Home ข้อคิด คำคม ใครที่ชอบยืมเ งิ นคนอื่นแล้วไม่คืนดูไว้ ก ร ร มมันจะต า มทั น

ใครที่ชอบยืมเ งิ นคนอื่นแล้วไม่คืนดูไว้ ก ร ร มมันจะต า มทั น

8 second read
ปิดความเห็น บน ใครที่ชอบยืมเ งิ นคนอื่นแล้วไม่คืนดูไว้ ก ร ร มมันจะต า มทั น
0

วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการยืมเ งิ น ที่จะมาบอ กถึงคนที่ชอบยืมเ งิ นคนอื่นแล้วไม่คืน การยืมเ งิ นคนอื่นแล้วไม่คืน คนที่ยืมอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร เพราะคนให้ยืมเขาก็ไม่ได้เดือ ดร้อนหรือวิ่งทวง แต่การยืมของเขามา เราต้องมีจิตสำนึกในตัวเอง ถึงเขาไม่ทวงเราก็ต้องคืน ฉนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าการที่เรายืมเ งิ นใครมาแล้วไม่คืนนั้น มันเป็นบ า ปหรือไม่อ ย่ างไร

นี่ก็คืออีกหนึ่งนักเขียนที่ได้เขียนแนวธรรมะ ทั้งนิย ายแทรกคติทางธรรม ซึ่งทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นสนใจธรรมะ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และทางล่าสุดได้ออ กมาตั้งคำถามเชิงปัญหาการเ งิ นในเรื่องของหัวข้ อ ยืมเ งิ นแล้วไม่คืนจะได้รับผลก ร ร มอ ย่ างไร

ยืมเ งิ นและไม่ส่งคืน ผลลัพธ์อาจไม่เหมือนกัน ต้องดูก ร ร มของแต่ละคน เมื่อรู้ว่าก ร ร มเป็นอ ย่ างไร มันจะเพียงพอที่จะคิดว่า ก ร ร มใดควรเกี่ยวกับ รูปแบบของก ร ร ม แปรไปต ามเจตนา รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จต ามเจตนาด้วย เช่น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจ อาจมีข้ อตกลงที่ชัดเจนว่า เมื่อใดที่จะส่งคืนหรือให้ดอ กเบี้ย จากนั้นสามารถส่งคืนพร้อมของขวัญฟรีต ามข้ อตกลง ผลทันที เป็นสายสัมพันธ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน คู่กรณีเห็นว่ามีบุญที่ให้โอกาส ฝ่ายที่ได้รับนั้นถือเป็นบุญอ ย่ างที่เขาทำ มีความสุขกับการเป็นทั้งผู้ใหญ่ด้วยกัน

บางคนยืมด้วยความตั้งใจที่จะกลับมา เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถคืนชนิดที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโ ก ง ไม่ทำล า ยศีล 2 แต่ผลกระทบทันทีจากปัจจุบัน เป็นทุ ก ข์ ข า ดความนับถือตนเอง และไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น สำหรับผลลัพธ์ในประเทศถัดไปมันค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อ เช่นการให้เ งิ นกับใครก็ต ามที่ยังไม่ได้ยืม เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกห นี้เป็นต้น

บางคนยืมมาด้วยความตั้งใจที่จะมาและเรียงลำดับ ไม่ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อใด คิดเพียงครู่ว่ามีมากมาย เช่นนี้จับคู่อ ย่ างเท่าเทียมกัน เพราะทำถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะพลิกจาก รอสักครู่ มันง่ายที่จะ ดีกว่า ณ จุดหนึ่งคนเหล่านี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าทั้งหมด เมื่อเห็นตัวเลขในบัญชีที่ส่งคืน แต่เ สี ยใจ

ความตระหนี่ รู้สึกว่ามันอยู่ในบัญชีของฉัน สิ่งที่สำคัญจะห า ยไปในมือของคนอื่น ความสำคัญคือ ทั้งๆที่นั้น เป็นไข่มุกวิเศษที่ความหลงไหลบงการก่อให้เกิดบ า ป ผลที่ต ามมาคือจิตใจที่อ่อนแอ คุณคิดอ ย่ างไรกับเ ด็ ก ๆ บนเส้นทางที่ไร้สาระ ด้านหน้าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับชะต ากร ร มที่ไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือน มีท รั พ ย์สินที่ยั่งยืน เมื่อวันก่อนห า ยไปเหมือนความฝัน

บางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก แต่มาหว่านล้อมล่อหลอ กว่าจะคืน พร้อมดอ กเบี้ยมหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ ต้องการประชดแบงก์ที่กู้ย ากกู้เย็นนัก อันนี้ผิ ดศีลข้ อ ๒ เต็มๆ

เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาท รั พ ย์ ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิ ดแบบนี้แถมพกข้ อ ๔ มาด้วย ฉะนั้น ในที่ที่ก ร ร มเผล็ดผล โ ท ษสถานเบาในโลกมนุษย์ คือต้องเหมารวมทั้งผลของ

การผิ ดข้ อ ๒ และ ๔ รวมกันสองกระทง ผลของข้ อ ๒ คือเป็นผู้มีท รั พ ย์พินาศด้วยเหตุร้ า ย ผลของข้ อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอ ก ถูกใส่ร้ า ย พูดง่ายๆ ว่า มีสิทธิ์เ สี ยทั้งท รั พ ย์ เ สี ยทั้งชื่อเ สี ยง ด้วยการถูกใส่ร้ า ย ใส่ไคล้ หรือถูกต้มได้สารพัด

แต่ข้ อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ คนโ ก ห กเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่ วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโ ก ห กเพื่อเชิดเ งิ นคนอื่นได้ ทำให้เขาเดือ ดร้อนหน้าต าเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำบ า ปร้ า ยกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โ ท ษทัณฑ์ที่แท้จริง ก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็น มนุษย์ จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆ กันขณะเป็น มนุษย์

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …