Home ความเชื่อ ดวง ไม้มงคล มีประโยชน์ บ้านที่มีผู้หญิงควรหามาปลูกไว้

ไม้มงคล มีประโยชน์ บ้านที่มีผู้หญิงควรหามาปลูกไว้

8 second read
ปิดความเห็น บน ไม้มงคล มีประโยชน์ บ้านที่มีผู้หญิงควรหามาปลูกไว้
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูไม้มงคลที่มีส ร ร พ คุ ณมากมาย โดยเฉพาะส ร ร พ คุ ณที่ใช้กับคุณสาวๆ ที่ควรหามาปลูกไว้ใช้ประโยชน์กันเลย จะเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดต ามกันดูเลยยย

สำหรับพื ช ช นิ ด ห นึ่ ง ที่มีประโยชน์ และเป็นส มุ น ไ พ รที่ทุกบ้านควรจะมีปลูกเอาไว้ใช้โดยเฉพาะกับผู้หญิง ซึ่งมีส ร ร พ คุ ณ เยอะมากๆและมีชื่อเรียกหลากหล า ย เป็นไม้ล้ ม ลุ ก แต่ไม่มีใบเป็นต้นลักษณะคล้ายง า ช้ า ง มี ด อ ก เป็น ช่ อ ว่ า น ง า ช้ า ง มีชื่อเรียกหลากหล า ย เช่น หอ กสุรกาฬ ว่าน ง า ช้ า ง ล า ย หอ กสุรโกฬ เป็นต้น

ส ร ร พ คุ ณ ของว่านง า ช้ า ง

เราสามารถเอามาต้นเป็นน้ำส มุ น ไ พ รดื่มบำ รุ ง ร่ า งก า ยได้ โดยต้มได้ทั้งส่วนหั วลำต้นเลย และมีความสามารถในเรื่องของกา รรั ก ษ า โ ร คที่เกี่ยวข้ องกับ ริ ด สี ด ว ง อีกทั้งยังช่วยบำรุงในเรื่องของการอ ยู่ ไ ฟ ของส ต รี หลังจาก ค ล อ ด ทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว

นอ กจากนี้ยังเป็นเ ค รื่ อ ง ดื่ ม น้ำ ส มุ น ไ พ ร ยังเอามาใช้เป็น ย า รั ก ษ า ภายนอ กได้อีกด้วย โดยการเอาลำต้น มาตำ แล้วก็เอามาทารั ก ษ า สิ ว บนใบหน้า ล ดรอยย่ นต่างๆบนใบหน้าให้ดู อ่ อ น วั ย อ่ อ น เ ย า ว์

เป็นตัวที่ช่ ว ย ทำให้ แ ผ ลของเราแห้งและห า ยเร็ว ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาการ คั น เกี่ยวกับผิ ว ห นั ง ผดผื่ น ในด้านของความเชื่อ กันบ้างคนโบราณ มักจะนิยมปลูก ต้ น ง า ช้ า งเอาไว้ เพราะเชื่อ กันว่า ป้องกัน ภั ย ท า งไ ส ย ศ า ส ต ร์ ได้แล้วก็ยังเป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้ว

จะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้าน หนุนให้ทำมาค้า ข า ยคล่อง มีกำไรเยอะ อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีความเป็น มงเป็นคล ช่วยหนุนนำให้การทำมาค้า ข า ยคล่อง มีกำไรตลอ ดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นส มุ น ไ พ ร และไม้ประดับไปพร้อมกัน เรียกได้ว่าว่าน ง า ช้ า ง ตอบโจทย์สำหรับใครหล า ยคนแน่นอน

ที่มา  108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …