Home ความเชื่อ ดวง ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้บุญเหลือล้น การทำบุญ 16 อ ย่ างทำแล้วสุขทางใจ ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆ

ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้บุญเหลือล้น การทำบุญ 16 อ ย่ างทำแล้วสุขทางใจ ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆ

8 second read
ปิดความเห็น บน ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้บุญเหลือล้น การทำบุญ 16 อ ย่ างทำแล้วสุขทางใจ ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆ
0

การทำความดี ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลบุญหนุนนำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆ มีความสุขทางใจ และบางครั้งที่ชีวิตถึงจุดอับ การทำบุญก็ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ทำได้อย่ างไม่น่าเชื่อ ช่วยผลักดันด ว งชะต าให้รอ ดพ้นจากทุ ก ข์หนัก หรือบรรเทาให้เบาลงได้

1. ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ อาหารคาวหวาน หรือ จะเป็นดอ กไม้พวงมาลัยให้พระพุทธรูปที่บ้านพระพุทธรูปประจำบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของคนในบ้าน เราจึงควรดูแลท่านให้ดี

2. ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน ตื่นช้าขึ้นอีกสักนิด รู้จักการให้มากกว่าการรับ แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

3. นั่งสมาธิอย่ างน้อย 5 นาที แบ่งเวลาแค่เพียงวันละ 5 นาที อยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเ สี ยบ้าง ไม่เรียกว่าเ สี ยเวลาหรอ ก

4. ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่ าต า ย าย ที่อยู่ในบ้านให้ท่าน มีความสุขพ่อแม่คือพระประจำบ้าน อย่ าทำให้ท่านเดือ ดร้อนใจ หรือเป็นทุ ก ข์ใจ หรือถ้ามีโอกาสทำดีก็ควรหมั่นทำ อาจจะพาไปเที่ยว ซื้ อ ของมาฝากและเรียกพวกท่านให้รับของที่เราซื้ อ มา เท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีสุดๆแล้ว

5. สวดมนต์ วันละ 1 บท สร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์วันละแค่ 1 บท ให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น อาจเป็นบทสวดมนต์ง่ายๆ อย่ างการแผ่เมตต า หรืออิติปิโส แต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชร 1 จบก็จะดีเลยละ

6. ไม่กินเนื้อสั ต ว์สัก 1 วันในสัปดาห์ ลองไม่เบียดเบียนสั ต ว์ดูบ้าง ได้ทั้งบุญและสุ ข ภ า พที่ดีในเวลาเดียวกัน

7. ถ้าทราบว่าใครเดือ ดร้อนเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ และเราก็จะต้องไม่เดือ ดร้อนทำต ามกำลังความสามารถของเรา ที่เราพอทำได้และเราต้องไม่ลำบาก เช่น ช่วยคนแก่ให้ข้ามถนน, ให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เป็นต้น

8. ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น หากพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็อาจะไปบอ กท่านว่า เราต้องการทำบุญ เนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัด และขอเสนอตัวไปขับรถไปส่งท่าน ณ จุดมุ่งหมาย หรือ อาจถวายเงิน, ผ้าไตร, ผ้าจีวร หากพบว่าท่านกำลังซื้ อ อยู่ หรือ มีร้านอยู่ใกล้ ๆ พอ ดี

9. พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมซึ่งกันและกัน จะช่วยให้รอบรู้มากขึ้น

10. ให้คำแนะนำที่ดีๆ กับผู้ที่มีความทุ ก ข์ และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือ ดร้อนด้วย

11. จาน ชาม กินเสร็จแล้วควรล้างขึ้น มาทันที หรือ ถ้าไม่มีเวลา อย่ างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออ กให้หมดก่อนเพราะไม่ เช่นนั้น มดจะเดิน มาขึ้น มาบนเศษอาหาร ทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด และจะเป็นการฆ่ าสั ต ว์แบบไม่ได้ตั้งใจ

12. ดูแลสั ต ว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่ างดี เช่น อาบน้ำ, ดูแลจานใส่อาหารให้สะอาด,ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่, หมั่นพูดคุย, คอยสังเกตุว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไป เช่น ชอบนอนในถุง หรือ ชอบนอนกับตุ๊กต า, วโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกัน อย่ าคิดว่าเขาเป็นแค่สั ต ว์เลี้ยง

13. ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเรา ตรงนี้ยกเว้นลอตเตอร์รี่นะคะ เพราะหากเป็นลอตเตอรี่ เรามักจะหวังผลจากลอตเตอร์รี่ที่ซื้ อ ไปว่าอาจจะถูกรางวัล ซึ่งการทำบุญตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

14. ถือศีล 5

ข้ อที่ 1 ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่ าสั ต ว์

ข้ อที่ 2 ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย

ข้ อที่ 3 ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิ ดในกาม

ข้ อที่ 4 ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหย าบ คำส่อเ สี ยด เพ้อเจ้อ

ข้ อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุรา

15. สิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์ เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ที่ไม่ใช้แล้ว ไม่มีค่าแล้วสำหรับเรา อาจมีค่าอย่ างยิ่งสำหรับคนอื่น ลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้าง

16. ให้อภั ยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็ต าม การให้ทาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ อภั ยทาน แม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ต าม การให้อภั ยทาน ก็คือ การไม่ผูกโ ก ร ธ ไม่อ า ฆ า ต จ อ ง เ ว ร ไม่พย าบาทคิดร้ า ยผู้อื่นแม้แต่ศัตรู ซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทาน

และนี่คือวิ ธีที่ทุกคนสามารถจะทำบุญได้ทุกเมื่อที่สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องไปวัดเสมอ แต่อย่ างไรก็ต ามการทำบุญ ทำกุศลนั้น ต้องมาจากความตั้งใจและไม่ทำให้ใครเดือ ดร้อน จึงจะได้บุญกุศลอย่ างแท้จริง

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …