Home ข้อคิด คำคม แก่ไปก็ไม่เป็นภาระใคร เกิดเป็นหญิงอ ย่ าหยุดทำ 10 สิ่งนี้

แก่ไปก็ไม่เป็นภาระใคร เกิดเป็นหญิงอ ย่ าหยุดทำ 10 สิ่งนี้

9 second read
ปิดความเห็น บน แก่ไปก็ไม่เป็นภาระใคร เกิดเป็นหญิงอ ย่ าหยุดทำ 10 สิ่งนี้
0

ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเกิดมาเป็นเพศที่ใครๆก็บอ กว่าอ่อนแอ ไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายสมัยก่อน มันอาจจะใช่อ ย่ างที่เขาว่า แต่ทุกวันนี้เราจะเห็นผู้หญิงที่แกร่งๆนั้นหล า ยคนที่ยืนด้วยตัวเองได้โดยไม่พึ่งใคร ซึ่งพวกเธอเหล่านี้จะไม่ทำให้ใครต้องเดือร้อนแน่นอน ฉนั้นหากอย ากเป็นผู้หญิงที่แกร่ง ไม่ต้องการให้ใครมองว่าเราคือภาระเขา อ ย่ าหยุดที่จะทำ 10 สิ่งนี้

1. อย่ าหยุดที่จะหาเ งิ น

จงให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เ งิ นเข้ามา เพราะ หากว่าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ ชีวิตที่สามารถ พึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้น ไม่ดู ถู ก ตัวเอง

2. อย่ าหยุด ฉลาด

อ่ า น เขียน เรียนรู้ อยู่เรื่อยๆ คอยหาความรู้ใหม่ๆ ทุกวัน โลกทุกวันนี้มันไปเร็ว และความรู้ทำให้องอาจขึ้น

3. อย่ าหยุดที่จะรัก

ในที่นี้ หมายถึงรักตัวเอง เพราะหากเราไม่รักตัวเอง แล้วจะให้ใครมารักเมื่อเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกๆ เรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้ เราดูดีในทุกเวลา และทุก อ ริ ย บ ทด้วยล่ะ

4. อย่ าหยุด คบเพื่อนดีๆ

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้างได้พูดคุยรำลึกความหลัง คุยกันอ ย่ างมีความสุข เพราะจะทำให้ เราไม่พลา ดความประทับใจ กับความสุขเก่าๆ บางเรื่องไป

5. อย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหนก็ต าม จงรู้จักออม ทั้งซื้ อพั นธบั ตร รั ฐบ าล ซื้ อหุ้ นฝากธนาคาร หรือจะซื้ อท อง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆไม่จะมารอแต่พึ่งพาคนอื่น อ ย่ าลิมว่าเขาเองก็มีภาระเหมือนกันนะ

6. อย่ าหยุดที่จะสวย

จงสวยงาม ต ามวัยของตน ใส่ใจตัวเองให้มาก อย่ าได้ปล่อย ตัวเองโ ท ร ม เป็นของโบร าณหรือ กล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ ดข า ด

7. อย่ าหยุด ที่จะท่องโลกกว้าง

นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรัง สู่โลกกว้าง ส่วนที่เป็น ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็น ยังมากขึ้นด้วย ราวกับว่า หนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิต

8. อย่ าหยุด หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล

นั่นเพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้ว เบิกบาน และ ส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน ที่เป็นความสุข อันแท้จริงของชีวิตคนเรา

9. อย่ าหยุด ที่จะทำงาน

แล้วมาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้อง ของสามี คุณอ ย่ าเชื่อสามีมากไป เพราะชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไ ร้ค่า ไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัวบางเรื่องก็สายไปแล้วล่ะ

10. อย่ าหยุด กตัญญูรู้คุณคน

คนที่สำเร็จในชีวิตนั้น ส่วน มากแล้วเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนเสมอ และคนกตัญญูรู้คุณคนนี่แหละ มักจะประสบความสำเร็จ

ที่มา postsread  predict-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …