Home ข้อคิด คำคม 10 ข้ อสอนลูก ให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

10 ข้ อสอนลูก ให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

13 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้ อสอนลูก ให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
0

การที่เราปลูกฝังเรื่องดีๆให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก จะทำให้เขาซึมซาบสิ่งที่ดีๆไว้ และเมื่อโตขึ้นเขาจะเข้าใจและรู้ว่าอะไรที่ควรทำหรืออะไรที่ทำแล้วมันผิ ด ซึ่งหากพ่อแม่สอนลูกให้ได้เมื่อลูกโตขึ้นคนเป็นพ่อแม่ก็จะสบายใจมากขึ้นว่าลูกจะสามารถอยู่ในสังคมได้อ ย่ างไม่มีอะไรต้องกังวล และวันนี้เราก็มีการสอนลูกมาฝากพ่อแม่เพื่อให้ลูกเติบโตไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตต า สอนในวันนี้ มันดีกว่าปล่อยให้โตไปแบบที่ลูกไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

2. ลูกชายนั้นเป็นเพ ศ ทางเลือ ก มันก็ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์อะไร เ พ ร า ะตราบเท่าที่ลูกมีความสุข ไม่ทุ ก ข์ เป็นคนดี มีสำนึกที่ดี มีชีวิตคุณภาพ เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ แล้ว

3. ไม่มีสามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะข าดแม่ไม่ได้ ฉะนั้น จงอ ย่ าเอาเวลาที่มีค่านั้น ไปทุ่มต ามยื้อผู้ชาย ที่ทำล ายครอบครัวทำล ายความสมบูรณ์ของชีวิต

4. อ ย่ ากดดันให้เขาต้อง เรียนเก่ง เรียนดี เพียงสอนให้ลูก เรียนรู้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง นี่แหละ เป็น มรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

5. ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอ ย่ างนั้นอ ย่ างนี้ อ ย่ าเอาความหวังมาไว้บนไหล่ลูก อ ย่ าสร้างภาระให้เขา เ พ ร า ะความหวังเดียว ที่ควรมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพได้อ ย่ างเป็นสุข ให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ประคอง

6. การเลือ กทน เพียงเพื่อครอบครัวสมบูรณ์ มันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากัน หากอยู่แล้วไม่นำพา มันก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ ว ยการเปล่าๆ น่า

7. สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่ ง เพื่อที่จะให้เท่า กับผู้ชาย และอีกอ ย่ างคือ สอนลูกชายว่าอ ย่ าไปเอาเปรียบผู้หญิง เ พ ร า ะโลกทุกวันนี้ทุกเพ ศควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์เท่าๆ กัน

8. การที่ลูกสาวไม่แต่งงาน มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอ ายอะไรเลย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งตัวเองเป็น ส่วนผู้ชายนั้นก็แค่องค์ประกอบ

9. ลูกเรานั้น อาจไม่ได้สวยหล่อเหมือนใคร แต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เชื่อว่าเราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านใดแน่นอน

10. จงสอนเรื่องความกตัญญู นั่นเ พ ร า ะเราต้องทำให้ลูกดู อีกอ ย่ างคือ ไม่ใช่มาลำเลิกตอนโต ว่าให้ลูกกตัญญู

ที่มา c h a y e n d  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …