Home ข้อคิด คำคม เ ท ค นิ คบริหารเ งิ น เลี้ยงลูกได้สบายไม่เป็นห นี้

เ ท ค นิ คบริหารเ งิ น เลี้ยงลูกได้สบายไม่เป็นห นี้

16 second read
ปิดความเห็น บน เ ท ค นิ คบริหารเ งิ น เลี้ยงลูกได้สบายไม่เป็นห นี้
0

กว่าที่จะเลี้ยงเ ด็ กคนหนึ่ง ให้โตขึ้น มาได้ เต็มไปด้วยภาระและค่าใช้จ่ายหนักอึ้ง ตั้งแต่ค่าคลอ ดย าวไปถึงค่าเล่าเรียนปริญญาโท จนบางครอบครัวถึงกับต้องยอมเป็นห นี้ยิ่งถ้ามีลูกมากกว่า 1 คนก็ยิ่งไม่ง่าย ทักษะการบริหารเ งิ นจึงเป็นสิ่งที่ คนเป็นพ่อแม่จำเป็นต้องมี มาดูกันว่ามีเ ท ค นิ คอะไรบ้ าง ที่ทำให้พ่อแม่บริหารเ งิ นให้ได้ดียิ่งขึ้น

ออมเ งิ นแยกเป็นส่วน ๆ

ออมเพื่อเป็นค่าคลอ ด ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่ารักษ าพย าบ า ล ฯลฯ ส ารพัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงลูก ควรประเมินจำนวนเอาไว้คร่าว ๆ ล่วงหน้า และเก็บเ งิ นแยกเป็นส่วน ๆ ไว้ต ามวัตถุประสงค์ ถึงเวลาต้องจ่ายจริงจะได้ไม่ขัดสน

ล ง ทุ นให้เหมาะสม

มองหาช่องทางล ง ทุ นอื่น นอ กเหนือจากเ งิ นฝาก เช่น ล ง ทุ นในหุ้น กองทุ น สลากออมสิน ฯลฯ อ ย่ างไรก็ต าม ไม่ควรทุ่มเ งิ นล ง ทุ นในหลักท รั พ ย์ที่ความเสี่ ย ง สูง ในจำนวน มากเกินไป เพราะมีครอบครัวต้องดูแล อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ ย ง ได้เท่ากับคนโสด เน้นความมั่นคงในระยะย าวจะดีกว่า

เ งิ นสำรองฉุกเฉิ น ต้องมี

นอ กจากค่าใช้จ่ายที่เล็งเห็นได้ ยังต้องออมเ งิ นไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิ นอื่น ๆ โดยควรมีเ งิ นสำรองฉุกเฉิ นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อเดือน และไม่แตะต้องเ งิ นจำนวนนี้ถ้าไม่จำเป็น แบบนี้แม้ว่าครอบครัวจะข า ดร า ยได้กะทันหัน ก็ยังมีเ งิ นพอ กินอยู่ไปได้อีกประมาณครึ่งปีนั่นเอง

อ ย่ าวางใจร า ยได้ทางเดียว

แม้ว่าจะมีร า ยได้มาก แต่ถ้าเป็นร า ยได้ ที่มาจากทางเดียวก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ควรหาช่องทางร า ยได้เสริมอื่นเผื่อไว้บ้ าง เช่น ขายของอ  อ นไ ล น์ ข า ยงานฝีมือ เป็นต้น

ทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย

เมื่อสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น ร า ยจ่ายก็ยิ่งยิบย่อย ฉะนั้น การทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายจึงสำคัญ เ งิ นเข้ามาเท่าไร จ่ายออ กไปกับอะไรบ้ าง อ ย่ าลืมบันทึกไว้ให้ดี มีรูรั่วตรงไหนจะได้อุดทัน คอยระวังอ ย่ าให้ร า ยจ่ายเกินร า ยรับไปเด็ดข า ด

ทำประกั น

หัวหน้าครอบครัวควรวางแผนทำประกันอ ย่ างเหมาะสม เช่น ประกั น ชีวิต ประกั นสุ ขภ า พ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น มา คนข้างหลังจะได้ก้าวต่อไปได้ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ปลูกฝังวินัยการใช้เ งิ นให้ลูก

ต่อให้พ่อแม่ประหยัดแค่ไหน แต่ถ้าลูกยังใช้เ งิ น เป็นกระดาษ ก็อาจพาครอบครัวสู่ความลำบากได้สักวัน ฉะนั้น อ ย่ าลืมสอนให้ลูกใช้เ งิ นอ ย่ างชาญฉลาดด้วย และเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้ลูกดูสม่ำเสมอ เพื่อสุขภ าพทางการเ งิ นที่ดีของครอบครัวในวันนี้ และเพื่ออนาคตของลูกเองในวันหน้า

อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด

ถึงจะหาเ งิ นได้มาก แต่ถ้าเอาเ งิ นไปจ่ายกับสิ่งไม่จำเป็น ก็ไร้ประโยชน์ ฉะนั้นอ ย่ าลืมตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออ กไปด้วย และคอยมองหาช่องทางประหยัดเ งิ นสม่ำเสมอ เช่น น้องรับช่วงต่อของใช้จากพี่ ไม่ยึดติดกับสินค้าแ บ ร น ด์ดัง ทำอาห ารกินเองที่บ้ านแทนการออ กไปกินข้างนอ ก เป็นต้น

ที่มา P a r e n t s O n e  jingjai999

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …