Home ข้อคิด คำคม 10 ข้ อจุดอ่อนที่สะท้อนตัวตนของเรา

10 ข้ อจุดอ่อนที่สะท้อนตัวตนของเรา

9 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้ อจุดอ่อนที่สะท้อนตัวตนของเรา
0

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูจุดอ่อนของคนไทยเรา ที่ถูกต่างชาติพูดถึง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติไม่ค่อยอย ากลงทุ นกับประเทศไทย เป็นเ พ ร า ะอะไร มีจุดอ่อนอะไรบ้าง พร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลย

จากการผ่านเวทีในระดับโลกหล า ยต่อหล า ยครั้ง ไทยถูกวิพากวิจารณ์ อ ย่ างหนักหน่วงใน กระแสโลกาวิวัฒน์ และการก้าวเปลี่ยนอ ย่ างรวดเร็วด้านเศรษฐกืจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่จี้แ ท งใจดำคนไทยเ สี ยจริง ๆ สำหรับข้ อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะอิอุจิ

ประธานองค์การส่งเสริมการค้ าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายอิอุจิระบุว่า ไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุ น เหมือนที่ผ่าน มาในสายต าของนักลงทุ นญี่ปุ่น โดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ถึง 10 ข้ อ ที่เราคนไทยควรรู้และรับทราบ เ พ ร า ะที่กล่าวมาทุกข้ อแทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่านแล้วพิจารณาอ ย่ างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้านะคะ เ พ ร า ะนี่คือ กระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1. ไม่จริงจังในความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญ กับสัญญาข้ อตกลงอ ย่ างเคร่งครัด เ พ ร า ะห ม า ยถึงความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูกล ดเ ค ร ดิ ตความน่าเชื่อถือลงเรื่อย ๆ

2. การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ข า ดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่าง ๆ ไม่กล้าแสดงออ ก ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง จึงต ามหลังชาติอื่น คน มีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอ ก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3. การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60-70เปอร์เซน ที่อยู่ห่างไกลจะข า ดโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

4. คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจ การเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

5. มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70เปอร์เซน ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆ น้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าห ม า ยในอนาคตที่ชัดเจน

6. การบังคับกฎห ม า ยไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนิน การต ามกฎห ม า ยกับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบเอาตัวรอ ดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7. ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้ าระดับโลกยังข า ดทักษะและทีมเวิร์คที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อ ย่ างสิงคโปร์ไม่ได้

8. เอ็นจีโอค้ านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์บ่อยครั้งที่ต้องเ สี ยโอกาสอ ย่ างมหาศาล เ พ ร า ะการค้ านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

9 .อิ จ ฉ าต าร้อน

สังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เ ลี่ ย งเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคน มีอำนาจ มีเ งิ นโดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอ ด คนพวกนี้ร้ า ยยิ่งกว่าผู้ก่อ การร้ า ย ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเ พ ร า ะกลัวเปลืองตัว

10. เลี้ยงลูกไม่เป็น

เ ด็ กไทยข า ดความอ ดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขี้โ ร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเ พ ร า ะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิ ดชอบต่อสังคม

เ จ็ บป ว ดจริง ๆ แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออ ก เห็นทีไทยเราจะต้องปรับตัวอ ย่ างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว สังคม ตลอ ดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภ า ครั ฐ บ า ลต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอ ย่ างจริงจัง

ที่มา คุณวิกรม กรมดิษฐ์  predict-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …