Home ข้อคิด คำคม ในอนาคตผู้หญิงที่มี 8 นิสัยนี้จะลำบาก ควรเลิกทำก่อนจะสายเกินไป

ในอนาคตผู้หญิงที่มี 8 นิสัยนี้จะลำบาก ควรเลิกทำก่อนจะสายเกินไป

8 second read
ปิดความเห็น บน ในอนาคตผู้หญิงที่มี 8 นิสัยนี้จะลำบาก ควรเลิกทำก่อนจะสายเกินไป
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่า คนแบบไหนที่อนาคตจะลำบาก เชื่อว่าทุกคนคงไม่อย ากลำบากกันหรอ กใช่ไหมละ ฉนั้นเรามาสำรวจกันดูสิว่า เรามีนิสัยที่จะทำให้เรานั้นลำบากหรือไม่ ถ้ามีเราจะได้ปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่ เพื่อที่จะไม่ลำบากในอนาคต

ผู้หญิงหล า ยๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้นั้น มันดีเเล้วหรอ มันโอเครเเล้วหรอ ซึ่งอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เเน่นอน วึ่งถ้าเกิดอนาคตของสาวๆนั้น

จ้องจบลงซึ่งต้องบอ กเลยว่าไม่มีใครอย ากจะเป็นเเบบนี้เเน่ๆนอนเราจะมาบอ กเพื่อนๆผู้หญิงว่าใครที่ยังเป็นนิสัยเหล่านี้เลิกด่วนเลย ก่อนจะสายเกินไป

1.การพ นั นเพื่อความร ว ย

เรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนจน มักจะนิยมทำ เพราะเขามักจะคิดว่าตัวเองจน ไม่สามารถไปทำงานอะไรได้ ไม่มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ จึงคิดไปว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นนั่นคือเล่นการพ นั น

เช่น ซื้ อห ว ย เล่นไ พ่ หรือ การเ สี่ ย งโชครูปแบบอื่น ๆ หวังว่า หากตัวเองโชคดีก็จะสามารถร ว ยขึ้น มาได้จากการชนะพ นั น

ซึ่งความจริงแล้วนั้นไม่เป็นอ ย่ างที่คิด เพราะการพ นั นนั้นนอ กจากจะทำให้เ สี ยเงินทองมากมายแล้ว การพ นั นยังก่อนิสัยขี้เกียจให้กับพวกเขาอีกด้วย

2.หน้าใหญ่เข้าไว้

ด้วยพวกเขามักมีความคิดแบบคิดเอาเองว่า ถ้าเป็นคนร ว ยเราสามารถใช้จ่ายและสามารถเลี้ยงใครก็ได้ ทำให้มีคนอย ากร ว ยส่วนหนึ่งปฏิบัติตัวด้วยการใช้เงินที่มีอ ย่ างฟุ่มเฟือย

เพื่อรั ก ษ าหน้าคนร ว ยของตัวเอง เช่น หาเงินได้เดือนละ 15,000 บ า ท แต่ใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเงิน 30,000 ต่อเดือน โดยทุกครั้งที่ไปรับประทานอ า ห า รกับเพื่อนฝูง

ตัวเองมักจะออ กปากเลี้ยงเพื่อนเสมอ เพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับการยอมรับจากเพื่อน ๆ ว่าร ว ย บางคนหลังจากเลี้ยงเพื่อนในอ า ห า รมื้อนั้นแล้ว เมื่อ กลับมาบ้ านก็ต้องทำให้ตัวเองถึงต้องอ ดอย ากไปทั้งเดือนก็มี

3.การล ง ทุ นที่ไม่มีความรู้

ด้วยความที่อย ากร ว ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอมีเงินทุนอยู่บ้ างคิดอย ากทำธุรกิจ คนเหล่านี้จะล ง ทุ นในธุรกิจต ามกระแสนิยม โดยไม่ทำการศึกษาข้ อมูลก่อนการล ง ทุ น ผลที่ได้รับคือ การล ง ทุ นของเขาไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ในช่วงนี้การทำธุรกิจค้าข า ยชามีความนิยมสูง คนกลุ่มนี้ก็จะล ง ทุ นซื้ อเฟรนไชน์มาเปิด โดยที่ไม่ได้ศึกษาข้ อมูลทางการตลาดและรูปแบบการทำงาน

จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จเ สี ยทีและที่สำคัญอาจจะเป็นการสร้างภาระให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะเงินที่นำมาล ง ทุ นนั้นอาจจะมาจากการไปกู้ห นี้ยืมสินเพื่อนๆหรือนำเงิน มาจากวงเงินบั ต ร เ ค ร ดิ ต ซึ่งมีด อ ก เ บี้ ยสูงมาก

4.ความรักที่แลกมากับเงิน

หล า ยคนที่ต้องการการได้รับการยอมรับจากคู่รัก ด้วยการแสดงออ กทางฐานะว่าตัวเองนั้น มีฐานะดี ดังนั้นทุกครั้งที่พบกัน มักชักชวนคู่รักรับประทานอ า ห า รในร้านหรู ๆ

เลือ กซื้ อสินค้าแ บ ร น ด์ ดังร า ค าแพงเพื่อมาเป็นของขวัญให้กับคู่รักของตน การปฏิบัติตัวเช่นนี้จนชินติดเป็นนิสัย จะทำให้ระบบการใช้จ่ายของตัวเองข า ดสภาพคล่องได้ บางคนถึงขั้นต้องเป็นห นี้สิน มากมายเพื่อแลกกับความรัก

5.ทำงานทางเดียว

เป็นนิสัยหนึ่งที่คนอย ากร ว ยมี เพราะคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าการทำงานเพียงอ ย่ างเดียวก็สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอให้กับตัวเอง พวกเขาจะไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในอาชีพ ไม่คิดถึงความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น บริษัทอาจจะประสบปัญหาข า ดทุนต้องปิดตัวลง เป็นต้น

6.คิดใหญ่แต่ไปไม่เคยถึง

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนจนชอบทำ คือแต่ละวันคนเหล่านี้จะมีความฝันของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่กล้าล ง ทุ น หรืออย ากเลื่อนตำแหน่งงานแต่ก็ไม่กล้าแสดงออ กทางความคิดที่จะช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น

เป็นต้น ทำให้ความคิดที่เขามีนั้นกล า ยเป็นสิ่งที่ดูเพ้อเจ้อ เพราะเขาเพียงแค่คิดแต่ไม่เคยทำต ามสิ่งที่เขาคิดเลย ซึ่งต่างจากคนร ว ยที่คิดและทำในทันที จึงทำให้เขาร ว ยและร ว ยไปอีก

ด ว งและโอกาส

เรื่องนี้เรามักจะเห็นหล า ยคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จนิยมทำคือ เขามักจะคอยให้โอกาสให้มาหาตัวเอง โดยที่ไม่เดินไปหามัน รอคอย แต่โชคชะต า บางคนถึงขั้นต้องดูด ว งอยู่ตลอ ดเพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะร ว ยตอนไหน แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย ห ม อ ดูบอ กอะไรไปเขาก็จะเชื่อจนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย ทำให้ชีวิตหม่นห ม องและไม่รู้จักกับคำว่าร ว ยจริง ๆ เ สี ยที

7.คิดถึงแต่เรื่องการใช้เงิน

คนประเภทนี้จะคิดเพียงแค่การหาเงินใช้เงินเพียงอ ย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น การแ บ่ ง ปั น เพราะเขาคิดเพียงแค่นำเงินรายได้ที่หามาได้เพื่อปรนเปรอตัวเองเท่านั้น

8.ปาร์ตี้ถึงไหนถึงกัน

เป็นอีกหนึ่งลักษณะช่วยละล า ยเงินในกระเป๋า เราจะเห็นว่าคนที่ชอบปาร์ตี้นั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องเงิน เพราะหากคำนวณดูแล้ว เงินที่เ สี ยไปกับสิ่งเหล่านี้ ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะร า ค าของอ า ห า รและแอลกอฮอล์ในการปาร์ตี้แต่ละครั้งนั้นสามารถนำมาใช้ซื้ อเสบียงอ า ห า รไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยก็ยังได้

ที่มา  jingjai999

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …