Home ความเชื่อ ดวง โบราณว่าไว้ การเงินติดขัด ชีวิตไม่ราบรื่น แนะให้ทำบุญต ามนี้

โบราณว่าไว้ การเงินติดขัด ชีวิตไม่ราบรื่น แนะให้ทำบุญต ามนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน โบราณว่าไว้ การเงินติดขัด ชีวิตไม่ราบรื่น แนะให้ทำบุญต ามนี้
0

การไม่มีห นี้เลย เป็นลาภอันสุดประเสริฐ การเป็นห นี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือนร้อนจากการเป็นห นี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมด จะได้เงินก็มีคน มาตัดหน้า ทำอะไรก็มีคน มาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหก หรือ เอาเปรียบใครมา เป็นวิบากก ร ร ม หาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่าย ทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่น พบกับอุปสรรคต่างๆ

สำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเจอ กับอุปสรรคบ่อยๆ ทำอะไรไม่ค่อยร า บรื่นและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินบ่อยมาก วันนี้เราเอาวิ ธีทำบุญที่จะช่วยเสริมเรื่องท รั พ ย์ในกระเป๋าของเรามาฝากกัน เหมาะสำหรับคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมด โดยคนโบราณบอ กไว้ว่าให้ทำบุญด้วย 5 วิ ธีนี้จะช่วยให้มีโชคในเรื่องของการเงิน

1 สร้างซุ้มประตูวัด หรือ ป้ายบอ กทาง วิ ธีนี้เป็นการบอ กบุญให้กับผู้อื่น ช่วยให้ตัวเราได้รับอานิสงฆ์ที่ดี

2 ถวายข้าวสาร โดยให้ถวายข้าวสารเป็นถังซึ่งมีเคล็ดว่า ให้ถวายเกินกว่าน้ำหนักตัวของตัวเอง โดยบวกเพิ่มไปอีก 1 กก. เช่น น้ำหนัก 70 กก. ก็ให้ถวายข้าวสารน้ำหนัก 71 กก. นั่นเอง โดยจะช่วยให้ปัญหาการเงินที่กำลังติดๆขัดๆกันอยู่คล า ยออ กและสามารถสะสางได้ทั้งหมด รวมทั้งห นี้สินต่างๆก็จะเบาบางลงได้

3 ชำระห นี้สงฆ์ สำหรับคนที่มีก ร ร มเยอะแก้ย าก ให้ลองไปที่วัดแล้วหาตู้ชำระห นี้สงฆ์ เพื่อช่วยวัดและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในวัดและของพระสงฆ์ ซึ่งวิ ธีนี้เป็นวิ ธีที่เชื่อ กัน มาแต่โบราณในเรื่องของการคืนให้กับวัด โดยเชื่อ กันว่าถ้าทำแล้วจะช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

4 ใส่บาตรด้วยข้าวส า ร โดยให้เลือ กข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดที่เราสามารถซื้ อได้ มันใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ในบาตรพ ร ะ โดยอานิสงฆ์ที่ได้รับจะช่วยให้เรามีกิน มีใช้ไม่หมด และช่วยให้ก้าวหน้าในเรื่องของการงานและการทำมาหากิน

5 ทำบุญด้วยของที่ทำให้สูงขึ้น เช่น ตั่ง เก้าอี้ เสื่อ ถนน หรือ สะพาน เป็นต้น

แผ่เมตต าให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข และขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุป สรร คทั้งปวง ขอให้ข้าฯมีความสุข กา ย สุขใจ รั ก ษ ากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความ ทุ ก ข์ ภั ยทั้งปวง เทอญ หลังจากทำบุญต ามที่กล่าวมา จะช่วยให้ชีวิตของเราค่อยๆดีขึ้น การทำใจให้สบายฝึกนั่งสมาธิและหมั่นทำบุญจะช่วยให้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเงินสามารถคลี่คล า ยลงไปได้

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …