภายหลัง ข้ อนี้ขอให้ยึดหลักความเป็นจริงเข้าไว้

ที่มา  profession-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …