Home ข้อคิด คำคม 10 นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต กว่าจะเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ เ พ ร าะ เ จ็ บมาเยอะ

10 นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต กว่าจะเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ เ พ ร าะ เ จ็ บมาเยอะ

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต กว่าจะเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ เ พ ร าะ เ จ็ บมาเยอะ
0

ทุกวันนี้ผู้หญิงเก่งๆมีอยู่มากมาย นั่นเป็นเ พ ร าะ อะไร หล า ยๆคนทราบกันไหม กว่าที่พวกเธอจะประสบความสำเร็จได้นั้น พวกเะอต้องผ่านอะไรมามากมาย และนี่คือ 10 นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต

1.ไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอได้ง่ายๆ

คนที่เก่งสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้ อได้เปรียบ เ พ ร าะ เธอ จะพย าย ามทำทุกอ ย่ าง ให้เท่ากันกับคนอื่น ผู้ชายทำอ ย่ างไร ผู้หญิงก็ทำแบบนั้นและยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า ที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชาย พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิ ดชอบ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลยไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอ ย่ างเดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้

3.พวกเธอทำงานหนัก

การทำงานหนัก ทำให้พัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านของเธอได้ ทั้งยังเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนัก อ ย่ างไรก็ต าม คำว่าทำงานหนัก ไม่ได้แปลว่า จะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับอ ดนอน แต่พวกเธอจะทำงานอ ย่ างชาญฉลาด รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำและทำอ ย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ที่อย ากได้

4.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ร า ยชั่ วโมง ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่า การจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อ ย่ างน้อยหนึ่งวันเสมอ และมีเป้าหมายระยะย าว ร า ยวัน จนถึงร า ยปี ว่าจะต้องทำอ ย่ างไร

เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเ สี ยเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค ไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย หรือนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน ได้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัว หรือทำอ ย่ างอื่น ที่มีประโยชน์มากกว่านี้

5.เธอมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน คือความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ การแสดงออ ก ทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง แกร่งมากแค่ไหน

6.หาเงิ นเก่งบริหารเงิ น เป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่งแล้วไส้แห้งหรอ กนะ ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับร า ยได้ ลดร า ยจ่าย ที่ไม่จำเป็นออ กไป ทั้งนี้นำเ งินไปลงทุน เพื่อให้งอ กเงย บางคนทำงานประจำแล้ว ก็ยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์ และพวกของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอ ดกลั้นไว้บ้าง จงนำเงิ นไปลงทุน แทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้ง สุรุ่ย สุร่ายจะดีกว่า

7.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหรอ ก แต่พวกเธอจะส่งเสริม ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ แต่พวกที่มัวแต่ทิ่มแ ทง ว่าร้า ยคนอื่น เขาคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า ถ้าไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิ แล้วจะเข้าใจ

8.ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอ ย่ างมาก ถึงแม้จะพย าย าม ทำงานอ ย่ างหนัก หรือมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมากแค่ไหน แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงานและครอบครัวอ ย่ าง ไม่เ สี ยสมดุลเลย ทั้งยังไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยก

9.ไม่มัวเ สี ยเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุกอ ย่ าง เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี ทั้งยังเชื่อว่า หากเราทำตัวให้ดีพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง ไม่จำเป็น จะต้องใฝ่หาผู้ชาย เ พ ร าะ นอ กจากจะทำให้ดูแย่ ยังเ สี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมา เ พ ร าะ ฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักดีๆจะมาเองนะ

10.มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เ พ ร าะ ถ้าข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายได้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย

ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับให้ได้ บางทีอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย พิสูจน์ตัวเอง แต่หากมีความสามารถจริง มีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบเป็นแน่แท้

ที่มา  yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …