Home ความเชื่อ ดวง ไหว้แม่ย่านางรถอ ย่ างถูกวิ ธี ขับรถดีปลอ ดภั ยตลอ ดการเดินทาง

ไหว้แม่ย่านางรถอ ย่ างถูกวิ ธี ขับรถดีปลอ ดภั ยตลอ ดการเดินทาง

8 second read
ปิดความเห็น บน ไหว้แม่ย่านางรถอ ย่ างถูกวิ ธี ขับรถดีปลอ ดภั ยตลอ ดการเดินทาง
0

อ ย่ างที่รู้กันว่าความเชื่อของคนไทยเมื่อไรที่ออ กรถมาใหม่ไม่ว่าจะเป็น มือหนึ่งหรือรถมือสองก็จะเคารพนับถือและบูชาแม่ย่านางรถซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองภั ยให้แก่ย านพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถ เรือ หรือเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ ดังนั้นการที่เราใช้รถเราจึงต้องทำพิธีไหว้สิ่งศักสิทธิ์ ที่เราเรียกกันว่าแม่ย่านางรถนั่นเอง

เราทุกคนต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถ หรือ ย านพาหนะในการเดินทางอยู่ทุกวัน ซึ่งการเดินทางบนท้องถนนนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดอั น ต ร า ยกับเราได้หากขับขี่รถด้วยความประ ม า ทหรือ การประสบ อุ บั ติเ ห ตุที่ไม่คาดฝัน ดังนั้น จึงมีการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญและช่วยทำให้เราปลอ ด ภั ยจากเ ห ตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการทำพิธีไหว้แม่ย างรถ ต ามความเชื่อโบราณของไ ท ย โดยมีพิธีการและสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 หมาก พลู 3 คำ

2 ข้าวสวย 1 ถ้วย

3 ย า สู บ 3 มวน

4 น้ำ 1 แก้ว

5 ผลไม้ 5 อย่ าง โดยมีกล้วยน้ำว้า 2 หวี และผลไม้ที่มีชื่อเป็น มงคลอีก 4 อย่ าง

พิธีการให้ทำในช่วงเวลาเช้า เริ่มจากจัดวางของไหว้บนโต๊ะ อาจปูโต๊ะด้วยผ้าสีขาวก็ได้ แล้วสต าร์ทรถพร้อมกับบีบแตร 3 ครั้ง จากนั้นจึงจุดธูป 9 ด อ ก แล้วกล่าวคำถวายของไหว้

คำกล่าวถวายของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ ตะติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหล า ยเทอญ สาธุ จากนั้นให้เรากล่าวคำที่ต้องการ เช่นขอให้มีโชคลาภ ขอให้ปลอ ดภั ยแคล้วคลาด ค้าขายรุ่งเรือง แล้วรอให้ครบเวลา 20 นาที จากนั้นให้จุ ดย า สูบ 3 มวน รอ 3 นาทีแล้วกล่าวคำลาของไหว้ได้เลย

คำลาของถวายแม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป

นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

จากนั้นให้ดับเครื่องรถของเราแล้วเก็บของให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จพิธี การไหว้แม่ ย่ า นางรถจะเป็นการช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราและรถของเรา ให้มีความปลอ ดภั ยและมีความสบายใจทุกครั้งในการเดินทาง ช่วยเ ตื อ นสติให้กับเราได้ อย่ า งดี

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …