Home ข้อคิด คำคม 10 มารย าททางสังคม ที่เราควรมี ใครได้รู้จักก็อย ากคบหา

10 มารย าททางสังคม ที่เราควรมี ใครได้รู้จักก็อย ากคบหา

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 มารย าททางสังคม ที่เราควรมี ใครได้รู้จักก็อย ากคบหา
0

มารย าทเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ การมีมารย าทดีคือ การแสดงมารย าทต ามที่สังคมยอมรับและนับถือ การมีมารย าทเป็นเลิศสามารถช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณจะได้พบเจอ บางขั้นตอนต้องอาศัยความพย าย ามในการพัฒนามารย าทของคุณให้ดีขึ้น

เพื่อให้คุณคุ้นชินกับมารย าทพื้นฐาน เช่น มารย าทการรับประทานอาหารและการโทรศัพท์ การเป็นคนสุภาพกับผู้อื่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเสมอ คุณสามารถเข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้มีมารย าทดีได้ด้วยการเปิดประตูค้างไว้ให้คนอื่นถ้าทำได้ มารย าทที่ดีสื่อถึงการให้เกียรติคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และก็เป็นการเรียกร้องให้อีกฝ่ายให้เกียรติคุณด้วยเช่นกัน

1.เวลาทำผิ ดอ ย่ าคอยหาข้ อแก้ตัว แถจนสีข้างถลอ กผิ ด ก็คือผิ ดยอมรับผิ ดแบบแมนๆ เขาก็ให้อภั ยได้ง่าย ไม่ใช่มาพาลใส่ แบบนี้มันน่าหมั่นใส้

2.อ ย่ าทำตัวสนิทกับใครเร็วไป อ ย่ าคิดว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้ สห า ยจริง เพิ่งรู้จักกัน บางคนยังไม่ออ กล า ยหรอ ก

3.เมื่อไปพักแรมกับคนอื่น ถ้ามีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ ก็จงรู้จักหยุดพูดคุยหัวเราะเ สี ยงดังถ้ามีเรื่องจะคุยกัน ก็ออ กจากห้องพักไปคุยข้างนอ กดีกว่า

4.มีคน 2 ประเภท ที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ นั่นคือ คนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน และคนที่ยืมแล้ว คืนตรงต ามเวลา

5.เมื่อได้รับข้ อความแ ช ท อ ย่ าอ่ า นแต่ไม่ตอบ แม้ไม่อย ากเสวนาด้วยแต่หากเปิดอ่ า นแล้ว อาจจะส่งสติกเกอร์ หรือ อิโมชั่นไปก็ดี การไม่ตอบข้ อความไม่ใช่การแสดงถึงการถือไพ่เหนือ กว่าทำแบบนี้บ่อยๆ สักวันอาจไม่มีใครแชทหา หรือไม่อย ากคุยด้วยอีกเลย

6.ให้เกียรติพนั กงานบริการที่คุณไปใช้บริการเขาเสมอ คุณอย ากได้รับการบริการที่ดี เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสั ยดี นึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าคุณเลือ กงานได้ คุณก็คงทำงานอย่ างอื่นแทนเหมือนกัน ใช่ไหม

7.ต่อให้ใครยินดี ให้ยืมโทรศั พท์ ใช้แล้วจงรีบส่งคืน ถ้าใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดู ดูรูปนั้นเสร็จก็ส่งคืน อ ย่ า เ สี ย มารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆ มันเรื่องส่วนตัวของเขา

8.ใช้คำว่า ขอบคุณนะ แทนคำว่า ขอบคุณ ถึงจะต่างกันเพียงแค่คำเดียว แต่กับคนฟังรู้สึกได้ว่าแตก ต่างกัน มากเลย

9.เมื่อโ ม โ หอย่ าเอ่ยคำพูดที่ไม่ดีใส่ฝ่ายตรงข้ามเพราะเมื่อสงครามสงบ เรื่องจบไปแล้วแต่แผลไม่มีทางลบไปจากใจได้เลย

10.สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ไม่ควรพูดลั บหลังคนอื่นเหมือนกัน สิ่งไหนที่เราไม่ชอบให้คนอื่นทำ ก็อ ย่ าทำสิ่งนั้นกับคนอื่น นึกถึงใจเขาใจเราด้วย

ที่มา  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …