Home ความเชื่อ ดวง เ ค ล็ ด ลั บทำบุญ ส่งเสริมด ว งต ามวันเกิด หนุนนำชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า

เ ค ล็ ด ลั บทำบุญ ส่งเสริมด ว งต ามวันเกิด หนุนนำชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า

8 second read
ปิดความเห็น บน เ ค ล็ ด ลั บทำบุญ ส่งเสริมด ว งต ามวันเกิด หนุนนำชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า
0

ในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริมด ว งประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาบอ กทุกคนกันเพราะการทำบุญและการสะเดาะเคราะห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างในเรื่องของด ว งชะต าให้กับตัวคุณเอง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้พ้นจากภั ย อั น ต ร า ย

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว ทำบุญต่อ ด ว งชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง เป็นการบ่งบอ กถึง การสว่างไสวของชีวิต

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ กวนอู โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ พร้อมด อ กไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอ ดปี

การล ดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า และละเว้นไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่านั้นควรปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อย มั่ ว ซั่ ว

เพราะจะทำให้เป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำแล้วจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับตนเอง และแ ช ร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นก็คือ การบริจาคทาน การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ ไม่มีที่อยู่

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พระโพธิสั ต ว์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ พร้อมทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะเป็นการดียิ่งขึ้นไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

การล ดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมด ว งชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์ ศัตรูก็จะแพ้พ่ายไปในที่สุด และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันอังคาร

ด ว งดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบ ร รเ ท า

สิ่งที่ควรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูชาด้วยข้าว ขน มอร่อย กล้วยทอ ดเผือ กทอ ด พร้อมกับด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรืองก็ได้ การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ในเรื่องของการล ดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมด ว งด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูด ห ย าบคาย ใส่ ร้ ายคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ

สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าขายมีกำไรร่ำร ว ย

ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล งดเว้นไม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง เผือ ก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเ สี ยก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ

ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ๆ ควรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาวหรือ ด อ กดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ามพูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขัดลาภ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือ กล้วย ปรุงเป็นอาหารเ สี ยก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วยข้าวพร้อมน มและด อ กกุหลาบ

จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศั ต รู ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกันอย่ าซักรวม ถือเป็นการขัดลาภยิ่งนัก และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิด วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยูาในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนาร า ยณ์ ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยน กปล่อยป ลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแ ชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ

ที่มา  bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …