Home ความเชื่อ ดวง ใส่บาตรให้ถูกวิ ธี ได้อานิสงส์มาก ทำดีชีวิตไม่มีตกอับ

ใส่บาตรให้ถูกวิ ธี ได้อานิสงส์มาก ทำดีชีวิตไม่มีตกอับ

8 second read
ปิดความเห็น บน ใส่บาตรให้ถูกวิ ธี ได้อานิสงส์มาก ทำดีชีวิตไม่มีตกอับ
0

คนที่ชอบใส่บาตรต้องรู้ไว้ การที่เราจะใส่บาตรให้ได้อานิสงส์หรือบุญมากๆ เราจะต้องใส่ให้ถูกวิ ธี เชื่อว่าหล า ยคนคงไม่มีใครรู้ว่าการใส่บาตรนั้น จะต้องมีพิธีรีตองด้วย ซึ่งเราอย ากจะบอ กไว้เลย ว่ามี ซึ่งวันนี้เราได้ขอนำข้ อมูลมาฝากท่านแล้วไปดูกันเลย

สำหรับท่านใดที่มีความรู้สึกว่า ชีวิตที่เป็นอยู่ในช่วงขณะนี้นั้นยังไม่ดีขึ้น หยิบจับอะไร ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ มีปัญหาในเรื่องของงานและมีในเรื่องของเงินที่เป็นอยู่ประจำ เขาว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นก ร ร มที่ติดตัวเรามา แต่เราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการสร้างบุญใส่บาตรให้ถูกวิ ธี

ก่อนที่จะใส่บาตรให้จุดธูปจำนวน 3 ดอ กปักกลางแจ้ง แล้วขอขมาก ร ร ม โดยตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าว ข้าพเจ้า กล่าวชื่อ…นามสกุล…มาขอขมาก ร ร มต่อเจ้าก ร รมนายเวรทั้งหล า ย ให้อโหสิก ร ร มให้ข า ดจากกัน

หลังจากที่มีการใส่บาตรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในทุกๆครั้ง ให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วให้กล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้าก ร ร มนายเวร ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ข า ดจากกัน ด้วยเถิด

ถ้ามีการทำบุญด้วยการถวายข้าวสา รเป็นกระสอบ หรือถมทรายถมดิน ก็ให้ตัวเราตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความร่ำร ว ยเหมือนกับเมล็ดข้าว เม็ดทราย ขอให้ได้รับผลบุญและขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ย อโหสิก ร ร มให้ ให้ชีวิตข้าพเจ้าพบเจอแต่ความสุขความเจริญ มีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

หากชีวิตที่เป็นอยู่ล้วน มีปัญหาต่างๆเข้ามามากมาย ขอให้แผ่บุญให้กับตนเองให้มากๆ บางท่านนั้นแผ่บุญให้กับผู้อื่นจนลืมให้กับตัวเราเอง ให้สวดอิติปิโสเลยอายุ 1 จบ มีเวลาก็หมั่นไปปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลได้ดีโดยเร็ว และแผ่เมตต าให้มากๆ ทำบุญแล้วอาจจะต้องมีการกรวดน้ำในทุกๆครั้ง ใช้สมาธิในการกำหนดอธิษฐานจิต มีความตั้งใจมีสติสัมปชัญญะ ถวายบุญกุศลให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าก ร ร มนายเวรของตนเอง เทวดาของตนเองจะได้ผลที่ดีเร็วขึ้น

วิบากก ร ร มของแต่ละคนนั้น มีความต่างกันออ กไป บางคน มีปัญหาในเรื่องของงาน บางคน มีปัญหาในเรื่องของเงิน เรื่องครอบครัว เรื่องคู่ครอง ซึ่งวิบากก ร ร มนี้ล้วนเป็นผลก ร ร ม ที่ได้กระทำกัน มา ทำให้ได้มาจะเจอ กันในชาตินี้ แต่อ ย่ าเพิ่งหมดหนทาง ในการบรรเทา การทำบุญการสะสมความดีในทุกๆครั้ง นอ กจากบุญที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศีล การพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การช่วย เหลือผู้อื่น การสนทนาธรรม การคิดดีทำดีชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาให้กับผู้อื่น การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้วให้กับหิ้งพระพุทธ สิ่งเหล่านี้รวมเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นที่ตัวเราจะสามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลา

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …